خانه / تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات در آکادمی فرانگر

به مدد دانش و تجربه مدیران فرانگر و یاری شما، اعتبار آکادمی افزایشی روزافزون داشته است؛ در این میان بازدید مدیران، کارکنان و کارمندان آژانس‎های هواپیمایی و مسافرتی همواره عاملی تاثیرگذار و انکارناپذیر در اعتباربخشی به این مجموعه بوده است. از این‌رو در آکادمی فرانگر، تبلیغات نه تنها تخصصی و بر مبنای بهینه‌سازی تجربه کاربران بوده است بلکه با مخاطب قرار دادن جامعه این حوزه، نتایجی درخور توجه را به دنبال داشته است؛ شایان ذکر است که تمام منافع حاصل از تبلیغات،‌ صرف به‌روزرسانی و بهینه‌سازی آکادمی می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو بنر تبلیغاتی با شماره تلفن ۴۲۵۶۰۶۲۵ – ۰۲۱ تماس حاصل نمایید.