خانه / اطلاعات مهم / کتاب مرجع / خدمات مسافرتی

خدمات مسافرتی

تعاونی مسافربری اتوبوس

تعاونی مسافربری

در این قسمت اطلاعات تماس عاونی‎های مسافربری راننده در تهران و سایر شهرها مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل آژانس‎های مسافرتی باشد.

ادامه مطلب »

کرایه اتومبیل بدون راننده

کرایه اتومبیل بدون راننده

در این قسمت اطلاعات تماس موسسات کرایه اتومبیل بدون راننده در تهران و سایر شهرها مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل آژانس‎های مسافرتی باشد.

ادامه مطلب »

شرکت هواپیمایی

شرکت هواپیمایی

تهران ردیف نام موسسه آدرس تلفن فکس آدرس سایت ۱ آتا شهرک اکباتان – بلوار نفیسی – نبش ک.یاس ۴۸۵۵ – www.ataair.ir ۲ آذربایجان (پرواز غرب اوراسیا) خ.ولیعصر -خ . کاج آبادی – پ.۱۱۴- ط.همکف ۴۲۹۸۷ – – ۳ آسمان کیلومتر ۲ بزرگراه لشکری (مخصوص) – روبروی شرک اکباتان ۶۱۱۰۱ …

ادامه مطلب »

شرکت قطار

خدمات مسافرتی شرکت قطار

در این قسمت اطلاعات تماس ‎شرکت‎های قطار در تهران مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل آژانس‎های مسافرتی باشد.

ادامه مطلب »

بیمه مسافرتی

خدمات مسافرتی بیمه مسافرتی

در این قسمت اطلاعات تماس ‎مراکز ارائه دهنده بیمه مسافرتی در تهران مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل آژانس‎های مسافرتی باشد.

ادامه مطلب »

شرکت کشتیرانی

شرکت کشتیرانی

در این قسمت اطلاعات تماس ‎شرکت‎های کشتیرانی در تهران مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل آژانس‎های مسافرتی باشد.

ادامه مطلب »

خدمات بار هوایی کارگو

خدمات بار هوایی کارگو

در این قسمت اطلاعات تماس مراکز ارائه دهنده خدمات بار هوایی کارگو در تهران و سایر شهرها مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل آژانس‎های مسافرتی باشد.

ادامه مطلب »

تعاونی سواری و مینی‎بوس

تعاونی سواری و مینی‎بوس

در این قسمت اطلاعات تماس تعاونی‎های سواری و مینی‎بوس در تهران و سایر شهرها مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها در تهران و سایر شهرها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل هتل‎ها و آژانس‎های مسافرتی باشد.

ادامه مطلب »

تشریفات CIP و VIP

در این قسمت اطلاعات تماس مراکز ارائه دهنده خدمات مسافرتی تشریفات CIP و VIP مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها در تهران و سایر شهرها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل هتل‎ها و آژانس‎های مسافرتی باشد.

ادامه مطلب »