خانه / اطلاعات مهم / کتاب مرجع / خدمات مسافرتی / تعاونی مسافربری اتوبوس

تعاونی مسافربری اتوبوس

تعاونی مسافربری

تهران

ردیف نام موسسه آدرس تلفن فکس آدرس سایت
۱ آرتا سبلان م. آزادی – ترمینال غرب ۴۴۶۶۵۵۵۰
۴۴۶۶۵۵۵۲
۴۴۶۶۵۵۵۳ www.artasabalan.ir
۲ آریا سفر آسیا ترمینال جنوب / ترمینال غرب ۵۵۱۸۵۳۷۶
۵۵۱۸۵۳۸۰
۴۴۶۶۲۹۳۳
ariasafar.ir
۳ آسوده سفر م.آزادی- ترمینال غرب ۴۴۶۶۸۲۳۳
۴۴۶۴۱۶۷۲
۴۴۶۴۳۱۲۱
۴ آسیا سفر ترمینال غرب/ پایانه بیهقی / ترمینال جنوب ۴۴۶۶۲۰۴۹
۸۸۵۴۵۴۱۳
۵۵۱۸۵۳۸۷
www.asiasafa.ir
۵ اتو آذر خ. پیروزی- خ. مهام- خ.صفا شرقی – پ.۱۶۸ ۳۳۳۵۷۶۰۲
۳۳۳۴۷۴۳۳
۳۳۷۸۳۸۰۹
۳۳۷۸۲۰۴۸
۶ ارس پیما م.آزادی- ترمینال غرب ۴۴۶۶۶۶۸۱
۴۴۶۶۶۶۸۲
www.araspeyma.ir
۷ اعتماد سفر م.آزادی – ترمینال غرب ۴۴۶۶۵۰۵۱
۴۴۶۶۵۰۵۳
۴۴۶۶۵۰۵۴
۸ ایران پیام نور م.آزادی – ترمینال غرب ۴۴۶۶۹۰۰۱
۴۴۶۶۹۰۰۴
۹ ایران پیما ترمینال غرب / ترمینال شرق / ترمینال جنوب/ پایانه بیهقی ۴۴۶۶۳۹۵۴
۴۴۶۶۳۹۵۵
۷۷۸۶۸۰۸۰
www.iranpeyma.info
۱۰ ایران پیمان ترمینال غرب / ترمینال شرق ۴۴۶۶۲۷۴۴
۴۴۶۶۲۷۴۵
۷۷۷۱۱۷۷۵
www.iranpeyman.ir
۱۱ ایمن سفر(تعاونی۶) بزرگراه بعثت – ترمینال جنوب ۵۵۱۸۵۳۴۷
۵۵۱۸۵۳۵۲
۱۲ پارسیان ترمینال شرق / ترمینال غرب / ترمینال جنوب ۷۷۸۶۵۹۱۰
۴۴۶۷۰۷۶۰
۵۵۱۸۵۳۹۳
www.t14parsian.ir
۱۳ پیک صبا ترمینال غرب/ پایانه بیهقی / ترمینال جنوب ۴۴۶۶۲۹۰۹
۸۸۵۴۳۴۲۵
۵۵۱۸۵۵۲۶
www.peykesaba.net
۱۴ پیک معتمد ترمینال جنوب / ترمینال شرق ۵۵۱۸۵۳۲۴
۵۵۱۸۵۳۲۶
۷۷۸۸۰۸۵۱
www.pmtco.ir
۱۵ ترابر بی تا ترمینال غرب / ترمینال شرق ۴۴۶۶۲۰۱۵
۷۷۸۷۷۶۶۷
www.t15.ir

 

سایر شهرها

ردیف شهر نام موسسه آدرس تلفن فکس آدرس سایت
۱ یزد جوان سیر ایثار یزد- جاده خضرآباد- ترمینال مسافربری غدیر ۰۳۵-۳۷۲۳۶۶۶۳ ۰۳۵-۳۷۲۳۶۶۸۶
۲ یزد روبال سفر ایرانیان یزد- جاده خضرآباد- ترمینال مسافربری غدیر ۰۳۵-۳۷۲۳۴۵۰۰
۳ یزد سیر و سفر یزد- جاده خضرآباد- ترمینال مسافربری غدیر ۰۳۵-۳۷۲۳۲۱۰۰
۴ یزد عدل یزد- جاده خضرآباد- ترمینال مسافربری غدیر ۰۳۵-۳۷۲۳۶۷۵۲
۰۳۵-۳۷۲۳۷۰۰۱
www.adleyazd.com
