روند تهیه ارز ایرلاین‌ها از سامانه نیما کند پیش می‌رود/ محاسبه نرخ بلیت خارجی بر اساس نیما