عزت نفس

اعتماد به نفس

عزت نفس

در این مقاله سعی بر آن شده است که درباره‌ی عزت‌ نفس و قبل از آن درباره‌ی اعتماد به‌ نفس، اهمیت آن و راه‌های ایجاد و حفظ اعتمادبه‌نفس صحبت کنیم که این دو مقوله باهم یکی و یا اشتباه گرفته نشود. ازاین‌رو برای فهم و درک بیشتر از این دو …

ادامه مطلب »