خانه / اطلاعات مهم / کتاب مرجع / سفارت‎خانه / سفارت‎خانه‎های خارجی مقیم

سفارت‎خانه‎های خارجی مقیم

سفارت-خانه-های-کشورها

نام کشورتلفننمابروب‌سایتآدرس
جمهوری آذربایجان

۲۲۵۶۳۱۴۶

۲۲۵۶۳۱۴۷

۲۲۵۵۴۲۵۵

۲۲۵۵۸۱۸۳tehran.mfa.gov.azدروس، بلوار شهرزاد، خیابان راستوان، شماره ۱۶
جمهوری آرژانتین

۲۲۵۷۷۴۳۳

۵۵۵۵

۵۹۳۲

۵۹۳۵

۲۲۵۷۷۴۳۲دروس، خیابان یارمحمدی،کوچه قو، شماره۶
جمهوری فدرال آلمان۳۹۹۹۰۰۰۰۳۹۹۹۱۸۹۰www.teheran.diplo.deخیابان فردوسی، شماره ۳۲۴
ایالات متحده آمریکا (دفتر حفاظت منافع)۲۲۵۴۲۱۷۸۲۲۵۸۰۴۳۲www.eda.admin.ch/tehranfiپاسداران، گلستان پنجم پلاک ۳۹
جمهوری اتریش

۲۲۷۵۰۰۴۰

۲۲۷۵۰۰۴۶

۲۲۷۰۵۲۶۲www.otrish.irخیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی، شماره ۸
پادشاهى اردن هاشمى۲۲۷۵۲۰۰۱۲۲۷۵۲۷۶۷زعفرانیه، خیابان فلاحی، خیابان طاهری، خیابان البرزکوه، شماره ۲۴
جمهوری ارمنستان

۶۶۷۰۴۸۳۳

۶۶۷۶۰۵۰۹

۶۶۷۰۰۶۵۷خیابان جمهوری، خیابان رازی، خیابان استاد شهریار، شماره ۳۲
جمهوری اسلامی افغانستان

۸۸۵۰ ۲۶۶۶

۸۸۰۹۶۸۶۵۸

۸۰۸۲۷۳۴

۸۸۳۷۲۳۴۶www.Afghanembassy.irشهرک قدس، خیابان ایران زمین، شماره ۷۳
جمهوري افريقاي جنوبي۲۲۷۰۲۸۶۶-۹۲۲۷۱۹۵۵۸خیابان ولیعصر، باغ فردوس، خیابان یکتا،شماره ۵
جمهوری ازبکستان

۲۲۲۹۹۷۸۰

۲۲۸۳۲۰۷۱

۲۲۲۹۹۱۵۸

۲۲۲۹۱۵۱۹

uzbekembassy.irاقدسیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۱
پادشاهی اسپانیا۲۲۵۶۸۶۸۱-۴

۲۲۵۶۸۰۱۷

۲۲۵۶۸۰۱۸

دروس، بلوارشهرزاد، خیابان شادی، خیابان اسدی، شماره ۱۰
استرالیا

۸۳۸۶۳۶۶۶

۸۳۸۶۳۰۰۰

۸۸۷۲۴۴۵۶

۸۸۷۲۰۴۸۴www.iran.embassy.gov.auخیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، شماره ۲
جمهوری ‎اسلواکی

۲۲۶۶۶۶۰۱

۲۲۶۶۶۶۰۳

۲۲۶۶۶۶۰۴

۲۲۶۶۶۶۰۵mzv.sk/tehranخیابان مقدس اردبیلی، شماره ۹۴
انگلیس۶۴۰۵۲۰۰۰gov.uk/fcoخیابان فردوسی، شماره ۱۹۸
جمهوری شرقی اروگوئه۸۸۶۷۹۶۹۰-۱۸۸۷۸۲۳۲۱خیابان افریقا (نلسون ماندلا)، بلوار مینا، شماره ۵
جمهوري اكوادور۲۲۰۵۴۳۸۲۲۲۰۲۲۷۵۱iran.embajada.gob.ecزعفرانیه، خیابان ملکی، خیابان قائم، شماره ۱۸
اوکراین

۸۸۰۳۹۴۷۶

۸۸۰۳۹۹۶۵

۸۸۰۶۳۰۷۴iran.mfa.gov.uaخیابان ونک، شماره ۱۲۰
جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر۸۸۵۶۱۸۸۲-۳۸۸۳۷۷۰۳۱www.algeriaemb.irخیابان ایران زمین، خیابان مهستان، کوچه ۱۱، شماره ۲۰
دولت امارات متحده عربى۴۲۷۹۲۰۰۰۴۲۷۹۲۷۷۷

۸۸۰۹۴۲۹۳

شهرک قدس، خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان، شماره ۲
اندونزی

۸۸۷۱۶۸۶۵

۸۸۷۱۷۲۵۱

۸۸۷۱۸۸۲۲www.kemlu.go.id/tehranقائم مقام فراهانی، شماره ۱۸۰
جمهوری ایتالیا

۶۶۷۲۶۹۵۵-۷

۸۸۷۹۹۸۸۵

۶۶۷۲۶۹۶۱-۷

۶۶۷۰۴۳۴۹

www.ambteheran.esteri.itخیابان نوفل لوشاتو شمالی، شماره ۶۶-۶۸
جمهوری اوگاندا۲۲۶۵۸۵۰۶/۰۹/۱۲۲۲۶۵۸۵۱۶بلوار افریقا، خیبان طاهری، شماره ۵۹
جمهوری فدراتیو برزیل۲۲۷۵۳۰۱۰

۲۲۷۵۳۱۰۸-۱۰

۲۲۷۵۲۰۰۹http://teera.itamaraty.gov.brزعفرانیه، تقاطع خیابان بهار و یکتا، بن بست گل رز، شماره ۲
برونئی دارالسلام

۸۸۷۹۷۹۴۶

۸۸۷۹۸۴۵۶

۸۸۷۷۰۱۶۲خیابان افریقا، بلوار مینا، شماره ۷
جمهوری بلاروس۲۲۷۵۲۲۲۹۲۲۷۵۱۳۸۲زعفرانیه، خیابان طاهری، خیابان آبان،کوچه آذر، شماره۱
بلژیک۲۲۳۹۱۹۰۹۲۲۳۹۱۱۶۰www.diplomatie.be/Tehranخیابان فرشته، خیابان آقابزرگی، بن بست شیرین، شماره ۴
جمهوری بلغارستان

۸۸۷۷۵۶۶۲

۸۸۷۷۵۰۳۷

۸۸۷۷۹۶۸۰http://www.mfa.bg/embassies/iranخیابان ولیعصر، خیابان توانیر (شهید عباسپور)، خیابان نظامی گنجوی، شماره ۴۰
جمهوری مردم بنگلادش۸۸۶۰۱۷۸۱-۳

۸۸۶۰۱۴۱۶-۷

۸۸۶۰۵۴۴۵یوسف آباد، خیابان ۶۴ شرقی، کوچه یکم، ۱۲ متری احداثی، شماره۷
جمهوری بنین۲۲۲۹۵۶۵۳۲۲۲۹۵۶۵۲بزرگراه ارتش، نفت مینی سیتی، خیابان آبادان، کوچه شرقی سوم، ساختمان شماره ۴
جمهوری بوروندي۲۲۴۷۴۸۲۰۲۲۴۷۴۸۲۱بلوار ارتش، شهرک نفت، خیابان آبادان، کوچه سوم شرقی، واحد یک، شماره۴
بوسنی و هرزه گوین۸۸۰۸۶۹۲۹

۸۸۰۷۶۱۳۶

۸۸۰۸۶۹۳۰شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان هفتم، شماره ۴
دولت چندملیتی بولیوی۸۸۶۸۶۸۰۷۸۸۶۸۶۸۰۸سعادت آباد، خیابان ۲۵ قره تپه، شماره ۷۹
جمهوری اسلامی پاکستان۶۶۹۴۱۳۸۸۶۶۹۴۴۸۹۸www.pakistanembassytehran.comخیابان فاطمی، کوچه احمد اعتماد زاده، شماره ۱
جمهوری پرتغال۲۲۷۶۴۰۶۰-۶۱۲۲۵۵۲۶۶۸دروس، خیابان هدایت، کوچه روزبه، شماره ۱۶
پادشاهی تايلند۷۷۵۳۱۴۳۳

۷۷۵۳۷۷۰۸

۷۷۵۳۲۰۲۲خیابان بهارستان، کوچه استقلال، شماره ۳
جمهوري تاجيكستان۲۲۸۰۹۲۴۹

۲۲۸۳۴۶۵۰

۲۲۸۰۹۲۹۹www.tajembiran.tjنیاوران، خیابان زینعلی، کوچه سوم، شماره ۱۰
ترکمنستان۲۲۲۰۶۷۳۱

۲۲۲۰۶۳۰۶

۲۲۲۰۶۷۳۲فرمانیه (خیابان دکتر لواسانی)، خیابان وطن پور، خیابان براتی، شماره ۳۴
ترکیه

۳۵۹۵۱۱۰۰

۳۳۱۱۱۲۰۲

۳۳۱۱۵۳۵۱

۳۳۱۱۵۲۹۹

۳۳۱۱۷۹۲۸خیابان فردوسی، شماره ۳۳۷
جمهوری تونس

۸۸۵۹۱۶۳۹

۸۸۵۹۱۶۴۷

۸۸۳۷۸۹۷۰شهرک قدس، فاز ۴، بلوار ایوانک، زرافشان شمالی، کوچه ۲، شماره ۷
جمهوری چك

۲۶۱۱۸۸۵۱

۲۲۱۱۸۸۵۲

۲۲۸۰۲۰۷۹www.mzv.cz/tehranفرمانیه، خیابان بوستان، کوچه نسترن، شماره ۳۶
جمهوری خلق چین۲۲۲۹۱۲۴۰

۲۲۲۹۱۲۴۱

۲۲۲۹۰۶۹۰http://ir.chineseembassy.orgاقدسیه (موحد دانش)، نبش خیابان فیروزبخش، شماره ۷۳
پادشاهی دانمارک۲۸۱۵۵۰۰۰۲۲۶۴۰۰۰۷http://iran.um.dkپل صدر، خیابان هدایت، خیابان دشتی، شماره ۱۰
فدراسیون روسیه۶۶۷۰۱۱۶۱-۳۶۶۷۰۱۶۵۲www.iran.mid.ruخیابان نوفل لوشاتو، شماره ۳۹
رومانی

۷۷۶۴۷۵۷۰

۷۷۵۳۴۶۵۸

۷۷۵۳۵۲۹۱فخرآباد، خیابان شهید مشکی، شماره ۲۲
جمهوری زیمبابوه۲۲۰۲۷۵۵۳-۷

۲۲۰۵۳۵۲۲

۲۲۰۴۹۰۸۴الهیه، خیابان استانبول، کوچه عروس، بن بست پامچال، شماره ۲
ژاپن۲۲۶۶۰۷۱۰۲۲۶۶۰۷۴۷www.ir.emb-japan.go.jpخیابان مقدس اردبیلی، شماره ۱۶۲
جمهوری ساحل عاج(كت‌ديووار)

۲۲۰۵۰۶۳۶

۲۲۰۲۲۳۲۹

۲۲۰۴۰۶۱۶پارک وی، خیابان محمودیه، کوچه تیر، شماره ۲۶
دموکراتیک سوسیالیستی سريلانكا۲۲۴۱۴۸۶۳

۲۲۴۲۵۲۹۷

۲۲۱۷۵۴۷۱زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی، کوچه کافی‌آبادی، شماره ۶۶
جمهوری سنگال۲۲۶۱۹۵۶۹۲۲۶۱۹۵۷۹الهیه(فیاضی)، خیابان فرشته، شماره ۳۹
جمهوری سیرالئون۲۲۲۹۹۹۸۹۲۲۸۰۵۴۲۷اقدسیه، تقاطع آجودانیه، خیابان شهید موحد دانش، شماره ۵۱
جمهورى عربی سوريه

۲۲۰۵۹۰۳۱-۲

۲۲۰۵۵۳۳۲

۲۲۰۵۹۴۰۹بلوار افریقا، خیابان ایرج، شماره ۲۰
سوئد۲۳۷۱۲۲۰۰۲۲۲۹۶۴۵۱www.swedenabroad.com/tehranفرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۷
سوئیس

۲۲۰۰۸۳۳۳

۲۲۰۰۸۴۵۴

۲۲۰۰۶۰۰۲www.eda.admin.ch/tehranالهیه،خیابان شریفی منش، خیابان یاسمن، شماره۲
شیلی۲۶۶۴۳۷۰۰

۲۶۶۴۳۹۰۰

۲۶۶۴۳۸۲۶www.minrel.gov.clخیابان شریعتی، الهی،خیابان خزر شمالی،کوچه هرمز، شماره ۴
جمهوري صربستان۲۲۴۱۲۵۶۹

۲۲۴۱۲۵۷۰

۲۲۴۰۲۸۶۹ولنجک، خیابان نهم، شماره ۹
جمهوری عراق۸۸۹۳۸۸۶۵-۶۸۸۹۳۸۸۷۷ولیعصر، خیابان دمشق، خیابان برادران مظفر، شماره ۱۰۱
سلطنت عمان

۲۲۰۵۶۸۳۱-۲

۲۲۰۵۷۶۴۱-۲

۲۲۰۴۴۶۷۲بلوار افریقا، کوچه تندیس، شماره ۹
جمهوری غنا۲۲۱۷۵۳۶۳

۲۲۴۲۱۴۴۷

۲۲۴۲۱۴۴۸www.ghanaembassyiran.comزعفرانیه، خیابان امیری سوری، شماره۵
جمهوری فرانسه۶۴۰۹۴۰۰۰۶۴۰۹۴۰۹۲www.ambafrance-ir.orgخیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴-۶۶
دولتفلسطین۶۶۴۰۲۵۱۳

۶۶۴۸۷۹۰۲

۶۶۴۶۵۷۳۶

۶۶۴۰۲۵۱۳

[email protected]خیابان فلسطین، شماره ۳۴۷
فنلاند۲۳۵۱۲۰۰۰

۲۲۲۱۵۸۲۲

۲۲۲۳۶۲۳۰

www.finland.org.irخیابان شریعتی، خیابان میرزاپور، کوچه حدادیان، شماره ۲
جمهوری فیلیپین۲۲۶۶۸۷۷۴-۶۲۲۶۶۸۹۹۰www.tehranpe.dfa.gov.phخیابان ولیعصر، چهارراه پارک وی، خیابان خیام، شماره ۹
جمهوری قبرس۲۲۲۱۹۸۴۲۲۲۲۱۹۸۴۳www.mfa.gov.cy/embassytehranدزاشیب، خیابان بوعلی، شماره ۱۹۴
جمهوري قرقيزستان۲۲۸۳۰۳۵۴۲۲۲۸۱۷۲۰پاسداران، نارنجستان پنجم، شماره ۲۴
جمهوری قزاقستان

۲۲۵۶۵۹۳۳

۲۲۵۶۵۹۳۴

۲۲۵۴۶۴۰۰Kazembassyiran.comدروس، خیابان هدایت،خیابان مسجد، شماره ۸۱
دولت قطر۲۲۰۵۱۲۵۵-۶

۲۲۰۲۹۳۶-۷

۲۲۰۵۸۴۷۸بلوار افریقا، خیابان گل آذین، شماره ۳
جمهوری کرواسی

۲۲۵۸۹۹۲۳

۲۲۵۸۷۰۳۹

۲۲۵۴۹۱۹۹پاسداران، بهستان اول، شماره ۱۹
جمهوری کره (کره جنوبی)۸۸۰۵۴۹۰۰۸۸۰۵۴۸۹۹ونک، خیابان شیخ بهائی، دانشور غربی، شماره ۲
جمهوری دموکراتیک خلق‌ کره (کره شمالی)

۴۴۸۲۸۰۶۶

۴۴۸۲۸۰۷۴

۴۴۸۱۵۲۹۲جنت آباد شمالی، نبش بهارستان ۱۳، شماره۳۱۰
جمهوري كنيا۲۲۶۵۱۰۸۰-۲۲۲۶۵۱۰۸۳بلوار افریقا،خیابان آرش، شماره ۱۳
جمهوری کوبا۲۲۸۰۲۸۴۴۲۲۲۹۴۳۸۸cubadiplomatica.cu/iranکاشانک، خیابان خداوردی،کوچه ۱۷ غربی، شماره ۵۴
دولت كويت۸۸۷۸۵۹۹۷-۹۸۸۷۸۸۲۵۷وحید دستجردی، خیابان ظفر، شماره ۳۰۵
گرجستان۲۲۷۶۴۱۲۹۲۲۵۴۲۶۹۲www.iran.mfa.gov.geپاسداران، گلستان دوم، شماره۹۲
جمهوری گینه۷۷۵۳۵۷۴۴۷۷۵۳۵۷۴۳خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره۸
جمهوری گينه بيسائو۷۷۶۸۱۳۱۸۷۷۶۸۱۳۱۸خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره۸، طبقه سوم
جمهوری لبنان

۸۸۹۰۸۴۵۱

۸۸۸۰۵۹۰۲

۸۸۹۰۷۳۴۵خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهیدکلانتری، شماره ۷۱
جمهوری لهستان۸۸۷۸۷۲۶۲-۴۸۸۷۸۸۷۷۴www.tehran.mfa.gov.plبلوار افریقا، خیابان پیروز، شماره ۲
لیبی۲۲۸۳۴۱۲۲-۳۲۲۸۳۴۱۲۶فرمانیه، دیباجی شمالی، خیابان یاسمن، شماره ۷۲
مجارستان

۲۲۵۵۰۴۵۲

۲۲۵۵۰۴۶۰

۲۲۵۵۰۵۰۳دروس، میدان هدایت، خیابان شادلو، شماره ۱۰
مالزی۸۸۰۷۲۴۴۴۸۸۰۷۸۷۱۶شهرک قدس، فاز ۴، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان، کوچه دوم، شماره ۲۵
جمهوری مالی

۲۲۷۶۸۱۷۸

۲۲۵۶۰۳۲۶

۲۲۵۴۹۷۰۳قیطریه، خیابان بهار جنوبی، خیابان جهرمی، خیابان بهرام، کوچه آریا غربی، شماره ۲۲
جمهوری عربی مصر

۲۲۴۲۰۰۱۵

۲۲۴۱۹۱۰۰

۲۲۴۲۰۰۱۶

۲۲۴۱۹۱۰۳ولنجک، خیابان ۱۶، شماره ۱۳
پادشاهی مغرب۲۶۱۵۱۶۶۴۲۶۱۵۱۶۸۲embassymorocco.ir@gmail.comخیابان پاسداران، نارنجستان ۶، شماره ۲۹
ایالات متحده مكزيك

۲۲۰۵۷۵۸۶-۸

۲۶۲۱۳۵۳۲-۴

۲۲۰۵۷۵۸۹http://embamex.sre.gob.mx/iranبلوار افریقا، خیابان گلفام، شماره ۱۲
جمهوری اسلامي موريتاني

۷۷۵۰۰۰۷۴

۷۷۵۲۴۳۵۰

۷۷۵۲۹۵۱۵خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره۸
پادشاهی نروژ

۲۲۲۹۱۳۳۳

۲۲۸۰۲۱۴۳

۲۲۲۹۲۷۷۶فرمانیه(دکتر لواسانی)، نبش خیابان پورظهیر، شماره ۵۴
جمهوری فدرال نیجریه۲۲۶۳۶۳۱۷-۸۲۲۶۳۶۳۱۵الهیه، خیابان چناران، سروستان غربی، شماره ۱۶
جمهوری نیکاراگوئه۸۸۶۸۵۰۷۰۸۸۶۸۵۰۷۳سعادت آباد، قره تپه، شماره ۷۹
نیوزیلند۲۶۱۲۲۱۷۵-۷۲۶۱۲۱۹۷۳اقدسیه(موحد دانش)، خیابان قاسمی، خیابان سوسن، پارک دوم،شماره۱
واتیکان۶۶۴۰۳۵۷۴۶۶۴۱۹۴۴۲خیابان نوفل لوشاتو، نبس خیابان رازی، شماره۸۴
جمهوری بولیواری ونزوئلا

۲۲۲۸۴۴۵۰

۲۶۱۲۴۵۹۹

۲۶۱۲۴۳۸۹

۲۶۱۲۴۸۸۶کامرانیه، خیابان بازدار، خیابان تاجیکی، شماره ۱۷
جمهوری سوسیالیستی ویتنام۲۲۴۱۱۶۷۰۲۲۴۱۶۰۴۵www.vietnamembassy-iran.orgزعفرانیه، خیابان اعجازی (عاصف)، نبش کوچه برزو، شماره ۵۴
پادشاهی هلند۲۲۶۶۰۰۰۰۲۳۶۶۰۱۹۰فرمانیه، دیباجی شمالی، ارغوان غربی، شماره ۶۰
هند۸۸۷۵۵۱۰۳-۵۸۸۷۵۵۹۷۳www.indembassy-tehran.irخیابان بهشتی،خیابان میرعماد،خیابان نهم،شماره ۲۲
یــونان۲۲۰۵۰۵۳۳

۲۲۰۵۳۷۸۴

۲۲۰۵۷۴۳۱خیابان افریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۴۳
جمهوري يمن

۲۲۴۱۹۹۴۵

۲۲۴۰۳۶۶۶

۲۲۴۱۹۹۳۴ولنجک، خیابان هشتم، شماره ۵

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

مراکز-آموزشی

مراکز آموزشی

در این جدول اطلاعات تماس مراکز آموزشی در حوزه گردشگری از قبیل ادرس، شماره تماس، فکس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *