محاسبه نرخ

اطلاعات ذخیره شده در بلیط (TST)

سیستم آمادئوس

TQT نمایش TST موجود روی سیستم TQT/T1 نمایش TST شماره یک TTE/T1 حذف TST شماره یک TTE/ALL حذف تمام TST های موجود TTU/S2,3 بروز رسانی TST پس از تغییر سگمنت‎های ۲ و ۳ PNR TTF/T1 حذف PC Flag (PNR Chang Flag) از TST شماره یک پس از بروز رسانی آن …

ادامه مطلب »

نرخ گیری از PNR

سیستم آمادئوس

FXP TST همراه با تشكيل PNR نرخ گيري از FXX TST بدون تشكيل PNR نرخ گيري از FXP/PT نرخ گیری از PNR، نرخ مربوط به بلیط های کاغذی FXP/R,VC-BA نرخ گیری از PNR با در نظر گرفتن صدور بلیط بر روی استاک ایرلاین BA FXP/INF نرخ گیری از PNR برای …

ادامه مطلب »

محاسبه نرخ واقعی مسیر

سیستم آمادئوس

FQPIKAAMSCDGAMSIKA محاسبه نرخ نهایی مسیر بدون در نظر گرفتن PNR FQPIKAAMSCDGAMSIKA/OKL محاسبه نرخ نهایی مسیر با در نظر گرفتن ایرلاین KL برای کل مسیر FQPIKA/ALHFRA/AUALAX محاسبه نرخ نهایی مسیر با در نظر گرفتن ایرلاین‎های LH و UA برای هر یک از سگمنت‎ها FQPIKA/CJDXB/CVIKA/OEK محاسبه نرخ نهایی مسیر با در نظر …

ادامه مطلب »

نمایش قوانین و شرایط خط نرخی

سیستم آمادئوس

FQN8 نمایش قوانین نرخی خط هشتم (این دستور بعد از دستور FQD استفاده می‎شود) FQN8*LI نمایش لیستی از عناوین مربوط به قوانین نرخی خط هشتم FQN8//LI FQN6//PE,MN,MX نمایش قوانین نرخی عنوان‎های PE,MN,MX در خط ششم FQN1-1 زمانی که مسیر پروازی یا PNR دارای دو یا چند بخش نرخی باشد برای …

ادامه مطلب »

محاسبه نرخ پایه مسیر

سیستم آمادئوس

FQDIKAFRA محاسبه و نمایش نرخ پایه کرایه (بدون مالیات) در مسیر مورد نظر بدون در نظر گرفتن نقاط میانی بصورت یک‎طرفه و رفت و برگشت در کلاس‎های نرخی مختلف و به‎طور پیش فرض برمبنای نرخ‎های یاتایی FQDIKAFRA/AIR محاسبه و نمایش نرخ‎های مخصوص ایرلاین IR و نرخ‎های یاتایی در مسیر IKA …

ادامه مطلب »

محاسبه مسافت پیموده شده

سیستم آمادئوس

  کد توضیح FQM PAR STO LON DEL محاسبه مسافت پیموده شده بین دو شهر PAR و DEL از طریق نقاط میانی FRM محاسبه مسافت پیموده شده سگمنت های یک PNR فعال FRM/S3 محاسبه مسافت پیموده شده سگمنت سوم PNR FRM/S3-6 محاسبه مسافت پیموده شده سگمنت های سوم تا ششم …

ادامه مطلب »

تبدیل واحدهای پولی به یک‎دیگر

سیستم آمادئوس

تبدیل واحدهای پولی به یکدیگر بر مبنای یکی از چهار نرخ ذیل S BSR B BBR C ICH A All THREE RATES FQC100SEK/IRR/S تبدیل ۱۰۰ کرون سوئد به ریال ایران بر مبنای نرخ فروش بانکی FQC500USD/SGD/B تبدیل ۵۰۰ دلار آمریکا به دلار سنگاپور بر مبنای نرخ خرید بانکی FQC100GBP/AED/C تبدیل …

ادامه مطلب »

برابری نرخ ارز یک کشور با سایر کشورها بر مبنای نرخ بانکی

سیستم آمادئوس

کد توضیح BSR (Bankers selling rates) نرخ فروش بانکی BBR (Bankers buying rates) نرخ خرید بانکی ICH (IATA Clearing house) نرخ خالص یاتا FQB*NO محاسبه BSR برای کشور مورد نظر که با کد دو حرفی مشخص شده است FQB NORWAY محاسبه BSR برای کشور مورد نظر FQB*OSL محاسبه BSR برای …

ادامه مطلب »

برابری نرخ یاتا با سایر واحدهای پولی (ROE)

سیستم آمادئوس

کد توضیح FQA FRANCE محاسبه ROE برای کشور مورد نظر FQA*FR محاسبه ROE برای کشور مورد نظری که با کد دو حرفی مشخص شده است FQA EUR محاسبه ROE برای واحد پولی مورد نظر FQA*PAR محاسبه ROE برای شهر یا فرودگاه مورد نظر FQA FRANCE /19APR11 محاسبه ROE برای یک …

ادامه مطلب »