ناحیه کاربری (AREA)

سیستم گابریل

دستورات مربوط به ناحیه کاربری (AREA)

دستور اصلینمونه دستورخروجی دستورتوضیح کلی و عملکرد
DADAA*      ۲۳    ۱۲۴۳         ۱۱    IR    THR020ساین داده شده و در این ناحیه (AREA A) فعال است
B        ۲۳    ۱۰۲۶         ۱۱    IR    THR020ساین داده شده و در این ناحیه (AREA B) فعال نیست
Cدر این ناحیه ساین داده نشده
Dدر این ناحیه ساین داده نشده
Eدر این ناحیه ساین داده نشده

توضیحات مربوط به جزئیات ناحیه کاربری:

هر کاربر می‎تواند به ۵ ناحیه ساین بدهد یا به هر ناحیه یک نفر ساین بدهد

مثال

۲۳کد کارمند
۱۲۴۳زمان ورود کاربر به سیستم(زمان ساین دادن)
۱۰۲۶
۱۱سطح دسترسی کاربر (USER GROUP)
IRکد ایرلاین
THR020کد دفتر یا کد آژانس

تغییر ناحیه کاربری

دستور اصلینمونه دستورتوضیحاتعملکرد
AOAOدستور غیرفعال یک ناحیه کاربریاین دستور برای ناحیه کاربری فعال کاربرد دارد
AIAI:B/23/1AAIدستور ورود یه یک ناحیه
Bناحیه B
۲۳کد کارمند
۱Aرمز ورود ساین

خارج شدن از ناحیه کاربری

دستور اصلینمونه دستورتوضیحاتعملکرد
SOSOخارج شدن از یک ناحیه کاربریاین دستور برای ناحیه کاربری فعال کاربرد دارد
XOXOخارج شدن از تمام ناحیه های کاربریبا این دستور از تمام ناحیه ها خارج میشویم

 

برای توضیحات بیشتر به مقاله آموزشی به نکات آموزشی گابریل – ورود به سیستم (ساین دادن) و ناحیه کاربری مراجعه نمایید.

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

نکات آموزشی گابریل

نکات آموزشی گابریل – درس‌نامه ۱۷

کوئیک نوت ۱۴۵: دستور FSN: با استفاده از این دستور توضیحات مربوط به دستورات نرخ گیری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *