خانه / مدیریت / مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی – تعاریف و مفاهیم

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی، فرایند مدیریت افراد در سازمان‌ها به شیوه‌ای ساختار یافته و کامل است. این امر شامل زمینه‌های استخدام کارکنان، حفظ کارکنان، تنظیم و مدیریت پرداخت و مزایا، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر و مراقبت خروج از شرکت برای جمع‌کردن فعالیت‌ها است. گری دسلر نویسنده­‌ی کتاب human resource management هم …

ادامه مطلب »