دستورات تبدیل

سیستم آمادئوس

دستورات تبدیل ریاضی

DF 48.93;32.36جمع دو عدد
DF 742.87*233ضرب دو عدد
DF 4302.12/65تقسیم دو عدد
DF 43.1425.98تفریق دو عدد
DF 350P10محاسبه ۱۰ درصد عدد ۳۵۰

دستورات تبدیل متریک

DKKM150تبدیل ۱۵۰ کیلومتر (K) به مایل (M)
DKMK50تبدیل ۵۰ مایل (M) به کیلومتر (K)
DKKP80تبدیل ۸۰ کیلومتر (K) به پوند (P)
DKPK20تبدیل ۲۰ پوند (P) به کیلومتر (K)

دستورات محاسبات تاریخ و زمان

DDنمایش روز و تاریخ و زمان جاری سیستم
DD MILنمایش زمان جاری در شهر مورد نظر(MIL) و اختلاف زمان آن با شهر شما
DD FRA1400/KULمقایسه زمان شهر KUL با زمان شهر FRA در ساعت ۱۴۰۰ به وقت FRA
DD AMS/LAXمحاسبه اختلاف زمان بین دو شهر
DD ZZZنمایش زمان جاری GMT(ZOLO TIME) و اختلاف آن با زمان محلی
DD 25APR/18نمایش تاریخ در ۱۸ روز بعد از تاریخ ۲۵APR
DD 25APR/-18نمایش تاریخ در ۱۸ روز قبل از تاریخ ۲۵APR
DD 25APR/-18/18نمایش تاریخ در ۱۸ روز قبل و بعد از تاریخ ۲۵APR
DD 18SEP/12DECنمایش تعداد روزها بین دو تاریخ مورد نظر
DD 10JANنمایش روز هفته در تاریخ مورد نظر
DD 16OCT18نمایش روز هفته در تاریخ و سال مورد نظر
DD PAR1345/LAX1720مدت زمان پرواز بین دو شهر مورد نظر با در نظر گرفتن زمان خروج و ورود پرواز

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

سیستم آمادئوس

نرخ گیری از PNR

FXP TST همراه با تشكيل PNR نرخ گيري از FXX TST بدون تشكيل PNR نرخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *