دلیل طولانی شدن توقف هواپیمای نروژی در فرودگاه شیراز چیست؟