خانه / سیستم‎های رزرواسیون / گابریل / رزرو بلیط الکترونیک / دستورات مربوط به درخواست سرویس ویژه

دستورات مربوط به درخواست سرویس ویژه

سیستم گابریل

/P1/2توضیح در صورت لزومNN2کد ایرلاینکد ۴ حرفی  درخواستیشماره خط پروازیSSR:
/P1/2THE PAX FOOT IS BROKENNN2IRWCHR۳/۴SSR:

 

دستورات مربوط به درخواست سرویس ویژه

دستور اصلینمونه دستورتوضیحات دستورتوضیح کلی و عملکرد
SSRSSR:3/4  WCHR IR NN1.MEDICAL CASE/P1:SSRکد درخواست سرویس ویژه
۳/۴خط پروازی ۳ و ۴اگر درخواست برای مسیر رفت و برگشت باشد به این شکل شماره دو خط پروازی را وارد می‎کنیم. اگر برای تمام خط‎های پروازی در رزرو بخواهیم سرویسی را درخواست کنیم بجای شماره خط پروازی کد ALL  را می‎زنیم.
WCHRکد ۴ حرفی درخواست سرویس ویلچیر رمپویلچر رمپ
IRکد ایرلاین ایران ایراگر در دو مسیر کد ایرلاین متفاوت بود می‎توان بجای کد ایرلاین YY بزنیم.
NN1کد درخواست برای یک نفرکد NN برای تمام درخواست‎ها ثابت است
MEDICAL CASEتوضیح در مورد دلیل درخواستدر این مثال “مورد پزشکی” درج شده است.
P1مسافر اولدر اینجا مشخص میشود که درخواست برای کدامیک از مسافران انجام شده است.
SSR: 3/4 VGML YY NN1/P2:SSRکد درخواست سرویس ویژهتفاوت در این نمونه درخواست با درخواست قبلی، فارغ از کد درخواست در این است که اینجا توضیحی برای درخواست نوشته نشده است.
VGML
۳/۴خط پروازی ۳ و ۴
VGMLکد ۴ حرفی درخواست غذای سبزیجات
YYایرلاین (ولی در اینجا ایرلاین مشخص نیست)
NN1کد درخواست برای یک نفر
/P2درخواست برای مسافر دوم

لازم به ذکر است در برخی از سرویس‎های ویژه توضیح دادن برای آن درخواست الزامی است. مثلا در هنگام درخواست SPML (غذای ویژه)، توضیح می‎دهیم که غذا سیر نداشته باشد (NO GARLIC ADDED).

منظور از WCHR ویلچر رمپ است که تا پای پلکان هواپیما مسافر را همراهی می‎کنند و منظور از WCHC ویلچر کابین است که تا داخل کابین هواپیما مسافر را می‎برند.

SSR: تمام خدمات خاصی که مسافر در فرودگاه مبدا یا در فرودگاه مقصد و یا در طول پرواز ممکن است به آن نیاز پیدا کند را در SSR وارد می‎کنیم.

انواع SSR

  1. درخواستی: خدمات ویژه‎ای را برای مسافر از ایرلاین درخواست می‎کنیم و منتظر خبر از طرف ایرلاین می‎مانیم. مانند درخواست ویلچیر.
  2. اطلاع رسانی: اطلاعات تکمیلی مربوط به مسافر را به ایرلاین اطلاع می‎دهیم تا اقدامات مناسب روی آن صورت گیرد. مانند اطلاعات پاسپور.

برخی دستورات مربوط به درخواست سرویس‎های ویژه

دستور اصلینمونه دستورتوضیحات دستورتوضیح کلی و عملکرد
SSRSSR:3/4  INFT YY NN1.KAZEMI/ALI 02SEP17/P1:SSRکد درخواست سرویس ویژهزمانی از این دستور استفاده می‎کنیم که برای نوزاد صندلی گرفته نشده باشد.

INFT

۳/۴خط پروازی ۳ و ۴
INFTکد ۴ حرفی درخواست برای نوزاد تا سن ۲ سالگی
YYایرلاین (ولی در اینجا ایرلاین مشخص نیست)
NN1کد درخواست برای یک نفر
.KAZEMI/ALIنام و نام خانوادگی نوزاد
۰۲SEP17تاریخ تولد نوزاد
P1در اینجا مشخص میکنیم که نوزاد همراه کدامیک از مسافرین است (پدر یا مادر)
SSR: ALL INFT YY NN1.02SEP17/P2SSR:کد درخواست سرویس ویژهزمانی از این دستور استفاده می‎کنیم که برای نوزاد صندلی گرفته شده باشد.

INFT

ALLتمام خطوط پروازی
INFTکد ۴ حرفی درخواست برای نوزاد تا سن ۲ سالگی
YYایرلاین (ولی در اینجا ایرلاین مشخص نیست)
NN1کد درخواست برای یک نفر
۰۲SEP17تاریخ تولد نوزاد
P2در اینجا مشخص میکنیم که نوزاد همراه کدامیک از مسافرین است (پدر یا مادر)
SSR:CHLD YY HK1/05AUG10/P2SSR:کد درخواست سرویس ویژهCHILD
CHLDکد ۴ حرفی اعلام کودک ۲ تا ۱۲ سال
YYایرلاین (ولی در اینجا ایرلاین مشخص نیست)
HK1کد اعلام برای یک نفر
۰۵AUG10تاریخ تولد کودک
P2شماره خطی که نام کودک در رزرو قرار دارد.
SSR:DOCS YY HK1/P/IRN/X12345676/IRN/12JUL80/M/12SEP20/KAZEMI/ALI/P1SSR:کد درخواست سرویس ویژهپاسپورت
DOCSکد اعلام مشخصات پاسپورت
YYایرلاین (ولی در اینجا ایرلاین مشخص نیست)
HK1کد اعلام برای یک نفر
Pکد برای پاسپورت
IRNکد سه حرفی کشور که در پاسپورت مشخص است.
X12345676شماره پاسپورت
IRNکد سه حرفی کشور که در پاسپورت مشخص است.
۱۲JUL80تاریخ تولد مسافر
Mکد جنسیتزن و دختر(F)-مرد و پسر(M)-نوزاد پسر(MI)-نوزاد دختر(FI)
۱۲SEP20تاریخ اعتبار پاسپورت
KAZEMI/ALIنام و نام خانوادگی مسافر
P1شماره خط نام مسافر
SSR:DOCA YY HK1/D/USA/1020 JOHN ST/HOUSTON/TX/77123/P1:SSRکد درخواست سرویس ویژهآدرس
DOCAکد اعلام اطلاعات آدرس
YYایرلاین (ولی در اینجا ایرلاین مشخص نیست)
HK1کد اعلام برای یک نفر
Dکد برای آدرس مقصد
USAکد سه حرفی کشور مقصد.
۱۰۲۰ JOHN STجزئیات آدرس
HOUSTONکد سه حرفی شهر مقصد
TXکد بخش یا ایالت یا استان یا کشور
۷۷۱۲۳کد پستی
P1شماره خط نام مسافر
SSR:DOCO YY HK1/TEHRAN/V/58564758/ANKARA/10MAR17/GBR/P1
SSR
:DOCO YY HK1/TEHRAN/V/58564758/ANKARA/10MAR17/GBR/I/P1
:SSRکد درخواست سرویس ویژهویزا یا مدارک مسافرتی
DOCOکد اعلام مدارک مسافرتی مانند ویزا
YYایرلاین (ولی در اینجا ایرلاین مشخص نیست)
HK1کد اعلام برای یک نفر
TEHRANمحل تولد مسافر
Vنوع مدرک مسافرتی که در اینجا به معنای ویزا است.
۵۸۵۶۴۷۵۸شماره ویزا
ANKARAمحل صدور مدرک مسافرتی (ویزا)
۱۰MAR17تاریخ صدور مدرک مسافرتی (ویزا)
GBRکد کشور یا ایالتی که ویزا را برای آن گرفته اید.
Iکد نوزاد (INFANT)
P1شماره خط نام مسافر

برای دیدن الباقی کدهای SSR میتوانید دستور EZ:10/40 را اجرا نموده و لیست کامل سرویس‎های ویژه را ببینید.

سایر دستورات برای درخواست INFT-CHILD-EXST-OXEGEN-WCHC بصورت زیر است.

دستور درخواست سرویس ویژهتوضیح
SSR:3 EXST IR NN1.OVERSIZED/P1صندلی اضافه
SSR:3 WCHC IR NN1.DISABLE/P1ویلچر کابین
SSR:3 INFT IR NN1.AHMADI/ALI 06APR10 (DATE OF BIRTH)/P1نوزاد
SSR:CHLD IR HK1/05AUG09/P1کودک
SSR:MEDA IR NN1 OXYGEN. ¾ LTR PER MIN/P1اکسیژن

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

نکات آموزشی گابریل

نکات آموزشی گابریل – درس‌نامه ۱۷

کوئیک نوت ۱۴۵: دستور FSN: با استفاده از این دستور توضیحات مربوط به دستورات نرخ گیری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *