خانه / سیستم‎های رزرواسیون / آمادئوس / اطلاعات ذخیره شده در بلیط (TST)

اطلاعات ذخیره شده در بلیط (TST)

سیستم آمادئوس

TQTنمایش TST موجود روی سیستم
TQT/T1نمایش TST شماره یک
TTE/T1حذف TST شماره یک
TTE/ALLحذف تمام TST های موجود
TTU/S2,3بروز رسانی TST پس از تغییر سگمنت‎های ۲ و ۳ PNR
TTF/T1حذف PC Flag (PNR Chang Flag) از TST شماره یک پس از بروز رسانی آن
TTF/ALLحذف PC Flag (PNR Chang Flag) از تمام TST ها
TTK/DTHRDOHتغییر و بروز رسانی مبدا و مقصد TST
TTK/BYEE3Mتغییر و بروز رسانی پایه نرخی کلیه خطوط پروازی TST
TTK/L1,2/BYEE3Mتغییر و بروز رسانی پایه نرخی خطوط شماره ۱ و ۲ TST
TTK/V10AUG15SEPتغییر و بروز رسانی اعتبار بلیط قبل از شروع مسافرت (۱۰AUG) و بعد از شروع مسافرت (۱۵SEP) در TST
TTK/VXX15SEPتغییر و بروز رسانی اعتبار بلیط بعد از شروع مسافرت(۱۵SEP) در TST
TTK/L1,4/VXX15SEPتغییر و بروز رسانی اعتبار بلیط بعد از شروع مسافرت(۱۵SEP) برای خطوط ۱ و ۴ TST
TTK/A20Kتغییر و بروز رسانی بار مجاز مسافر در کلیه خطوط TST
TTK/APCتغییر و بروز رسانی بار مجاز مسافر در کلیه خطوط TST
TTK/FUSD500.00تغییر و بروز رسانی نرخ پایه TST به منظور اولین صدور
TTK/RIRR5900000تغییر و بروز رسانی نرخ پایه TST به منظور صدور مجدد
TTK/EIRR2900000تغییر و بروز رسانی نرخ معادل TST
TTK/XIRR120000CJ/XIRR200000CNتغییر و بروز رسانی مالیات جدید در TST
TTK/OIRR120000JM/OIRR200000FBتغییر و بروز رسانی مالیات پرداخت شده در TST
TTK/TIRR29000000تغییر و بروز رسانی مبلغ کل در TST
TTK/CTHR KL X/AMS KL LAX Q293.54 940.00KL X/AMS Q293.54KL THR940.00NUC2467.08END ROE 1.000000 XF LAX4.50تغییر و بروز رسانی مالیات جدید XF در نردبان نرخی TST
TTK/CTHR KL X/AMS KL NYC Q293.54 940.00KL X/AMS Q293.54KL THR940.00NUC2467.08END ROE 1.000000 PD XF JFK 4.50تغییر و بروز رسانی مالیات پرداخت شده XF در نردبان نرخی TST
TTK/L4Xتغییر و بروز رسانی خط چهارم به نقطه ترانزیت در TST
TTK/L4تغییر و بروز رسانی خط چهارم به نقطه توقف در TST
TTK/K112260.00تغییر و بروز رسانی نرخ بانکی در TST
TTK/X3حذف مالیات سوم از TST
TTCتولید یک TST خام
WRA/TQTچاپ TST متعلق به PNR فعال
WRA/TQT/T1چاپ TST شماره یک PNR فعال

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

سیستم آمادئوس

محاسبه نرخ واقعی مسیر

FQPIKAAMSCDGAMSIKA محاسبه نرخ نهایی مسیر بدون در نظر گرفتن PNR FQPIKAAMSCDGAMSIKA/OKL محاسبه نرخ نهایی مسیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *