اجباری جهت برقراری مسیر پروازی خاص برای ایرلاین‌ها وجود ندارد