بیمه مسافرتی سامان

بیمه مسافرتی سامان

تهران

ردیفنام موسسهآدرستلفنفکسآدرس سایت
۱ترابر بی تا تهران (تعاونی ۱۵)م. فردوسی – خ . سپهبد قرنی – بعد از چهارراه سمیه – نبش ک. بیمه – پ.۷۸۸۸۸۹۷۵۷۲
۸۸۸۹۷۵۷۴
۸۸۸۰۰۵۷۱www.t15.ir
۲تعاونی مسافربری شماره۹ (راه پیما پارسیان)م.آزادی – ترمینال غرب- تعاونی ش.۹۴۴۶۶۲۸۹۴
۴۴۶۶۲۸۹۵
۴۴۶۴۳۳۲۸
۴۴۶۶۰۱۴۷www.rahpeyma.ir
۳تک سفر ایرانیانبزرگراه بعثت – ترمینال جنوب۵۵۱۸۵۳۷۲
۵۵۱۸۵۳۷۵
www.t10.ir
۴تک سفر تهران (تعاونی ۱۰)م.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۶۲۸۹۹۴۴۶۵۷۲۷۶
۵تهران دماوندخ. دماوند – سه راه تهرانپارس – ترمینال شرق۷۷۸۸۵۰۱۴۷۷۷۲۵۸۸۰
۶جهان دیدارم. آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۴۱۱۵۳
۷جهان گشت مهرترمینال جنوب / ترمینال غرب۵۵۱۸۵۴۰۸
۵۵۱۸۵۴۱۲
۴۴۶۵۹۸۷۸
۸جوان سیر ایثارترمینال غرب / ترمینال جنوب / ترمینال شرق۴۴۶۳۲۹۴۱
۴۴۶۳۲۹۴۳
۵۵۱۸۵۴۳۸
www.javanseirisar.ir
۹دل آرا ترابرخ.رودکی – نرسیده به خ. خوش – پ.۳۱۳-ط . ۱۶۶۱۲۱۹۸۴
۶۶۱۲۱۹۸۶
۶۶۱۲۱۹۸۲
۶۶۱۲۱۹۶۷
۱۰دیدار سیر گیتیم.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۶۳۸۹۳۴۴۶۳۰۴۱۲www.didarseir.ir
۱۱رویال سفر ایرانیانم.آرژانتین – پایانه بیهقی۸۴۰۹۱۸۸۵۳۶۳۳۹www.royall.ir
۱۲سپهر آسیام.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۵۰۲۳۰۴۴۶۳۴۱۱۱www.sepehrasia.ir
۱۳سفر سیر آریا(تعاونی ۳)بزرگراه بعثت – ترمینال جنوب۵۵۱۸۵۳۳۳
۵۵۱۸۵۳۲۹
۵۵۱۸۵۳۳۰
۵۵۱۸۵۳۳۱
۱۴سفر طلاییم.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۴۴۵۹۹
۴۴۶۶۲۹۱۰
۴۴۶۶۲۹۱۱
۴۴۶۶۴۱۴۳
۱۵سفر گسترم.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۹۶۱۲۲۴۴۶۹۶۱۲۱
۱۶سیر و سفرترمینال شرق / ترمینال غرب / ترمینال جنوب / پایانه بیهقی۷۷۸۶۵۶۹۶
۴۴۶۶۲۸۶۶
۵۵۱۸۵۴۲۴
۸۳۸۹۱www.seirosafar.ir
۱۷سیما سفرم.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۴۵۶۳۲
۴۴۶۷۱۷۷۰
۴۴۶۴۸۶۱۹
۱۸سیمرغ جادهم.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۵۸۶۹۷
۴۴۶۶۳۰۷۵
۴۴۶۶۳۱۸۹
۱۹شاهین عصرم.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۴۷۱۲۱
۲۰عدلترمینال جنوب / ترمینال شرق / ترمینال غرب۵۵۱۸۵۳۵۴
۵۵۱۸۵۳۵۸
۷۷۸۸۶۱۸۰
www.adl7.com
۲۱عصر ایرانم.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۵۷۴۴۴۴۴۶۷۲۰۸۰asreiran-co.ir
۲۲کیان سفر پاسارگادترمینال جنوب / ترمینال غرب۵۵۱۸۵۳۴۳
۵۵۱۸۵۳۴۵
۴۴۶۶۹۲۸۷
www.kiansafar.ir
۲۳گیتی پیمام.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۶۴۹۹۴۴۴۶۶۴۷۴۰www.gitipeyma.org
۲۴گیتی نورد (تعاونی ۱۲)ترمینال غرب / ترمینال جنوب۴۴۶۶۰۵۰۷
۵۵۱۸۵۳۸۱
۵۵۱۸۵۳۸۶
www.gitynavard.com
۲۵لاله سیر جهانم.آزادی – ترمینال غرب۴۴۶۹۲۱۹۰
۴۴۶۹۲۱۹۴
۴۴۶۶۸۴۴۴
www.lalehseir-co.ir
۲۶لوان نورترمینال جنوب / ترمینال غرب۵۵۱۸۵۳۶۲
۴۴۶۶۳۲۲۱
t8lavannor.ir
۲۷ماهان سفر ایرانیانبزرگراه بعثت – ترمینال جنوب – پ.۱۶۸۵۵۳۳۵۵۳۳www.mahansafar.com
۲۸میهن نور آریاترمینال شرق / ترمینال جنوب۷۷۸۷۸۸۱۶
۵۵۱۸۵۳۳۶
www.mihannooraria.com
۲۹میهن نور آریابزرگراه لشکری (مخصوص) – بلوار نفیسی- نبش ک.تیرداد – ساختمان نگین۴۴۶۶۶۴۷۱
۴۴۶۶۶۴۶۳
۴۴۶۶۶۰۴۰
۴۴۶۶۶۴۷۱www.mihannooraria.com
۳۰همسفرپایانه بیهقی / ترمینال غرب / ترمینال شرق / ترمینال جنوب۸۸۵۳۴۳۸۵
۸۸۵۳۴۳۸۶
۸۸۵۳۴۳۸۷
www.hamsafarco.ir

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

خدمات مسافرتی شرکت قطار

شرکت قطار

در این قسمت اطلاعات تماس ‎شرکت‎های قطار در تهران مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل آژانس‎های مسافرتی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *