خانه / قوانین و مقررات / قوانین ایرلاین‎ها / درصد جریمه ایرلاین‎ها برای کنسلی بلیط

درصد جریمه ایرلاین‎ها برای کنسلی بلیط

جریمه-ایرلاین-ها

ایرلاین  شناسه نرخی   (کلاس)تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پروازتا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پروازتا ۳ ساعت قبل از پرواز تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز از ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایرV Y C J۲۰%۴۰%
M Q O۳۰%۶۰%
L N۱۰۰%
آسمانU W R X V M Q N Y S O۲۰%۴۰%
D I Z A۱۵%۳۰%
L H K B۳۰%۶۰%
ماهانS X T V Q P R Y B۱۰%۳۰%۵۰%
L۱۵%۴۰%۵۰%
I۲۰%۴۰%۵۰%
N۲۰%۵۰%۷۰%
C۳۰%۴۰%۷۰%
U W۹۰%۹۵%
تابانV Z L Y E K۲۰%۳۰%۴۰%۵۰%
N J۱۰%۳۰%۵۰%
U H B E۱۰۰%
قشم ایربه غیر از N R K۵%۱۰%۳۰%۵۰%
N R K۱۰۰%
کاسپینW WF WB N NF NB X S SF H HF

P PH PB R RF RB RH RD RE JD

H JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q
QF QB QH QD

۳۰%۵۰%
M۴۰%۷۰%
K KF L LF LB LH۵۰%۸۰%
V A F U D IF IB IH IE I۱۰۰%
نفتتمام کلاس‎ها۳۰%۵۰%۶۵%
کیش ایرJ C Y H V R D۲۰% تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز۴۰% از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
Q M N L O۲۵% تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز۵۰% از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
تفتانتمام کلاس‎ها۱۵%۲۵%۴۰%۵۵%۶۰%
زاگرسC J F W (CIP)۱۵%۲۰%۳۰%۴۰%
B D E S I T U A (اکونومی)۱۵%۲۰%۳۰%۴۰%
M N R (اکونومی)۲۵%۳۰%۴۰%۵۰%
Q L (اکونومی)۳۵%۴۰%۵۰%۷۰%
H (اکونومی)۴۵%۵۰%۶۰%۸۰%
P V Y K (اکونومی)۵۰%۱۰۰%

 

ایرلاینشناسه نرخیتا ۲۴ ساعت قبل از پروازتا ۳ ساعت قبل از پروازاز ۳ ساعت بعد از پرواز
آتاهمه۲۰%۴۰%۵۰%

 

ایرلاینشناسه نرخی (کلاس)از زمان صدور تا ۲۴ ساعت قبل از پروازاز ۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
معراجB B1۴۰۰,۰۰۰ ریــال۶۰۰,۰۰۰ ریــال
H H1۴۰۰,۰۰۰ ریــال۵۰۰,۰۰۰ ریــال
Y Y1۵۵۰,۰۰۰ ریــال۷۰۰,۰۰۰ ریــال
P (Promotion)۱۰۰%

 

ایرلاینشناسه نرخی (کلاس)از زمان صدور تا ۱۲ ظهر سه روز قبل از پروازتا ۱۲ ظهر دو روز قبل از پرواز تا ۱۲ ظهر ظهر یک روز قبل از پرواز تا ۱۲ ظهر ظهر یک روز قبل از پرواز  به بعد

ایران ایر تور

 

 

 

UD, U, UP, VD, V, VP, WD, W, WP, YD, Y, YP۳۰%۳۰%۴۰%۵۰%
MD, M, MP, ND, N, NP, QD, Q, QP, RD, R, RP, SD, S, SP۴۰%۴۰%۵۰%۶۰%
HD, H, HP, KD, K, KP, LD, L, LP۶۰%۶۰%۷۰%۸۰%
BD, B, BP, ED, E, EP۱۰۰

 

در هواپیمایی ماهان نرخ CHD (کودک) معادل ۷۵ درصد نرخ بزرگسال و در سایر ایرلاین ها معادل ۵۰ درصد می‎باشد.

در تمامی خطوط هوایی نرخ INF (نوزاد) معادل ۱۰ درصد نرخ بزرگسالان می‎باشد.

در هواپیمایی نفت ۲ ساعت قبل از پرواز به بعد معیار جریمه می‎باشد.

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *