خانه / تازه های صنعت هوایی و گردشگری / همه چیز در مورد شیراز شهر شعر و زیبایی

همه چیز در مورد شیراز شهر شعر و زیبایی

با این مقاله از مجله گردشگری کی سفر همراه ما باشید تا با زیبایی های شهر شیراز آشنا شویم. در کی سفر می توانید بهترین قیمت تور آنتالیا، بهترین قیمت تور استانبول و.. را بیابید. کی سفر برگزار کننده تور کیش از مشهد، تور کیش از تهران، و تور شیراز و… می باشد. در مجله کی سفر می توانید راهنمای سفر به جاهای مختلف گردشگری را بیابید. ما در کی سفر همه چیز را برای داشتن سفری اقتصادی و راحت آماده کرده ایم. با ما همراه باشید.

دروازه قرآن

دروازه قرآن راه ورود به شهر شیراز، شهر عشق، شهر گُل سرخ و شهر شعر است شیراز، در میان کوهستان‌های جنوبی ایران قرار دارد.شاعرانِ نامیِ ایران در این شهر روزگار می‌گذراندند و آثار ادبی ماندگاری خلق می‌کردند.امروزه، مردم با احترام آرامگاهشان را زیارت می‌کنند، مانند مقبره‌ی حافظ.باغی سرسبز و باشکوه، این عمارتِ هشت‌ستونه را در برگرفته.این ستون‌ها، تکیه‌گاه گنبد کوچکی هستند که به زیبایی با کاشی‌ها و گچ‌بری‌های عهد زندیه تزئین شده. زیر این گنبد، سنگ مزار مرمرین حافظ، با اشعاری حکاکی شده، قرار دارد.اینجا باغ ارم است، یکی از باغ‌های معروف این شهر.نصیرالملک، عمارتی سه‌طبقه در این باغ بناکرده. از دوران قرون‌وسطی، شبکه‌ی گسترده‌ای از قنات‌های پلّکانی، شیراز را پوشانده و باغ‌های آن را تغذیه می‌کرده است.این فقط یک پوشش گیاهیِ ساده نیست!شهر شیراز در زمان حمله‌ی مغول آسیبی ندید؛ اما در حمله‌ی افغان‌ها به ویرانی و چپاول کشیده شد!کریم‌خان زند پس از سال‌ها این شهر را به یک مرکز دادوستد تبدیل و عمارتی شبیه به یک قلعه‌ی نظامی برای اقامت خود بنا کرد.

وکیل‌الرعایا باقدرت و شکوه در اینجا حکم می‌راند! در عمارتی که با زرق‌وبرق و ظرافت آن دوران سازگار بود.میهمانان پادشاه در باغ مجاور عمارت که با حوض‌ها و گل‌های معطّر زینت داده‌شده بود، ساکن می‌شُدند.درون و بیرون عمارت با کاشی‌ها و سفال‌های زیبا تزیین‌شده‌اند. نقش و نگارهای ارگ، تصاویر گوناگونی از زندگیِ خاندان سلطنتی را به رُخ می‌کِشند.حمام وکیل با حجره‌های گنبدی شکلش، در حدود سال ۱۷۷۶ میلادی ساخته‌شده.درون طاق‌ها، گچ‌بری‌های زیادی با نقش و نگارهای ظریفِ اسلیمی به چشم می‌خورند،و مجسمه‌‌هایی برای زنده کردنِ تاریخ؛ و آداب‌ورسوم گذشته.مجموعه‌ی تاریخی وکیل، مسجدی هم دارد که هم‌زمان با بازار ساخته‌شده و نمونه‌ای زیبا و بی‌نقص از مساجدِ جامعِ اسلامی است. تمام این گنبدها بر روی یک شالوده بناشده و ۴۸ ستون مرمریِ راه‌راه، سقفی کاشی‌کاری شده را نگه‌داشته‌اند.

بازار وکیل که گذرگاه اصلی‌اش حدود ۸۰۰ متر طول دارد، یکی از زیباترین بازارهایِ سنّتیِ ایران است.از سال‌ها پیش، بازار وکیل و انبارهای گسترده‌اش به‌عنوان مهم‌ترین مرکزِ دادوستد شهر شناخته می‌شُد.در هر دو سوی گذرگاه، مغازه‌هایی قرار دارند که پارچه، ادویه، سفال، فرش و لباس می‌فروشند.چایخانه‌های سنّتی، با دکور و تزئینات زیبایشان، محیطی عاشقانه ساخته‌اند.

شاهچراغ

حرم شاه‌چراغ، آرامگاه برادر امام رضاست؛ این مقبره در قرن دوازدهم ساخته‌شده و در طول سال‌ها گسترش پیداکرده. شاه‌چراغ، در شیراز درگذشت و به‌عنوان مردی مقدس و مذهبی مورداحترام مردم قرار گرفت. این حرم، چشم‌انداز بی‌نظیری دارد.ورودیِ مسجد جامع قدیمیِ شهر، از طریق این آرامگاه است و معماری آن نمونه‌ی بارز معماری اسلامی است. این ساختمان مستطیلی شکل که شاید نماد خانه‌ی کعبه در مکه است، با کاشی‌های زیبایی تزئین شده.مسجد نصیرالملک با حوض بزرگ داخل حیاطش، به مسجد گل‌های سرخ معروف شده. این نام‌گذاری به خاطر طرح ظریف گل‌های سرخ بر روی کاشی‌های مسجد است. شبستان مسجد، در زیر نورهای رنگی شیشه‌کاری منقّش، جلوه می‌کند.کاخ قدیمیِ شهر متعلّق به خاندان کمال‌الملک بوده و اکنون به موزه تبدیل‌شده. اینجا به خاطر درختان نارنج زیادش به موزه‌ی نارنجستان معروف است. میهمانان، در بیرون عمارت و در باغِ کوچک کاخ، استقبال می‌شدند و از پله‌ها به ایوانِ باز می‌رفتند.مقرنس‌ها، دیوارها و سقف، با آیینه‌کاری استادانه‌ای تزئین شده‌اند و یک پرتره‌ی بزرگ از چهره‌ی صاحب‌خانه در میان نقاشی‌های دیوار قرارگرفته است.

شیراز

در قرن نوزدهم، خاندان قاجار، باغ ایرانی و نارنجستان دلگشا را به مالکیت خود درآوردند؛ عمارت سه‌طبقه‌ی باغ، اتاق‌هایی با دیوارهای آیینه‌کاری شده و سقف‌های چوبی دارد. وسایل باارزش این عمارت، مانند آثار هنری فاخر، ثروت بی‌حد صاحبان سابقش را یادآوری می‌کند!در نزدیکی دلگشا، باغی است که آرامگاه سعدی در آن قرار دارد؛ شاعری که آوازه‌ی او از مرزهای ایران بسیار فراتر رفته. زمانی که خاندان قاجار تهران را به پایتختی برگزید، از اهمیت شیراز کاسته شد.اما حتی امروزه هم دانشمندان و شاعران شیراز اعتبار بالایی دارند و مدرنیته و سنّت در یک هارمونی آرام، یکدیگر را تکمیل می‌کنند.

جاذبه های طبیعی شیراز

باغ پرندگان

دوهزارتــا پرنــده دارد از بیشتــر از چهــل کشــور مختلــف. بعضی‌های‌شــان حــرف هــم می‌زننــد. اگــر بــرای تمــدد اعصــاب و رهــا شــدن از شــر دوروبری‌هــای وراج می‌رویــد، می‌توانیـد از کنـار اینهـا بدوبـدو رد بشـوید.

دشت ارژن

کمـی بیـرون شـهر اسـت ولـی طبیعـت بکری دارد و جـز آبشـارش کـه معـروف اسـت، یـک دریاچـه و کلـی چشـمه‌های کوچـک و بـزرگ هـم می‌توانیـد ببینیـد.

غار چاه غله بندر

از عجیـب بودنـش اینکـه هنـوز هـم کسـی نمی‌دانــد تــه غــار بــه کجــا می‌رســد و بایــد بـا راهنمـا بروید داخلـش. محلی‌هـا معتقدند انتهایـش می‌رسـد بـه بندرعبـاس.

دریاچه مهارلو

دورتـادورش را کـوه گرفتـه، فلامینگـو و مرغابی و آبچلیــک دارد، و ســاعت‌هایی از روز مــه غلیـظ رویـش می‌نشـیند. در نتیجـه رفتنـش بهانــه نمی‌خواهــد.

آبشار دماسب

در دل کـوه، سـی متـر ارتفاعـش اسـت. بایـد از قـلات یـک سـاعتی پیـاده برویـد تا برسـید و خـود مسـیرش هـم طبیعتـی وحشـی دارد کـه بـه انـدازه آبشـار دیدنـی اسـت.

مراکز خرید شیراز

خلیج فارس

از بزرگ‌تریـن مرکزخریدهـای خاورمیانـه اسـت و جــز مغازه‌هایــش کــه از لبــاس تــا لــوازم خانــه همه‌جــور جنســی دارنــد، ســینما و اسـتخر و سـالن ورزش و شـهربازی هـم دارد. قبلــش بدنتــان را آمــاده کنیــد، چــون بــرای گشــتنش بایــد کلــی راه برویــد.

مراکز خرید ستاره فارس

نــه طبقــه و ســرجمع چهل‌وپنج‌هــزار متــر مربــع اســت. عــلاوه بــر همه جــور مغــازه، رســتوران غذاهــای بین‌المللــی و کافی‌شــاپ و شــهربازی هــم دارد.

مجتمع تجاری حافظ

مغازه‌هایــش بــه صدتــا نمی‌رســند ولــی کلـی برندهـای خارجـی و ایرانـی را می‌توانید تویــش پیــدا کنیــد. اگــر دنبــال لبــاس به‌دردبخــور هســتید، بهتریــن جــا اســت.

هامون

یـک مرکزخریـد مـدرن کـه طراحـی داخلش با همـه مرکزخریدهای دیگر شـیراز فـرق دارد و عـلاوه بـر لبـاس، لـوازم خانـه و زیـورآلات هـم تویــش پیــدا می‌شــود. شــهربازی مخصــوص کـودکان و نوجوانان هـم دارد.

آفتاب فارس

نمــای بیرونــی‌اش را بــا الهــام از ســتون‌های تخت جمشــید ســاخته اند و رفتنــش کاری نــدارد، چــون از ایســتگاه متــرو دو قــدم راه اسـت. سـه طبقه واحدهـای تجاری‌اش اسـت و دســتکم نصــف یــک روز کامــل وقت‌تــان را می‌گیــرد.

سایر مقالات مرتبط با راهنمای سفر و رزرو هتل را می توانید در مجله گردشگری کی سفر مطالعه کنید. کی سفر مرجع آنلاین خرید تور مسافرتی می باشد. در کی سفر می توانید به راحتی می توانید قیمت تور مشهد، قیمت تور قشم و.. را بررسی کنید. توصیه می کنیم سری به صفحات تور ارزان قشم، تور مشهد با قطار، تور ارزان مشهد و… بزنید و بهترین قیمت تور مسافرتی به جاهای مختلف را بررسی کنید.

درباره مهدی حبیب زاده

بیشتر بخوانید

هزینه تحصیل در کانادا

افرادی که به دنبال ویزای کانادا هستند باید اطلاعات خود را در مورد هزینه تحصیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *