خانه / اطلاعات مهم / کتاب مرجع / تجهیزات و لوازم / تجهیزات و لوازم آشپزخانه صنعتی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه صنعتی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه صنعتی

تهران

ردیف نام موسسه آدرس تلفن فکس آدرس سایت
۱ آذر تجهیز یاس بزرگراه اشرفی اصفهانی-بعد از م. پونک-نرسیده به پل نیایش-جنب درمانگاه پیامبر اکرم-مجتمع اسکان-ط. ۱-واحد ۳ ۴۴۸۹۱۳۴۷
۰۹۱۲-۶۰۷۱۳۲۹
۴۴۴۸۱۴۴۶ www.azartajhiz.ir
info@azartajhiz.ir
۲ آرکا تجهیز پارسیان خ. ستارخان-خ. باقرخان-پ. ۷۰-ط. ۴-واحد ۸ ۶۶۱۲۰۸۰۱
۶۶۱۲۰۸۰۲
۶۶۱۲۰۸۰۳
۶۶۴۳۳۴۷۸ www.arkatajhiz.ir
۳ آرمان یافت آباد-بلوار معلم-نبش بلوار الغدیر-ساختمان ماهان-ط. ۲-واحد ۱۰ ۶۶۲۴۵۰۲۲
۶۶۲۴۳۷۷۲
۶۶۲۴۳۹۳۰ www.arman-maham.ir
۴ استیل آذرخش خ. جمهوری-خ. منیری جاوید-پ. ۲۴ ۶۶۴۶۷۱۲۰ ۶۶۴۸۸۲۱۲ www.steelazarakhsh.ir
۵ استیل فرم خ. جمهوری-خ. دانشگاه شمالی-پ. ۹۶ ۶۶۹۶۶۶۷۶
۶۶۴۶۷۷۸۶
۶۶۴۶۶۶۰۸
۶ استیل مکث یافت آباد-بلوار معلم-خ. فاخری-پ. ۲۱
یافت آباد-بلوار معلم-م. الغدیر-خ. صالحی-پ. ۲۰
۶۶۲۴۸۶۵۶
۶۶۲۰۵۶۰۰
www.steelmax.co
۷ استیل وان خ. دماوند-ایستگاه بی. آر. تی. ابوریحان-پ. ۴۹۹-واحد ۷ ۷۷۲۸۶۱۰۰
۷۷۲۸۶۲۰۰
www.steel1.ir
۸ افکو خ. جمهوری-خ. دانشگاه شمالی-پ. ۶۴ ۶۶۴۶۶۶۷۹
۶۶۴۶۴۳۱۳
۹ ایرانیان سپهر آفرین یافت آباد-م. الغدیر-نبش ک. وحدت-ساختمان ارشیا-پ. ۱۷۰ ۶۶۸۲۹۳۷۲
۶۶۸۲۹۳۷۳
۱۰ براکس خ. آزادی-خ. حبیب الهی-بعد از م. حسینی-پ. ۲۶۳-ط. ۲-واحد ۴ ۶۶۰۳۸۷۴۲
۶۶۰۴۵۴۸۸
۱۱ پایا مهر خ. کریمخان زند-نرسیده به م. هفت تیر-پ. ۶۲-واحد B72 ۸۸۸۶۱۶۸۴ ۸۸۸۶۱۶۸۳ www.payamehr.net
۱۲ پویا مهر سهند شادآباد-بازار آهن-بلوار مدائن-بلوک ۳-پ. ۸۹-ط. ۱ ۶۶۳۱۸۲۷۶
۶۶۳۱۶۴۲۹
۶۶۳۱۵۴۰۶ www.pouya-tech.com
۱۳ تجهیز گستر خاورمیانه م. آرژانتین-خ. عماد مقنیه-نبش خ. ۲۵-ساختمان boss ۸۸۷۲۱۰۹۲
۱۴ تهویه سازان صنعت کار بزرگراه یادگار امام جنوب-خ. دامپزشکی غربی-بن بست فرهادی-پ. ۲-واحد ۲ ۶۶۰۱۴۰۷۰ ۶۶۰۵۷۷۷۴ www.tssk.ir
۱۵ چک لیست خ. کلاهدوز (دولت)-بلوار کاوه شمالی-خ. قیطریه-پ. ۴۸ ۲۲۶۷۷۱۳۳
۲۲۸۳۳۶۰۱
۲۲۸۳۳۶۰۲
www.rclco.ir
۱۶ رحیم زاده خ. مطهری-خ. مهرداد-خ. وراوینی-پ. ۲۱-واحد ۵ ۸۸۸۴۴۱۹۳
۸۸۸۳۳۱۸۱
۸۸۸۴۴۱۹۸
۸۸۸۳۳۱۶۱ omegaminerva.ir
۱۷ روهینا بهگر تجهیز خ. قزوین-خ. کاظمی-ک. حسینی دوست-پ. ۶۸-ط. ۲ ۵۵۷۴۹۵۴۰
۵۵۷۴۹۵۴۱
۵۵۷۳۲۷۵۶ www.roohina.net
۱۸ شاهرخی خ. دماوند-بعد از چهارراه تهرانپارس-پ. ۱۹۳ ۷۳۱۲ www.shahrokhimfg-co.com
۱۹ شایان استیل پارس خ. جمهوری-چهارراه باستان-ک. نوری-پ. ۲۲-واحد ۱ ۶۶۹۲۳۶۸۲
۶۶۹۳۰۹۳۵
۶۶۹۳۱۳۶۲
۲۰ شایان استیل پاسارگاد خ. آزادی-بعد از خ. استاد معین-نبش ک. هوشیار-پ ۴۷۴-ط. همکف-واحد ۲ غربی ۶۶۰۲۸۳۲۳
۶۶۰۲۸۳۲۴
۲۱ شبستری م. بهارستان-خ. مصطفی خمینی-پ. ۱۴۹ ۳۳۱۳۳۸۰۴
۳۳۱۲۰۹۳۴
۳۳۱۳۷۹۸۰ www.shabestarigroup.com
۲۲ شوشتری خ. جمهوری-بعد از خ. ۱۲ فروردین-روبروی سینما سعدی-پ. ۱۰۶۷ ۶۶۴۱۶۳۷۱ ۶۶۹۶۶۸۷۴ www.shoushtarisuperfood.com
۲۳ طبخ شمیم یافت آباد-بلوار الغدیر جنوبی-خ. نسترن ۴
یافت آباد-م. الغدیر-خ. زندیه-نبش ک. وحدت-پ. ۱۷۰-ط. ۱
۶۶۸۰۱۸۱۰
۶۶۷۹۳۳۷۰
۶۶۸۲۹۳۷۲
۶۶۷۹۳۳۷۲ www.tabkhshamim.ir
۲۴ طبخ ماشین بزرگراه ازادگان-بعد از پل فتح-خروجی ۱-ک. گلاره-پ. ۳ ۸۸۰۱۲۳۴۵ ۵۶۷۱۳۸۳۴ www.tabkhmachine.co.ir
۲۵ فرافود خ. بهشتی غربی-نبش خ. میرزای شیرازی-پ. ۴۶۸-واحد ۱۲ ۲۲۳۲۸۰۸۳ www.matbakhara.com
۲۶ مطبخ آرا کیلومتر ۱۶ بزرگراه اشگری (مخصوص)-بلوار نخل-بن بست ۲-پ. ۷ ۴۴۹۸۸۵۰۱
۴۴۹۸۸۵۰۲
۴۴۹۸۸۵۰۳
۴۴۹۸۸۵۰۶ www.matbakhara.com
۲۷ مهستان تجهیز خ. مصطفی خمینی-نبش پاساژ عرفان-پ. ۷۱۲ ۳۳۹۱۹۳۲۵ www.mahsantajhiz.ir
۲۸ نامی استیل ایرانیان خ. جمهوری-بعد از خ. ابوریحان-برج آهن-ط. ۳-واحد ۳۱ ۶۶۹۸۸۶۴۷ ۶۶۹۸۸۶۵۱ www.namisteelco.com
۲۹ هوتخش خ. جمهوری-بعد از چهارراه دانشگاه-پ. ۹۵۱ ۶۶۴۶۰۲۷۸
۶۶۴۹۹۶۲۸
۶۶۴۹۹۶۲۹
۶۶۴۹۸۵۶۰ www.hootakhsh.ir
۳۰ آذرپخت نوین جاده شهریار-شهرک باغستان-بعد از پل بادامک-خ. مروارید-پ. ۷ ۶۶۲۵۸۴۵۹ www.azarpokhtnovin.ir
۳۱ آلفا تجهیز بزرگراه سعیدی-بعد از شهرک صنعتی چهاردانگه-خ. گلدسته-پ. ۲۲ ۵۵۲۹۱۸۶۱
۵۵۲۹۱۵۹۲
۵۵۲۹۰۸۳۰ www.alpha-tajhiz.com
alpha-tajhiz@gmail.com
۳۲ آمویه صفادشت-خ. رعنا-بعد از م. جهاد دانشگاهی
خ. انقلاب-خ. حافظ جنوبی-خ. غزالی-پ. ۹-ساختمان یاد
۶۵۴۳۲۰۲۰
۶۶۷۰۳۷۴۰
۶۵۴۳۲۰۲۳
۶۵۴۳۸۱۶۳ www.amooyeh.com
amooyeh@yahoo.com
۳۳ استیلاکو چهاردانگه-شهرک صنعتی-خ. ۱۸-پ. ۱۲ ۵۵۲۵۰۹۶۴
۵۵۲۵۵۲۶۰
www.alvandsteel.com
۳۴ الوند استیل بزرگراه سعیدی-سه راه آدران-شهرک صنعتی زواره ای-خ. هشتم-ک. سامان-پ. ۲۲ ۵۶۵۸۶۴۸۲ www.alvandsteel.com
۳۵ ایران تک شهریار-جاده کهن-روبروی کشتارگاه قائم
خ. جمهوری-جنب پل حافظ-پاساژ جمهوری-ط. همکف-پ. ۶
۶۶۷۱۳۸۳۵
۶۶۷۲۲۶۷۸
۶۶۷۲۴۹۵۳
۳۶ ایران ممتاز جاده خاوران-شهرک صنعتی بهارستان-خ. نرگس ۴-سالن ۷۰۹
خ. جمهوری-روبروی ساختمان آلومینیوم-پاساژ کاوه-ط. همکف-واحد ۳۴
۶۶۷۳۲۸۸۰
۶۶۷۵۷۳۹۳
۶۶۷۴۰۹۵۱ www.iranmomtaz.com
۳۷ بزرگ گاز شهریار-شهرک صنعتی گلگون-خ. ۳ شمالی-پ. ۱۸
خ. جمهوری-خ. دانشگاه شمالی-نبش ک. خاص-پ. ۵۵
۶۶۴۰۶۸۹۶ ۶۶۴۱۶۲۳۲ www.bozorg-gaz.com
۳۸ پارت کیلومتر ۱۱ بزرگراه فتح-سه راه شهریار-شهرک سعید آباد-خ. آزادگان-پ. ۷ و ۹ ۶۵۶۰۸۵۶۹
۶۵۶۰۸۵۶۶
۶۵۶۰۷۳۹۵
۶۵۶۰۷۳۹۴ steelpart.com
۳۹ پارس تجهیز بزرگراه فتح (قدیم)-بلوار تولیدگران-خ. صنعتگران-پ. ۱۲ ۴۶۸۸۶۵۵۶
۴۶۸۸۶۵۵۷
۴۶۸۸۶۵۵۸
www.parstajhizgroup.ir
۴۰ پرشیا استیل شهریار-شهرک صنعتی گلگون-نبش خ. ۳ جنوبی-پ. ۲
خ. جمهوری-بعد از خ. کارگر-پ. ۱۰۹۷
۶۵۶۱۱۳۰۱
۶۶۴۰۹۶۷۴
۶۶۴۰۳۰۸۵
۶۶۴۶۲۲۳۸ www.persiasteel.com
۴۱ تابان استیل پارس باغستان-شهرک صادقیه-خ. چالوکه-ک. نگین شمالی-مجتمع صنعتی پارس
خ. ملاصدرا-خ. شیخ بهایی جنوبی-نبش خ. گرمسار-پ. ۸۲
۶۵۷۳۴۴۸۴
۸۸۰۳۳۴۴۰
۸۸۰۳۵۳۲۲
www.tabansteel.com
۴۲ تکنو استیل گاز جاده شهریار-بابا سلمان-خ. کلهر-ک. علیزاده-پ. ۷ ۶۵۷۳۵۴۰۴ www.tachnosteel.ir
۴۳ تهران تجهیز شهریار-شهرک صنعتی گلگون-خ. ۱ جنوبی-پ. ۳ ۶۵۶۱۲۰۶۴
۶۵۶۱۲۰۶۵
۴۴ تیام استیل چهار دانگه-خ. ۲۰-پ. ۵۲ ۵۵۲۶۸۷۵۵
۵۵۲۶۸۷۵۶
www.tiamsteel.com
۴۵ داطا جاده شهریار-بعد از سعید آباد-زیر پل بادامک
خ. بهار شمالی-خ. ورزنده-پ. ۳-ط. ۲
۶۵۶۰۳۳۳۱
۸۸۸۴۵۴۵۵
۸۸۸۳۲۲۷۰
۸۸۸۲۷۹۲۲
۴۶ روماک ماشین اسلامشهر-خ. کاشانی-شهرک صنعتی چیچکو-بعد از مجتمع سرو-ک. ۱-پ. ۷ ۵۶۸۲۷۲۱۳ romal-machine.ir
۴۷ سپهران جاده قدیم قم-شهرک صنعتی شمس آباد-بلوار نخلستان-خ. گلشید ۶-پ. ۱۶
خ. سهروردی شمالی-خ. هویزه غربی-پ. ۱۱۸-ط. همکف
۵۶۲۳۰۷۳۰
۸۸۷۶۸۰۴۸
۸۸۷۵۰۵۲۷
۵۶۲۳۰۷۲۹
۴۸ کارپیرا کندری بزرگراه سعیدی-سه راه آدران-خ. ۲۰ متری میهن-پ. ۳۰ ۵۶۳۱۸۴۵۶
۵۶۳۱۰۲۳۶
۵۶۸۶۰۶۶۶
www.carpia-kondori.com
۴۹ کسری بزرگراه سعیدی-بعد از شهرک صنعتی چهاردانگه-خ. جانبازان-ک. ربیع آذر ۵۵۲۹۰۳۹۶
۵۵۲۹۱۷۲۰
۵۰ گارد استیل کیلومتر ۱۱ بزرگراه فتح (قدیم)-سعید اباد-شهرک صنعتی گلگون-نبش خ. ۳ جنوبی-پ. ۴ ۵۶۵۱۱۴۸۶ www.guardsteel.com
۵۱ مروارید طب پارسیان چهار دانگه-شهرک صنعتی-خ. ۲۰-خ. دانش شمالی-پ. ۵ ۵۵۲۷۲۸۵۴ ۵۵۲۶۸۷۵۳ www.mtpco.ir
۵۲ مطبخ آسیا بومهن-خ. کامیون داران-ک. اشتیاق ۱-پ. ۲۲
خ. دماوند-چهارراه خاقانی-پ. ۲۸۴-ط. ۲-واحد ۴
۷۶۲۲۲۷۶۴
۷۷۱۵۳۴۰۴
۷۷۱۵۳۵۴۵ www.matbakhasia.com
۵۳ مقدم تجهیز بزرگراه سعیدی-شهرک صنعتی زواره ای-خ. صنعت ۶-پ. ۱۸
خ. جمهوری-بعد از خ. فخر رازی-پ. ۱۰۰۱
۵۶۵۸۶۷۹۵
۶۶۴۶۳۸۳۵
۶۶۴۶۴۴۹۱
۶۶۹۶۸۹۴۹ www.mt-co.ir
۵۴ ممتاز تاراج شهریار-شهرک صنعتی گلبن
خ. سعدی-خ. منوچهری-مجتمع علاءالدین-ط. ۱-پ. ۸۴۲
۳۳۹۶۳۱۱۹
۳۳۹۶۲۱۹۳
www.momtaztaraj.com
۵۵ نوژن پرند-بلوار صنعت-خ. نور-نبش خ. سرو-قطعه A47
خ. جمهوری-خ. دانشگاه شمالی-نبش ک. بهار-پ. ۴۷
۵۶۴۱۸۶۲۶
۵۶۴۱۹۴۰۰
۶۶۴۷۸۴۵۶
۵۶۴۱۸۶۲۴
۵۶ وصال تجهیز جاده شهریار-بابا سلمان-خ. کلهر-ک. علیزاده-پ. ۵ ۶۵۷۳۵۴۰۴ www.vesaltajhiz.ir

 

سایر شهرها

ردیف شهر نام موسسه آدرس تلفن فکس آدرس سایت
۱

مرکزی (اراک)

بامداد اراک- خ.ادب جو- نبش خ.ولیعصر ۰۸۶-۳۲۲۷۴۶۱۷
۰۸۶-۳۲۲۷۴۶۱۸
۰۸۶-۳۳۲۵۴۱۸۴ www.bamdadsteel.com
۲ یزد پویا صنعت یزد- خ.رجایی- نبش ک.۲۱ ۰۳۵-۳۶۲۷۲۲۹۲
۰۳۵-۳۶۲۷۲۲۹۳
www.pooyasanatco.com
۳ مازندران کیمیا گاز ساحل ساری- کیلومتر ۴ جاده جویبار- بعد از پمپ بنزین قربانی ۰۱۱-۳۳۰۵۵۲۸۳
۰۱۱-۳۳۰۵۵۲۸۴
۰۱۱-۳۳۰۵۵۲۸۵
۰۱۱-۳۳۰۵۵۳۶۰ www.kimiyagas.com
۴ مازندران ناب استیل سلمانشهر- شهرک صنعتی متل قو- خ.۱ ۰۱۱-۵۴۶۶۳۱۳۰
۵ مازندران ناب استیل خ.شریعتی- نرسیده به پل صدر- روبروی پمپ بنزین الهیه- پ.۱۶۳۳ ۰۱۱-۲۷۰۸ www.nabsteel.ir
۶ خوزستان (اهواز) کرامت خانی اهواز- کمپلو- خ.انقلاب- روبروی خ.ولیعصر- پ.۲۸۹ ۰۶۱-۳۳۷۷۳۰۵۵
۰۶۱-۳۳۷۷۰۴۵۸
www.khanitajhiz.ir
۷ زنجان سلطان زنجان- دروازه ارک- خ.۱۷ شهریور- پ.۱ ۰۲۴-۳۳۵۶۰۸۰۰
۰۲۴-۳۳۵۶۰۸۰۱
۰۲۴-۳۳۵۶۰۸۰۲
۰۲۴-۳۳۵۶۰۸۰۴
۸ فارس(شیراز) پاسارگاد شیراز- خ.فقیهی- پ.۱۲۷ ۰۷۱-۳۲۳۴۵۳۱۲
۰۷۱-۳۲۳۴۵۳۱۳
۰۷۱-۳۲۳۴۵۳۱۱ www.passargadcompany.com
۹ فارس(شیراز) دلتا شیراز- میدان گلستان(کلبه)- ابتدای بلوار هفت تنان ۰۷۱-۳۷۳۱۸۰۳۲
۰۷۱-۳۷۳۱۸۰۳۳
۰۱۷-۳۷۳۱۳۶۸۰ www.tajhizdelta.ir
۱۰ فارس(شیراز) میرزایی شیراز- خ.رحمت آباد- خ.قصرالدشت- ک.۴۳- پ.۶۴ ۰۷۱-۳۶۲۸۵۰۶۲ www.mirzaegroup.com
۱۱ اصفهان آرنیکا اصفهان- چهارباغ پایین- ساختمان لاله ۰۳۱-۳۴۴۸۴۹۱۳
۰۳۱-۳۴۴۵۷۹۸۱
۰۳۱-۳۴۴۸۴۹۱۴
۰۳۱-۳۴۴۶۰۰۷۴ www.arnicaco.oghyanoos.ir
۱۲ اصفهان آریان اصفهان- شهرک صنعتی دولت آباد- خ.بهارستان ۴۶- بن بست اول- پ.۳۳ ۰۳۱-۴۵۸۳۸۸۲۹ www.aryan-sanat.ir
۱۳ اصفهان ابتکار صنعت طلایی اصفهان- دروازه تهران- خ.خرم- روبروی بیمارستان صدیقه طاهره ۰۳۱-۳۳۳۹۱۶۱۹ ۰۳۱-۳۳۳۹۱۶۱۸ www.es-talaei.ir
۱۴ اصفهان اصفهان پخت اصفهان- منطقه صنعتی جی- خ.۴- ک.۱- پ.۱۱ ۰۳۱-۳۵۷۲۴۱۰۰ ۰۳۱-۳۵۷۲۴۱۰۳ www.esfahanpokht.com
۱۵ اصفهان اصفهان تک ماشین اصفهان- شهرک محمود آباد- خ.۲۴- بعد از چهارراه دوم ۰۳۱-۳۳۸۶۵۵۳۶
۰۳۱-۳۳۸۶۵۵۳۷
۰۳۱-۳۳۸۶۵۵۳۸ www.esfahantakmachine.com
۱۶ اصفهان ایران تکنیک اصفهان- شهرک صنعتی امیرکبیر- بلوک ۱۴- پ.۱۷ ۰۳۱-۳۳۸۶۹۸۸۳ ۰۳۱-۳۳۸۷۲۶۵۸
۱۷ اصفهان زفره زنده رود اصفهان- خ.اشرفی اصفهانی- خ.صمدیه لباف- روبروی ک.۵۶ ۰۳۱-۳۷۳۵۳۲۶۵
۰۳۱-۳۷۳۵۲۶۴۰
۰۳۱-۳۶۲۸۶۳۹۱
www.zz-tss.ir
۱۸ اصفهان شعله سازان اصفهان- خ.خزایی- بعد از پل تمدن- خ.مبارزان- ک.گلستان- پ.۱۸۹ ۰۳۱-۳۵۵۷۸۹۴۲
۰۳۱-۳۵۵۹۹۱۵۹
www.sholesazan.com
۱۹ اصفهان صنایع دقیق اصفهان- چهارباغ پایین- نرسیده به دروازه دولت- روبروی موسسه مهر ۰۳۱-۳۲۲۰۱۶۴۲ ۰۳۱-۳۲۲۲۹۱۵۲ www.sanayedaghigh.ir
۲۰ البرز آگرین ماهدشت- شهرک صنعتی کوثر- خ.اول شرقی- سوله ۸۲ ۰۲۶-۳۳۵۲۷۶۹۹ www.agreenco.ir
۲۱ البرز استیل جی کرج- م.توحید- بلوار شریفی- روبروی پارکینگ طبقاتی ۰۲۶-۳۲۲۰۱۳۷۳ www.jeysteel.com
۲۲ البرز پدیده ماشین سازی غرب اشتهارد- شهرک صنعتی- بلوار ابوریحان- خ.لادن ۳- خ.لاله ۴- قطعه ۳۵۶۳ ۰۲۶-۳۷۷۷۵۸۱۸
۰۲۶-۳۷۷۷۵۸۱۹
۰۲۶-۳۷۷۷۵۸۲۰
www.tiyan-ind.com
۲۳ البرز شعله پردازش ایرانیان کرج- پل فردیس- زیر پل سرحدآباد- روبروی نمایندگی ایران خودرو ۰۲۶-۳۶۶۱۴۶۰۰ www.flamecorp.ir
۲۴ البرز گازسو کرج- کردان- خ.علی خان سلطانی- خ.بخشنده پور ۰۲۶-۴۴۳۸۵۶۲۴
۰۲۶-۴۴۳۸۵۶۲۵
۰۲۶-۴۴۳۸۳۵۹۵
www.gassoco.com
۲۵ البرز نوآوران تجهیز استیل محمدشهر ۰۲۶-۳۴۴۹۶۸۹۵ ۰۲۶-۳۴۴۹۶۸۴۸ www.payam-co.ir
۲۶ البرز ممتاز جاده قدیم کرج- سه راه شهریار- شهرک صنعتی گلگون- خ.۵ شمالی ۰۲۶-۴۳۶۱۰۲۹۴
۰۲۶-۴۳۶۱۰۲۹۳
www.momtaz-co.com
۲۷ خراسان رضوی(مشهد) استیل پارس مشهد- خ. ملک الشعرا بهار- بین خ.بهار ۱۸ و ۲۰ ۰۹۱۵-۴۱۲۹۳۱۵
۰۵۱-۳۸۵۲۰۰۶۶
۰۵۱-۳۸۵۲۱۱۶۶ www.steelpars.com

 

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

تجهیزات و لوازم هتلداری

تجهیزات و لوازم هتلداری

در این قسمت اطلاعات مراکز ارائه دهنده تجهیزات و لوازم هتلداری مانند شماره تماس و آدرس آن‎ها در تهران و سایر شهرها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری و مسافرتی به‎خصوص هتل‎ها باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *