گزارش فروش دوره‌ای (RTRD، PSR، RR)

گزارش فروش دوره‌ای

در بالای گزارش فروش نام ایرلاینی که گزارش را برای آن آماده می‌کنیم، اطلاعات آژانس و دوره‌ای که سلز را می‌بندیم نمایش داده  می‌شود. در شکل زیر نمونه‌ای از گزارش فروش نشان داده شده است.

گزارش فروش دوره‌ای

DEBIT

در این قسمت بدهکاری‌های آژانس نمایش داده می‌شود

CREDIT

در این قسمت بستانکاری‌های آژانس نمایش داده می‌شود

VAT

ارزش‌افزوده از ۹% مبلغ REMITANCE به دست می‌آید، آژانس‌هایی که گواهی مالیات بر ارزش‌افزوده را دارا باشند مبلغ VAT یا ارزش‌افزوده را کم و NET PAYABLE AMOUNT را پرداخت می‌کنند.

۱-نرخ و تعداد بلیط‌های فروخته شده

نرخ پایه تعداد ۱۴۵ بلیط محاسبه و در این قسمت نمایش داده شده است

۲-عوارض شهرداری KU

عوارض شهرداری تعداد ۱۴۵ بلیط محاسبه و در این قسمت نمایش داده شده است

۳-عوارض فرودگاهی LP

عوارض فرودگاهی تعداد ۱۴۵ بلیط محاسبه و در این قسمت نمایش داده‌شده است.

۴-عوارض هلال‌احم

عوارض هلال‌احمر تعداد ۱۴۵ بلیط محاسبه و در این قسمت نمایش داده‌شده است

۵-عوارض I6

عوارض I6 تعداد ۱۴۵ بلیط محاسبه و در این قسمت نمایش داده‌شده است

۶-جریمه

درصورتی‌که بلیط ریشو یا Exchange داشته باشیم

۷-کمیسیون فروش

۵% از نرخ پایه تعداد ۱۴۵ بلیط محاسبه و در این قسمت نمایش داده می‌شود و به آژانس تعلق دارد (درصد کمیسیون در ایرلاین‌ها متفاوت می‌باشد)

۸-نرخ و تعداد بلیط‌های استرداد شده

نرخ پایه تعداد ۱۴۵ بلیط استرداد شده محاسبه و در این قسمت نمایش داده شده است

۹-عوارض شهرداری KU بلیط‌های استرداد شده

عوارض شهرداری تعداد ۱۴۵ بلیط استرداد شده محاسبه و در این قسمت نمایش داده‌شده است

۱۰-عوارض فرودگاهی LP بلیط‌های استرداد شده

عوارض فرودگاهی تعداد ۱۴۵ بلیط استرداد شده محاسبه و در این قسمت نمایش داده‌شده است

۱۱-عوارض هلال‌احمر بلیط‌های استرداد شده

عوارض هلال‌احمر تعداد ۱۴۵ بلیط استرداد شده محاسبه و در این قسمت نمایش داده‌شده است

۱۲-عوارض I6 بلیط‌های استرداد شده

عوارض I6 تعداد ۱۴۵ بلیط استرداد شده محاسبه و در این قسمت نمایش داده‌شده است

۱۳-جریمه

جریمه‌های بلیط‌های استرداد شده را محاسبه و در این قسمت نمایش داده‌شده است

۱۴-کمیسیون استرداد

۵% از نرخ پایه تعداد ۱۴۵ بلیط استرداد شده محاسبه و در این قسمت نمایش داده شده و به ایرلاین باز می‌گردد (درصد کمیسیون در ایرلاین‌ها متفاوت می‌باشد)

۱۵-ستون بدهکاری منهای بستانکاری (مبلغی که باید به ایرلاین پرداخت شود) و اگر آژانس دارای گواهی‌نامه مالیات بر ارزش‌‍افزوده باشد ۹% را از این مبلغ کسر و مابقی را به ایرلاین پرداخت می‌کند.

۱۶-در این ستون تراز بودن ستون بدهکاری و بستانکاری و بالانس بودن آن نمایش داده می‌شود.

PSR

در گزارش PSR تعداد فروش یک‌نیمه یا دوره نمایش داده می‌شود؛ به این صورت که در هر ستون یک شماره بلیط، نرخ بلیط، مالیات و کمیسیون نمایش داده می‌شود؛ که در صفحه آخر این گزارش جمع تمامی مبالغ هم قابل‌مشاهده می‌باشد.

گزارش فروش دوره‌ای

RR

در گزارش RR (Refund Report) بلیط‌های استرداد شده نمایش داده می‌شود؛ به این صورت که در هر ستون یک شماره بلیط، نرخ بلیط، مالیات، جریمه و کمیسیون (که باید به ایرلاین بازگردد) نمایش داده می‌شود که در صفحه آخر این گزارش جمع تمامی مبالغ هم قابل‌مشاهده می‌باشد.

گزارش فروش دوره‌ای

نحوه محاسبات کمیسیون فروش و استرداد و خالص پرداختی به ایرلاین

گزارش فروش دوره‌ای

کمیسیون فروش

از ضرب نرخ پایه بلیط در مبلغ کمیسیون اعلام شده از سمت ایرلاین به دست می‌آید؛ برای مثالنرخ پایه ۱۴۵ بلیط ۳۳۰٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد و مبلغ کمیسیون اعلام شده از سمت ایرلاین ۵% می‌باشد؛ مبلغ فوق را در ۵% ضرب کنیم کمیسیون فروش معادل ۱۶٫۵۰۸٫۰۰۰ ریال می‌شود که ایرلاین رند و مبلغ ۱۶٫۵۰۸٫۰۰۰ را به‌عنوان کارمزد یا کمیسیون به آژانس تعلق می‌دهد.

کمیسیون استرداد

از ضرب نرخ پایه بلیط استرداد شده در مبلغ کمیسیون اعلام‌شده از سمت ایرلاین به دست می‌آید برای مثال نرخ پایه ۲۰ بلیط استرداد شده ۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد و مبلغ کمیسیون اعلام‌شده از سمت ایرلاین ۵% می‌باشد؛ مبلغ فوق را در ۵% ضرب می‌کنیم کمیسیون استرداد معادل ۱٫۸۱۵٫۰۰۰ ریال می‌شود. (این مبلغ به ایرلاین بازمی‌گردد)

خالص پرداختی به ایرلاین

مبلغ پرداختی به ایرلاین از جمع فروش (بدهکاری یا DEBIT) و کسر جمع استردادها (بستانکاری یا CREDIT) به دست می‌آید. کسر ستون بستانکاری از بدهکاری و کسر کمیسیون استرداد از کمیسیون فروش مبلغ پرداختی به ایرلاین که همان  REMITANCE می‌باشد را می‌دهد.

نحوه محاسبات مالیات بر ارزش‌افزوده

درصورتی‌که آژانس گواهی مالیات بر ارزش‌افزوده را دارا باشد می‌تواند آن را محاسبه و از مبلغ REMITANCE کسر و مابقی را به ایرلاین پرداخت کند. مبلغ کمیسیون فروش در RTRD فوق ۱۶٫۵۰۸٫۰۰۰ می‌باشد و مبلغ کمیسیون استرداد ۱٫۸۱۵٫۰۰۰ ریال می‌باشد، با کسر این مبالغ از یکدیگر و ضرب در مقدار مالیات بر ارزش‌افزوده (که در سال ۹۶ معادل ۹%) می‌باشد، مبلغ ارزش‌افزوده معادل ۱٫۳۲۲٫۳۷۰ ریال به دست می‌آید؛ با کسر مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده ۱٫۳۲۲٫۳۷۰ از مبلغ REMITANCE 319.478.000 ریال مبلغ NET PAYABLE AMOUNT یا همان خالص پرداختی به ایرلاین به دست می‌آید.

نحوه محاسبه I6 و هلال‌احمر

I6 (تعرفه ارائه خدمات نظارت بر مسافر) در سیستم‌های رزرواسیون با کد I6 نمایش داده می‌شود و مبلغ آن برای هر مسیر ۱۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد؛ درواقع از روی نرخ پایه بلیط (FARE) محاسبه می‌گردد. مالیات هلال‌احمر شامل ۱% مبلغ پایه بلیط، به عوارض شهرداری (KU) اضافه می‌شود. با احتساب مالیات هلال‌احمر مجموعاً ۶% می‌باشد که از روی نرخ پایه بلیط (FARE) محاسبه می‌گردد.

نحوه محاسبه کمیسیون بلیط‌ها ایرلاین‌های داخلی و خارجی

میزان پرداخت کمیسیون از سمت ایرلاین به آژانس بسته به سیاست‌های ایرلاین متفاوت می‌باشد؛ برخی از ایرلاین‌های داخلی کمیسیون ۵ و برخی دیگر ۷ و بعضی دیگر کمیسیون‌های متفاوتی را برای آژانس در نظر می‌گیرند؛ ایرلاین‌های خارجی اکثراً کمیسیون ۹ را برای آژانس در نظر می‌گیرند.

برای به دست آوردن میزان کمیسیون یا کارمزد هر بلیط، مبلغ پایه آن بلیط را در کمیسیون اعلام شده از سمت ایرلاین ضرب می‌کنیم و بدین ترتیب میزان کمیسیون بلیط به دست خواهد آمد.

درباره مهدی حبیب زاده

بیشتر بخوانید

حسابداری

حسابداری آژانس – درس‌نامه ۱۱

مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیمی است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *