رزرو بلیط الکترونیک

صندوق دریافت پیام (QUEUE)

سیستم آمادئوس

سس QT نمایش تعداد کل QUEUE های فعال به همراه عناوین و بازه زمانی آن‎ها (CATEGORY & DATE RANGES) QTQ نمایش تعداد کل QUEUE های فعال و غیر فعال بصورت خلاصه QS8C1D4 ورود به QUEUE شماره ۸،CATEGORY شماره ۱ و DATE RANG شماره ۴ QD ارسال PNR یا پیام جاری …

ادامه مطلب »

چاپ و ایمیل کردن PNR و ITINERARY

سیستم آمادئوس

سس WRA/RT چاپ کل PNR نمایش داده شده بر روی چاپگر تعریف شده WRA/RT1C2D3A چاپ یک PNR توسط کد رزرو WRA/RH چاپ کل سابقه PNR نمایش داده شده IBP چاپ ITINERARY بصورت جداگانه برای هر مسافر IEP چاپ ITINERARY با اطلاعات کامل بصورت جداگانه برای هر مسافر IEP/P1-3 چاپ ITINERARY …

ادامه مطلب »

تقسیم کردن PNR

سیستم آمادئوس

  SP3 جداکردن مسافر شماره ۳ با تمامی سرویس‎های مربوط یه آن SP1,3,5 جداکردن مسافر شماره ۱ و ۳ و ۵  با تمامی سرویس‎های مربوط یه آن SP3–6 جداکردن مسافرین شماره ۳  تا ۶ با تمامی سرویس‎های مربوط یه آن SP1,2,5–8 جداکردن مسافر شماره ۱ و ۲ و مسافرین شماره …

ادامه مطلب »

تغییر در سگمنت‎های پروازی

سیستم آمادئوس

  SBY تغییر کلاس همه سگمنت‎های پروازی به کلاس Y SBC2 تغییر کلاس سگمنت پروازی دو به کلاس C SBC2,5 تغییر کلاس سگمنت‎های دو و پنج به کلاس C SBY3–6 تغییر کلاس سگمنت‎های سه تا شش به کلاس Y SBY2/C4/M5 تغییر کلاس سگمنت‎های دو به Y،چهار به C و پنج …

ادامه مطلب »

کدهای وضعیت و کدهای اطلاع رسانی

سیستم آمادئوس

در این قسمت، کدهای وضعیت (STATUS CODES) در سیستم آمادئوس که بیانگر وضعیت رزرو سگمنت یا سرویس مورد نظر در PNR می‎باشند و همچنین کدهای اطلاع رسانی سیستم آمادئوس که کدهایی از طرف ایرلاین هستند که جهت پاسخگویی به درخواست رزرو سگمنت‎ها یا سرویس‎ها ارسال می‎شود، معرفی و توضیح داده شده‎اند.

ادامه مطلب »

کپی کردن PNR

سیستم آمادئوس

PNR و یا همان Passenger Name Record، کد مرجع هر مسافر است که اطلاعات او و پروازش را در برداشته که با آن می‎توانند در تمام دنیا اطلاعات خود را با فرودگاه‎ها و ایرلاین‎ها چک کنند. در این قسمت، دستورات مربوط به کپی کردن از یک PNR معرفی و توضیح داده شده‎ است.

ادامه مطلب »

ابطال و تغییر پارامترهای PNR

سیستم آمادئوس

PNR و یا همان Passenger Name Record، کد مرجع هر مسافر است که اطلاعات او و پروازش را در برداشته که با آن می‎توانند در تمام دنیا اطلاعات خود را با فرودگاه‎ها و ایرلاین‎ها چک کنند. در این قسمت، دستورات مربوط به ابطال یک PNR و یا ایجاد تغییرات در آن معرفی و توضیح داده شده‎ است.

ادامه مطلب »

بازیابی PNR

سیستم آمادئوس

PNR و یا همان Passenger Name Record، کد مرجع هر مسافر است که اطلاعات او و پروازش را در برداشته که با آن می‎توانند در تمام دنیا اطلاعات خود را با فرودگاه‎ها و ایرلاین‎ها چک کنند. در این قسمت، دستورات مربوط به بازیابی و فراخوانی PNR توسط اطلاعات ورودی مختلف مانند نام خانوادگی، تاریخ پرواز و ... معرفی و توضیح داده شده‎اند.

ادامه مطلب »

ورود شماره بلیط در PNR

سیستم آمادئوس

PNR و یا همان Passenger Name Record، کد مرجع هر مسافر است که اطلاعات او و پروازش را در برداشته که با آن می‎توانند در تمام دنیا اطلاعات خود را با فرودگاه‎ها و ایرلاین‎ها چک کنند. در این قسمت، دستورات ورود شماره بلیط مسافر معرفی و توضیح داده شده‎اند.

ادامه مطلب »

دستورات مربوط به مسافر کثیرالسفر

سیستم آمادئوس

هر ارلاینی بنابر سیاست خود، خدماتی را به مسافران کثیرالسفر خود ارائه می‎دهد. برای استفاده این نوع مسافران از خدمات ایرلاین‎ها، مشخصات و کارت کثیراسفر آن‎ها باید در سیستم آمادئوس ثبت شود که دستورات مربوطه در این پست آمده است.

ادامه مطلب »