خانه / سیستم‎های رزرواسیون / آمادئوس / استرداد بلیط الکترونیک

استرداد بلیط الکترونیک

سیستم آمادئوس

استرداد بلیط الکترونیک قبل از شروع مسافرت

مرحلهکدتوضیح
۱TRF235-2490000010/T-TKنمایش ماسک استرداد بلیط الکترونیک از طریق شماره بلیط ایرلاین مورد نظر
TRF/L6/T-TKنمایش ماسک استرداد بلیط ایرلاین مورد نظر از طریق شماره خط FA بر روی PNR
TRF /I-13/T-TKنمایش ماسک استرداد بلیط ایرلاین مورد نظر از طریق شماره ردیف گزارش فروش
۲TRFU/CP500000Aدرج و بروز رسانی جریمه ابطال بلیط در ماسک استرداد
۳TRFPاسترداد بلیط

 

استرداد بلیط الکترونیک بعد از شروع مسافرت

مرحلهکدتوضیح
۱TRF235-2490000010/T-TKنمایش ماسک استرداد بلیط الکترونیک از طریق شماره بلیط ایرلاین مورد نظر
TRF/L6/T-TKنمایش ماسک استرداد بلیط ایرلاین مورد نظر از طریق شماره خط FA بر روی PNR
TRF /I-13/T-TKنمایش ماسک استرداد بلیط ایرلاین مورد نظر از طریق شماره ردیف گزارش فروش
۲TRFU/CP500000Aدرج و بروز رسانی جریمه ابطال بلیط در ماسک استرداد
۳TRFU/U11000000درج و بروز رسانی مبلغ استفاده شده بلیط در ماسک استرداد
۴TRFTنمایش کلیه مالیات‎های قابل استرداد بلیط
۵TRFU/TX2-3حذف مالیات‎های شماره ۲ و ۳ از صفحه مالیات‎های قابل استرداد
۶TRFU/TU1-742000تغییر و بروز رسانی مبلغ مالیات شماره ۱ در صفحه مالیات‎های قابل استرداد
۷TRFنمایش مجدد ماسک استرداد پس از بروز رسانی مقادیر آن
۸TRFPاسترداد بلیط

 

سایر گزینه های استرداد بلیط الکترونیک

کدتوضیح
TRFU/I25JAN02درج و بروز رسانی تاریخ صدور در ماسک استرداد
TRFU/F5000000درج و بروز رسانی مبلغ پرداخت شده در ماسک استرداد
TRFU/FM9درج و بروز رسانی مقدار درصد کمیسیون در ماسک استرداد
TRFU/FM100.00Aدرج و بروز رسانی مبلغ کمیسیون در ماسک استرداد
TRFU/CP50درج و بروز رسانی مقدار درصد جریمه در ماسک استرداد
TRFU/TA10.00GBاضافه کردن مالیات مورد نظر به صفحه مالیات‎های قابل استرداد
TRFU/TC IT9LH2TOUR1درج و بروز رسانی تور کد در ماسک استرداد
TRFU/FP1CASH/FP2 CCVI4000123456789010/1211درج و بروز رسانی نحوه پرداخت مبلغ در ماسک استرداد
TRFU/FO1253700000007LHR…درج و بروز رسانی FO در ماسک استرداد
TRFU/RM FREEFLOWدرج یادداشت در ماسک استرداد
TRFIGانصراف از تکمیل مراحل استرداد و برگشت به حالت اول بلیط (قبل از TRFP)

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

سیستم آمادئوس

محاسبه نرخ واقعی مسیر

FQPIKAAMSCDGAMSIKA محاسبه نرخ نهایی مسیر بدون در نظر گرفتن PNR FQPIKAAMSCDGAMSIKA/OKL محاسبه نرخ نهایی مسیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *