صدور بلیط الکترونیک

ابطال بلیط الکترونیک (VOIDING)

سیستم آمادئوس

  کد توضیح TRDC/L8/T-QR ابطال صدور، استرداد یا تعویض بلیط مورد نظر در خط FA بر روی PNR متعلق به ایرلاین QR TRDC/TK-1234567890/T-TK ابطال صدور، استرداد یا تعویض شماره بلیط مورد نظر متعلق به ایرلاین TK بدون PNR TRDC/132/T-EY ابطال صدور، استرداد یا تعویض بلیط در ردیف گزارش فروش تعیین …

ادامه مطلب »

صدور بلیط الکترونیک

سیستم آمادئوس

در این پست، مراحل صدور بلیط الکترونیک در سیستم آمادئوس به همراه دستورات مربوطه، کدهای ارسال و چاپ رسید بلیط مسافر، و دستورات مربوط به چاپ مجدد کوپن صادر کننده بلیط در سیستم آمادئوس معرفی و توضیح داده شده‎امد.

ادامه مطلب »