قول مساعد رییس بانک مرکزی برای تسریع روند تخصیص ارز نیمایی به ایرلاین‌ها/ برنامه ریزی برای پرداخت بدهی ایرلاین‌ها به فرودگاه نجف