آمادگی عمان، امارات و بحرین برای از سرگیری پروازها به دمشق