خانه / اطلاعات مهم / کتاب مرجع / آموزش / آموزش هتلداری و گردشگری

آموزش هتلداری و گردشگری

آموزش هتلداری و گردشگری

تهران

ردیفنام موسسهآدرستلفنفکسآدرس سایت
۱آوای ارسبارانخ. ولیعصر-بعد از م. ولیعصر-ک. ملایی-پ. ۱۸-ط. همکف۸۸۸۰۰۰۵۵۸۸۸۰۰۰۵۶arasbaran.org
۲آوای جلب سیاحانبلوار کشاورز-نبش خ. قدس-پ. ۴۱-ط. ۲۸۸۹۵۲۱۳۳
۸۸۹۵۲۱۰۵
www.a-j-sayyahan.com
۳آوای طبیعت پایدارخ. اسدآبادی (یوسف آباد)-ک. ۴-پ. ۱۲۸۸۹۷۸۴۳۷۸۸۹۵۲۱۰۵www.tabiatpaydar.com
۴آینده برترخ. دماوند-چهارراه آیت-نبش خ. عبدالعظیمی-پ. ۱۰۱-ط. ۲۷۷۱۶۳۳۳۸
۷۷۱۵۱۲۷۳
ayande-bartar.ir
۵ایران شفخ. ولیعصر-بعد از پارک سامی-ساختمان صدف-ط. ۲-واحد ۱۸۸۶۶۳۴۶۳
۸۸۶۶۳۵۵۱
۸۸۶۶۳۶۴۴
۸۸۶۶۲۹۷۳www.iranchef.com
۶بهار (موسسه آموزش عالی آزاد)خ. بهشتی-خ. پاکستان-ک. ۲-پ. ۲۷۸۸۷۳۵۵۶۶
۸۸۷۴۰۰۵۸
۹۳۰-۷۰۶۲۳۲۵
۸۸۷۳۷۵۸۷www.bahartourism.com
info@bahartourism.com
۷پارسیانبزرگراه اشرفی اصفهانی-بعد از پل همت-خ. گلستان شرق۴۴۶۰۷۶۸۰۴۴۶۰۷۶۸۱
۸پرتوخ. بهشتی-خ. کاووسی فر-پ. ۵۰-واحد ۲۸۸۵۳۷۲۵۰
۸۸۵۳۷۲۵۱
۸۸۵۳۷۲۵۲
۸۸۷۵۷۶۸۲www.partoo.net
۹پویااکباتان-فاز ۱-خ. نفیسی-نبش خ. ۱-پ. ۷-ط. ۴-واحد ۱۳۴۴۶۳۲۳۶۳
۱۰تجارت جلوه پارسشهرک اکباتان-بلوار شقایق-خ. سازمان برنامه-ک. ۱۸ غربی-پ. ۹-واحد ۱۴۶۰۹۲۹۰۲
۴۶۰۹۲۹۰۳
۴۶۰۹۲۹۰۴
۴۶۰۹۲۹۰۶jptedsi.ir
۱۱تراشه تصویرخ. سمیه-روبروی برج سپهر-پ. ۷۲-ط. ۳-کد پستی ۱۵۷۱۵-۱۶۳۸۸۳۴۳۹۷۴
۸۸۸۲۸۸۲۱
۸۸۳۴۳۹۷۱
۸۸۳۴۳۹۷۳ttarashe.ir
۱۲تلاشگران اندیشه کارادم. هفت تیر-جنب مسجد الجواد-ک. بهارمستیان-پ. ۳۷۸۸۳۸۱۵۹۰
۸۸۳۸۱۵۹۱
۸۸۳۸۱۵۹۲
www.karad.co
۱۳خشایار سامانبزرگراه ستاری-بعد از خ. پیامبر-پ. ۸۲-واحد ۳۴۴۹۷۴۹۸۲
۴۴۰۰۰۶۷۲
www.khashayarsaman.com
۱۴رسم نوینم. رسالت-خ. اسلام پناه-نبش خ. احمدی-پ. ۱۱-ط. ۳-واحد ۸۷۷۸۹۹۹۹۳
۷۷۴۹۱۵۷۹
۱۵سامان آفرینخ. شریعتی-بعد از پل سید خندان-جنب ک. خندان-پ. ۹۳۸-ط. ۲۲۲۸۶۹۷۷۷۲۲۸۸۴۱۹۹www.samanafarin.ir
۱۶سیاحان مروارید آسیام. المپیک-خ. ۲۷-پ. ۲۳-ط. ۱۴۴۱۴۷۷۷۲
۴۴۱۴۷۷۷۳
www.sayahan.com
۱۷صبای سحرخ. ملاصدرا-خ. پردیس-پ. ۲۶۸۸۷۷۵۱۴۹
۸۸۸۷۲۲۲۰
۸۸۶۷۹۳۵۱sabaye-sahar.com
۱۸طبیعت گردانخ. اسدآبادی (یوسف آباد)-نبش ک. ۲۹-پ. ۲۶۷-ط. ۱-واحد ۴۸۸۱۰۳۹۲۷
۸۸۱۰۳۹۲۸
tabiat.ir
۱۹عصر اندیشهسعادت آباد-بعد از م. کتاب-نبش ک. آسمان غربی ۱-پ. ۱۹-ط. ۵-واحد ۸۲۲۰۷۹۱۹۱
۲۰فرآیند پرواز پارسخ. شریعتی-جنب حسینیه ارشاد-بن بست ارشاد-ساختمان ۳-واحد ۱۱۲۲۸۹۴۲۲۵
۲۱گردشگران بنیادنیاوران-خ. شهید باهنر-نرسیده به سه راه یاسر-ک. راد جنوبی-پ. ۸۲۸۱۵۱۰۰۰
۲۸۱۵۱۲۵۱
۲۸۱۵۱۲۵۲
۲۸۱۵۴۰۴www.instroct.ac.ir
info@instroct.ac.ir
۲۲گفتمان جهان گردشگریشهرک اکباتان-فاز ۲-بلوک ۱۹۴۴۶۹۲۵۹۲
۴۴۶۴۴۷۵۶
۲۳ماربینم. هفت تیر-خ. لطفی-پ. ۲۱۸۸۸۲۴۰۹۵
۸۸۸۲۴۰۹۶
۸۸۸۲۴۰۹۷
۸۸۳۰۱۵۷۲www.marbine.org
۲۴مارکوپولوخ. مطهری-نبش خ. میرداماد-پ. ۱-ط. ۱۸۸۵۴۳۴۸۲
۸۸۵۲۸۴۴۲
۸۸۵۲۹۳۵۹www.marcoacademy.com
۲۵نوآموزان جهانگردبلوار میرداماد-بلوار رودبار غربی-ک. خسروانی-پ. ۴-واحد ۲۵۲۲۹۲۲۳۶۹www.noamoozan.com
۲۶نیکو روشخ. کلاهدوز (دولت)-بعد از چهارراه دلبخواه-پ. ۱۰۹-ط. ۳-واحد ۱۹۲۲۵۷۸۹۷۱
۲۲۷۶۴۰۳۶
۲۲۵۷۸۲۷۱
۲۷نیلوفر آبی جهان آراخ. شریعتی-خ. ظفر-خ. گوی ابادی-ک. نعمت-پ. ۱۱-ط. ۱۲۲۹۰۰۱۴۰
۲۲۹۰۰۱۴۱
۲۲۲۷۴۴۷۲
۲۸هوریزان راشخ. کریمخان-تقاطع خ. سپهبد قرنی-جنب بانک تجارت-پ. ۱۹۶-ط. ۳۸۸۴۹۰۰۴۹
۸۸۴۹۰۰۵۹
۸۸۴۹۰۰۵۶
۸۸۴۹۰۰۵۲www.horizontourism.ir

 

شیراز

ردیفنام موسسهآدرستلفنفکسآدرس سایت
۱آفتاب پارسهشیراز- بلوار چمران- خ.محمودیه- ک.۱۰۷۱-۳۶۵۴۰۹۴۵
۰۷۱-۳۶۵۴۰۵۳۲
۰۷۱-۳۶۵۴۰۹۹۵www,aftabeparse.com
۲بانیان گردشگری پارسهشیراز- خ.رودکی- چهاررراه داوری- ساختمان بانیان- ط.۱- واحد.۱۰۷۱-۳۲۳۶۱۴۸۰
۰۷۱-۳۲۳۶۱۴۷۹
۰۷۱-۳۲۳۶۱۴۷۰www.baniantourism.com
۳تچرشیراز- بلوار عدالت شمالی- مجتمع مرسدس- ط.۲- واحد ۲۵۰۷۱-۳۸۳۱۵۸۵۹
۴راهبردشیراز- بلوار ارم- نبش ک.۱۷- پ.۲۰۰۷۱-۳۲۲۷۸۵۷۰
۰۷۱-۳۲۲۸۵۰۴۵
۰۷۱-۳۲۲۷۸۵۶۹
۰۷۱-۳۲۲۷۸۵۶۹
۵کهن یادمان پازیریکشیراز- بلوار استقلال- نبش ک.۳۷- پ.۶۶۰۷۱-۳۸۳۰۳۱۰۴www.pazirik.org
۶گردشگران سرو شیرازشیراز- م.احسان- روبروی مجتمع احسان۰۷۱-۳۶۲۴۰۷۲۴
۰۷۱-۳۶۳۵۹۵۲۹
۰۷۱-۳۶۲۴۰۶۱۱
www.gardeshgaransarv.com

 

سایر شهرها

ردیفشهرنام موسسهآدرستلفنفکسآدرس سایت
۱البرزآوای میراث آریاییکرج- چهارراه هفت تیر- بلوار دانش آموز- ک.۷ تیر- پ.۱۰۷۰۲۶-۳۲۷۳۲۵۷۵۰۲۶-۳۲۷۴۲۵۵۴www.ava-m-aria.ir
۲البرزبهار ارتباطات ایرانیانکرج- خ.طالقانی شمالی- خ.آزادگان- ساختمان مهدی- ط.۸- واحد ۴۹۰۲۶-۳۲۲۱۱۷۹۶
۰۲۶-۳۲۲۱۱۸۲۸
www.baharic.com
۳البرزمیراث جاویدان دیار پارسهکرج- خ.بهشتی- نرسیده به م.شهدا- پاساژ نائین- ط.۱۰۲۶-۳۲۲۱۴۵۶۹
۰۲۶-۳۲۴۰۳۳۵۴
۰۲۶-۳۲۴۰۳۳۴۸
۴اصفهانآوای دشتیاران مهر آئیناصفهان- خ.توحید- خ.قندی- ک.۳۰۳۱-۳۶۲۷۶۸۹۴
۰۳۱-۳۶۲۸۰۱۳۸
www.dashtyaran.com
۵اصفهانکویراصفهان- خ.هزار جریب- خ.کارگر۰۳۱-۳۷۷۸۰۵۰۰
۶اصفهاننوشیجاناصفهان- خ.توحید- نبش خ.قزلباش- پ.۸۵۰۳۱-۳۵۸۱۶۱۸۶www.nooshijanco.ir
۷اردبیلتدبیر گستران توسعهاردبیل- چهارراه باغمیشه- خ.نائبی- جنب بانک صادرات۰۴۵-۳۳۴۴۳۴۷۲
۰۴۵-۳۳۴۴۳۴۸۲
۸قزوینمیزبانقزوین- خ.خیام جنوبی- ک.تعهدی- مقابل پارکینگ سرچشمه- پ.۱۲۰۲۸-۳۳۶۶۰۰۵۵۰۲۸-۳۳۲۴۶۷۰۱www.mizbantourism.com
۹کرمانسپهر گردشگری هفتواد کویرکرمان- خ.استقلال ۱۰-ک.۷ غربی۰۳۴-۳۲۵۱۳۳۲۵
۰۳۴-۳۲۵۱۳۶۶۶
www.7vadkavir.com
۱۰کرمانکریمیان کویرکرمان- بلوار صدوقی- چهارراه فیروزه- روبروی بانک صادرات۰۳۴-۳۲۴۵۷۹۱۹۰۳۴-۳۲۴۶۰۵۹۴karimankavir.com
۱۱زنجانآوای پیشگامانزنجان- خ.سعدی- جنب ک.زند- پ.۲۵۹۰۲۴-۳۳۳۲۱۹۲۷
۱۲بجنوردیاسینبجنورد- خ.امام خمینی غربی- نرسیده به میدان کارگر- پ.۶۹۱۰۵۸-۳۲۲۴۴۵۳۷
۰۵۸-۳۲۲۱۱۵۵۲
yasinacademy.com
۱۳گرگانآوای طبیعت گلستانگرگان- خ.سرخواجه- خ.۱۲- مجتمع آفتاب۳- ط.۳- واحد ۳۰۷۰۱۷-۳۲۳۳۰۱۳۱www.tabiatgolestan.com
۱۴گرگانآپاداناکردکوی- خ.نواب- نبش خ.۱۴۰۱۷-۳۴۳۲۳۱۸۹
۱۵رشتپایدار گیلرشت- خ.نامجو- ک.فجر- ساختمان پارسان۰۱۳-۳۳۳۶۷۳۳۳
۰۱۳-۳۳۳۶۷۱۰۰
www.gpgac.com
۱۶آملپیشگامان آوا پارسهآمل- خ.هراز- نبش خ.آفتاب ۲۲- پ.۲۰۱۱-۴۴۲۹۴۴۲۴
۰۱۱-۴۴۲۹۵۴۲۴
۰۱۱-۴۴۲۹۳۴۲۴
۰۱۱-۴۴۲۷۰۰۱۴avaparse.ir
۱۷همدانخوشفکران پژوهش مدرنهمدان- بلوار خواجه رشید- روبروی بانک کارآفرین- پ.۱۴۳-ط.۱۰۸۱-۳۲۵۱۳۱۷۱
۰۸۱-۳۲۵۲۴۳۱۷
۰۸۱-۳۲۵۲۴۰۰۰
۱۸یزدپردیس گردشگری هفت اقلیمیزد- خ.امام- خ.فهادان- روبروی مسجد۴۰ محراب- پ.۱/۳۰۳۵-۳۶۳۰۵۳۴۸
۱۹یزدخدمات جهانگردی رشدیزد- خ.امام خمینی- ک.۴۰- پ.۱۳۰۳۵-۳۶۲۰۷۱۷۴
۰۳۵-۳۶۲۰۷۱۷۵

 

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *