خانه / سعید سویزی (صفحه 10)

سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

دستورات مربوط به تغییر بخش‎ها (سگمنت‎ها) و حذف و اضافه کردن آن در یک رزرو

سیستم گابریل

دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد CS CS 4/3 این دستور جای بخش ۳ و بخش ۴ را با هم عوض می‎کند. در آخر برای ثبت تغییرات باید حتما EOT  کنیم. CS 3/4/2 در این دستور بخش ۳ را اول نمایش می‎دهد بعد بخش ۴ و …

ادامه مطلب »

دستورات مربوط به نمایش رزرو

سیستم گابریل

دستورات مربوط به نمایش رزرو فعال در صفحه نمایش (منظور رزروی که IG نشده باشد) دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد RT RT این دستور برای نمایش PNR و یا اطلاعاتی که آخرین بار در سیستم ثبت یا ذخیره شده باشد استفاده می‎گردد این دستور بعد …

ادامه مطلب »

دستورات مربوط به EOT (ثبت تغییرات در سیستم در پایان کار)

سیستم گابریل

دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد K* K* تبدیل وضعیت TK,KK,KL به HK گزینه های TK,KK,KL جزو خبرهای مثبت می‎باشد مانند OK شدن درخواست لیست انتظار  تبدیل وضعیت TL,UU,UN  به HL – انتقال NO,UC,UN به تاریخچه (HISTORY) گزینه های UN,UC,NO  جزو خبرهای منفی می‎باشد که بعد …

ادامه مطلب »

دستورات مربوط به وارد کردن اطلاعات تماس مسافر

سیستم گابریل

دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد CT CT:H/THR/021 21212121 CT دستور وارد کردن اطلاعات تماس – H این کد برای وارد کردن تلفن منزل استفاده می‎شود THR کد شهر ۰۲۱ ۲۱۲۱۲۱۲۱ تلفن منزل CT:B/THR/021 46621888 CT دستور وارد کردن اطلاعات تماس – B این کد برای …

ادامه مطلب »

دستورات مربوط به وارد کردن نام در رزرو

سیستم گابریل

دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد NM NM:1/HASSANI/ALI MR NM دستور وارد کردن نام توجه بفرمایید بعد از دستور NM  اول نام خانوادگی درج می‎گردد و سپس نام مسافر ۱ تعداد مسافر HASSANI/ALI MR نام و نام خانوادگی مسافر NM:HASSANI/ALI MR این دستور همانند دستور بالا …

ادامه مطلب »

عناصر مربوط به تشکیل رزرو (PNR)

سیستم گابریل

دستورات مستقیم درخواست جا دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد SS SS IR719 V 25FEB IKAIST NN3 SS دستور مستقیم درخواست جا این دستور با دانش بر شماره پرواز و مسیر پروازی و کلاس پروازی مورد استفاده قرار می‎گیرد IR719 کد ایرلاین به همراه شماره پرواز …

ادامه مطلب »

دستورات مربوط به رویت اطلاعات پروازی

سیستم گابریل

دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد PR PR IR721/24MAR نمایش اطلاعات پرواز ۷۲۱ در تاریخ ۲۴ مارس این دستور اطلاعات نوع هواپیما – ساعت ورود و خروج-کلاسهای پروازی PR /R1 نمایش اطلاعات پرواز خط اول این دستور بعد از دستور AV یا AY استفاده می‎شود و …

ادامه مطلب »

دستورات مربوط به رویت برنامه پروازی

سیستم گابریل

دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد SK SK THRMHD نمایش برنامه پروازی در مسیر مشخص شده نمایش برنامه پروازی در مسیر تهران به مشهد SK THRBUZ04AUG نمایش برنامه پروازی در مسیر مشخص شده در تاریخ ۴ آگوست نمایش برنامه پروازی در مسیر تهران به بوشهر در …

ادامه مطلب »

دستورات مربوط به AVAILABLE

سیستم گابریل

دستورات مربوط به رویت وضعیت جا در پرواز دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد AV AV FRA نمایش وضعیت جا در پرواز روز در مسیر فرانکفورت در این دستور مبدا شهری است که در آن ساین داده ایم و اگر پرواز جا داشته باشد تا ۹ …

ادامه مطلب »