۵ یزد گیتی نورد یزد یزد- جاده خضرآباد- ترمینال مسافربری غدیر ۰۳۵-۳۷۲۳۶۶۶۲
۶ یزد مهرنگار مهریز- بلوار امام خمینی- جنب دارایی ۰۳۵-۳۲۵۲۶۶۰۰
۷ یزد همسفر اردکان- ترمینال شهرداری ۰۳۵-۳۲۲۲۲۵۴۵
۸ همدان جوان سیر ایثار همدان-م.عاشورا- بلوار انقلاب- ترمینال انقلاب ۰۸۱-۳۴۲۴۴۷۴۷
۰۸۱-۳۴۲۴۴۷۴۸
۹ همدان رویال سفر ایرانیان همدان- م.عاشورا- پایانه مسافربری بزرگ شهرداری ۰۸۱-۳۴۲۲۲۸۷۱
۱۰ همدان سپهر آسیا همدان- م.عاشورا- بلوار انقلاب- پایانه مسافربری انقلاب ۰۸۱-۳۴۲۴۱۵۹۹
۰۸۱-۳۴۲۲۴۰۰۴
۰۸۱-۳۴۲۲۷۹۶۱
۱۱ همدان سیر و سفر همدان- پایانه بزرگ انقلاب ۰۸۱-۳۴۲۲۲۸۷۱
۱۲ همدان عصر ایران الوند همدان- نرسیده به م.عاشورا- پایانه مسافربری انقلاب ۰۸۱-۳۴۲۲۱۷۱۰
۱۳ همدان ترابر بی تا نهاوند- ملایر ۰۸۱-۳۳۲۳۱۰۲۳
۰۸۱-۳۲۲۸۴۰۴۰
۱۴ همدان کیان سفر پاسارگاد تویسرکان- خ.امام حسین- ترمینال سرابی ۰۸۱-۳۴۹۲۱۴۹۹
۱۵ جزیره قشم آسیا سفر قشم- روبروی اسکله مسافربری ذاکری ۰۷۶-۳۵۲۲۸۰۳۳ www.asiaqeshm.com
۱۶ هرمزگان ایمن سفر بندر عباس- خ.رسالت جنوبی- ترمینال خلیج فارس ۰۷۶-۳۳۶۶۷۷۷۰
۱۷ هرمزگان ایمن سفر ایرانیان بندر عباس- گلشهر جنوبی- بلوار غدیر- ترمینال خلیج فارس ۰۷۶-۳۳۶۸۱۹۰۰
۰۷۶-۳۳۶۸۱۹۰۱
۱۸ هرمزگان پیک صبا بندر عباس- گلشهر جنوبی- بلوار غدیر- ترمینال خلیج فارس ۰۷۶-۳۳۶۶۰۴۷۶
۱۹ هرمزگان ترابر بی تا بندر عباس- خ.ترمینال- ترمینال گلشهر ۰۷۶-۳۳۶۶۰۴۷۵
۲۰ هرمزگان جهان گشت مهر بندر عباس- خ.ترمینال- ترمینال گلشهر ۰۷۶-۳۳۶۸۴۲۳۰
۲۱ هرمزگان جوان سیر ایثار بندر عباس- چهارراه نخل ناخدا- پایانه مسافربری شهرداری ۰۷۶-۳۳۶۷۷۴۶۴
۲۲ هرمزگان رویال سفر ایرانیان بندر عباس- گلشهر جنوبی- بلوار غدیر- ترمینال خلیج فارس ۰۷۶-۳۳۶۸۴۱۴۴
۲۳ هرمزگان سیر و سفر بندر عباس- خ.رسالت جنوبی- ترمینال خلیج فارس ۰۷۶-۳۳۶۶۰۴۷۲
۰۷۶-۳۳۶۶۵۵۳۷
۲۴ هرمزگان لوان نور بندر عباس- گلشهر جنوبی- بلوار غدیر- ترمینال خلیج فارس ۰۷۶-۳۳۶۶۲۱۰۳
۲۵ هرمزگان میهن نور اریا بندر عباس- خ.رسالت جنوبی- ترمینال خلیج فارس ۰۷۶-۳۳۶۶۰۴۶۷
۲۶ هرمزگان تک سفر ایرانیان بندر لنگه- خ.ساحلی- ترمینال طاهری ۰۷۶-۴۴۲۲۲۶۸۱
۲۷ مرکزی(اراک) پیک صبا اراک- ترمینال مرکزی ۰۸۶-۳۳۱۳۴۷۰۰
۰۸۶-۳۳۱۲۱۳۱۷
۰۸۶-۳۲۲۲۷۷۹۳
۲۸ مرکزی(اراک) ترابر بی تا اراک- خ.امام- روبروی پاساژ فردوسی ۰۸۶-۳۲۲۲۲۳۸۰
۲۹ مرکزی(اراک) جوان سیر ایثار اراک- م.صنعت- ترمینال مسافربری تهران ۰۸۶-۳۳۱۲۱۲۵۷
۰۸۶-۳۳۱۲۱۲۵۸
۳۰ مرکزی(اراک) رویال سفر ایرانیان اراک- جاده تهران- پایانه مسافربری ۰۸۶-۳۳۱۲۱۸۹۴
۳۱ مرکزی(اراک) سیر و سفر اراک- م.صنعت- ترمینال تهران ۰۸۶-۳۳۱۴۰۲۸۴
۳۲ مرکزی(اراک) میهن نور اراک- م.شهدا- نبش خ.رجایی ۰۸۶-۳۲۲۲۲۶۵۷ www.mihannoor-co.ir
۳۳ مرکزی(اراک) آسیا سفر تفرش- ترمینال مسافربری ۰۸۶-۳۶۲۲۲۷۰۰
۰۸۶-۳۶۲۲۱۷۷۱
۳۴ مرکزی(اراک) پیک صبا خمین- م.انقلاب ۰۸۶-۴۶۲۲۱۷۱۷ www.17khomein.ir
۳۵ مازندران ترابر بی تا ساری- خ.کمربندی شرقی- ترمینال دولت ۰۱۱-۳۳۲۴۱۶۱۷
۳۶ مازندران جوان سیر ایثار ساری- خ.کمربندی شرقی- ترمینال دولت ۰۱۱-۳۳۲۰۰۸۱۶
۰۱۱-۳۳۲۰۰۸۱۵
۳۷ مازندران سیر و سفر ساری- خ.کمربندی شرقی- ترمینال دولت ۰۱۱-۳۳۲۴۸۳۹۶
۳۸ مازندران عدل ساری- خ.کمربندی شرقی- ترمینال دولت ۰۱۱-۳۳۲۶۱۴۰۴
۰۱۱-۳۳۲۴۲۱۰۰
۳۹ مازندران همسفر ساری- خ.کمربندی شرقی- ترمینال دولت ۰۱۱-۳۳۲۴۹۵۴۴
۴۰ مازندران آفتاب سیر آمل- کیلومتر ۲ جاده بابل- پایانه غرب ۰۱۱-۳۲۲۷۸۱۰۹
۰۱۱-۳۲۲۷۸۱۰۴
۴۱ مازندران ایران پیما جویبار- بابلسر- بابل- نور- چالوس- رویان ۰۱۱-۴۲۵۳۰۰۱۰
۰۱۱-۳۵۳۳۱۰۰۰
۰۱۱-۳۲۱۹۲۰۲۰
۰۱۱-۵۲۲۲۹۴۲۲
۴۲ مازندران ایران پیمان تنکابن- کمربندی جدید- پایانه مسافربری ۰۱۱-۵۴۲۷۲۴۰۰
۴۳ مازندران پیک معتمد آمل- م.هزار سنگسر- ترمینال فیروزه ۰۱۱-۴۳۲۹۰۰۷۰
۴۴ مازندران ترابر بی تا آمل- بهشهر ۰۱۱-۴۳۲۹۰۱۱۵
۰۱۱-۳۴۵۲۱۸۸۸
۴۵ مازندران رمک رامسر- رمک- فاز ۱ کمربندی ۰۱۱-۵۵۲۲۶۸۰۰
۰۱۱-۵۵۲۲۶۸۰۱
۰۱۱-۵۵۲۲۶۸۰۲
۴۶ مازندران رویال سفر ایرانیان بابل- محمود آباد- بابلسر ۰۱۱-۳۲۱۹۲۴۴۹
۰۱۱-۴۴۷۴۲۴۴۷
۰۱۱-۳۵۲۵۲۸۰۰
۴۷ مازندران سیر و سفر بابل- کیلومتر ۳ جاده آمل- ترمینال بزرگ ۰۱۱-۳۲۲۵۳۸۸۵
۴۸ لرستان ایران پیما خرم آباد- خ.شریعتی ۰۶۶-۳۳۳۱۱۱۱۷
۴۹ لرستان ایمن سفر ایرانیان خرم آباد- نورآباد- بلوار بهشتی ۰۶۶-۳۲۷۲۲۰۲۷ www.isinorabad.ir
۵۰ لرستان پیک صبا خرم آباد- خ.شریعتی ۰۶۶-۳۳۳۰۱۸۰۰
۰۶۶-۳۳۳۰۱۷۰۰
۰۶۶-۳۳۳۱۴۳۰۰
۵۱ لرستان ترابر بی تا خرم آباد- خ.شریعتی ۰۶۶-۳۳۳۰۱۴۸۱
۵۲ لرستان جوان سیر ایثار خرم آباد- خ.شریعتی ۰۶۶-۳۳۳۳۳۴۶۶
۵۳ لرستان سیر و سفر خرم آباد- خ.شریعتی ۰۶۶-۳۳۳۰۰۶۸۸
۵۴ لرستان عدل خرم آباد- خ.شریعتی ۰۶۶-۳۳۳۲۷۷۷۰
۵۵ لرستان همسفر خرم آباد- خ.شریعتی ۰۶۶-۳۳۳۱۵۵۹۳
۰۶۶-۳۳۱۵۰۵۵۵
۵۶ لرستان ایران پیما بروجرد- بلوار امام- نرسیده به پلیس راه- ترمینال مسافربری ۰۶۶-۴۲۴۴۴۲۰۰
۰۶۶-۴۲۶۲۷۱۲۸
۵۷ لرستان رویال سفر ایرانیان بروجرد- ترمینال شرق ۰۶۶-۴۲۴۶۶۰۶۱
۰۶۶-۴۲۵۰۲۲۲۲
۵۸ لرستان سیر و سفر بروجرد- ترمینال شرق- غرفه ۲ ۰۶۶-۴۲۴۶۴۷۵۵
۵۹ لرستان لوان نور بروجرد- ترمینال شرق ۰۶۶-۴۲۴۴۴۳۱۲
۶۰ گیلان ایران پیمان رشت- م.گیل- پایانه مسافربری گیل ۰۱۳-۳۳۶۱۵۷۴۷
۶۱ گیلان ترابر بی تا رشت- م.گیل- پایانه مسافربری گیل ۰۱۳-۳۳۶۶۴۳۳۵
۶۲ گیلان جوان سیر ایثار رشت- م.گیل- بلوار امام- پایانه مسافربری گیل ۰۱۳-۳۳۶۱۴۷۴۶
۰۱۳-۳۳۶۱۴۸۰۰
۰۱۳-۳۳۶۶۱۳۱۱
۶۳ گیلان رویال سفر ایرانیان رشت- م.گیل- پایانه مسافربری گیل ۰۱۳-۳۳۶۰۶۶۶۸ ۰۱۳-۳۳۶۰۸۲۲۲
۶۴ گیلان سپهر آسیا رشت- م.گیل- پایانه مسافربری گیل ۰۱۳-۳۳۶۰۰۹۴۳
۰۱۳-۳۳۶۶۷۱۲۷
۶۵ گیلان عدل رشت- کیلومتر ۱جاده تهران- پایانه مسافربری گیل- شاهین گیل ۰۱۳-۳۳۶۶۷۷۹۲
۰۱۳-۳۳۶۶۲۰۲۲
۶۶ گیلان همسفر راه باران رشت- م.گیل- ترمینال مسافربری گیل ۰۱۳-۳۳۶۶۶۱۸۱
۶۷ گیلان اشکور سیر خزر رحیم آباد- بعد از نیروی انتظامی- نرسیده به پمپ بنزین ۰۱۳-۴۲۷۷۲۶۲۵
۶۸ گیلان ترابر بی تا ماسال- لاهیجان- لنگرود- بندر انزلی ۰۱۳-۴۴۶۵۳۲۷۸
۰۱۳-۴۲۴۲۲۱۰۵
۰۱۳-۴۲۵۲۲۲۲۹
t15.ir
۶۹ گیلان رویال سفر ایرانیان بندر انزلی- لاهیجان- لنگرود ۰۱۳-۴۴۴۳۵۴۴۰
۰۱۳-۴۲۲۲۴۷۰۰
۰۱۳-۴۲۵۲۵۶۵۰
۷۰ گیلان سپهر آسیا لاهیجان- آستارا ۰۱۳-۴۲۴۲۲۱۰۱
۰۱۳-۴۴۸۳۷۷۷۰
۷۱ گیلان سیر و سفر لاهیجان- لنگرود ۰۱۳-۴۲۴۲۰۱۰۶
۰۱۳-۴۲۵۴۷۲۸۲
۷۲ گیلان عدل صومعه سرا- بندر انزلی ۰۱۳-۴۴۳۲۵۷۱۳
۰۱۳-۴۴۴۲۲۱۳۲
۷۳ گیلان گیلان آستارا آستارا- ترمینال مسافربری ۰۱۳-۴۴۸۳۲۳۹۸
۷۴ گیلان گیلان پیمان رودسر- جنب پارک مسافر ۰۱۳-۴۲۶۲۷۹۴۱
۷۵ گیلان میهن نور آریا لنگرود- خ.امام خمینی- جنب هلال احمر ۰۱۳-۴۲۵۲۲۷۶۷
۷۶ گیلان همسفر بندر انزلی- ترمینال مسافربری ۰۱۳-۴۴۴۲۴۸۸۸
۷۷ گیلان وحدت سفر کلاچای- خ.امام خمینی ۰۱۳-۴۲۶۸۴۴۰۰
۷۸ گلستان ترابر بی تا گرگان- م.گاز- ترمینال انقلاب ۰۱۷-۳۲۶۸۲۵۰۲
۷۹ گلستان رویال سفر ایرانیان گرگان- م.گاز- ترمینال انقلاب ۰۱۷-۳۲۲۶۰۰۷۵
۸۰ گلستان سیر و سفر گرگان- م.گاز- ترمینال انقلاب ۰۱۷-۳۲۶۸۲۵۰۵
۸۱ گلستان عدل گرگان- م.گاز- ترمینال انقلاب ۰۱۷-۳۲۶۸۲۵۰۳
۸۲ گلستان لوان نور گرگان- م.گاز- ترمینال انقلاب ۰۱۷-۳۲۶۸۲۵۰۹
۸۳ گلستان ایران پیما گنبد کاووس- آزادشهر ۰۱۷-۳۳۳۸۱۱۰۱
۰۱۷-۳۳۳۸۱۱۰۲
۰۱۷-۳۵۷۲۲۳۴۱
۸۴ گلستان سیر و سفر گنبد کاووس- بلوار سینا ۰۱۷-۳۳۳۸۱۷۰۰
۸۵ کهگیلویه و بویر احمد تک سفر ایرانیان یاسوج- بلوار شرف آباد- ترمینال قرنی ۰۷۴-۳۳۳۴۶۷۳۰ www.takyasuj.ir
۸۶ کهگیلویه و بویر احمد جوان سیر ایثار یاسوج- جاده زیرتل- مرکز آماده و پشتیبانی سپاه فتح ۰۷۴-۳۳۲۳۴۳۷۰
۸۷ کهگیلویه و بویر احمد تک سفر ایرانیان دهدشت- خ.پارسی- ترمینال بزرگ ۰۷۴-۳۲۲۶۲۷۳۶
۸۸ کهگیلویه و بویر احمد لوان نور کهگیلویه- م.ضیایی- ترمینال مسافربری شهرداری ۰۷۴-۳۲۲۶۵۹۹۹
۸۹ کرمانشاه ایران پیما کرمانشاه- ترمینال کاویانی ۰۸۳-۳۴۲۹۴۰۲۰ ۰۸۳-۳۷۲۵۳۷۲۱ iranpeymakermanshah.com
۹۰ کرمانشاه جوان سیر ایثار کرمانشاه- بلوار کشوری- ترمینال کاویانی ۰۸۳-۳۴۲۱۷۹۴۶ ۰۸۳-۳۴۲۱۷۹۴۷
۹۱ کرمانشاه سیر و سفر کرمانشاه- بلوار کشوری- ترمینال کاویانی ۰۸۳-۳۴۲۳۳۴۴۵
۹۲ کرمانشاه عدل کرمانشاه- بلوار کشوری- ترمینال کاویانی ۰۸۳-۳۴۲۲۰۲۰۰
۹۳ کرمانشاه کیان سفر پاسارگاد کرمانشاه- بلوار کشوری- ترمینال کاویانی ۰۸۳-۳۴۲۲۰۵۰۰
۹۴ کرمانشاه میهن نور کرمانشاه- بلوار کشوری- ترمینال کاویانی ۰۸۳-۳۴۲۲۰۴۰۰
۹۵ کرمانشاه ارس پیما سنقر- جاده کرمانشاه- م.دکامی- ترمینال مسافربری مهدی(عج) ۰۸۳-۴۸۴۲۲۵۵۱
۹۶ کرمانشاه ایران پیما اسلام آباد غرب- خ.حداد عادل- روبروی فرمانداری ۰۸۳-۴۵۲۳۴۱۸۸
۹۷ خراسان شمالی (بجنورد) جوان سیر ایثار بجنورد- بلوار مدرس- م.دفاع مقدس- ترمینال بجنورد ۰۵۸-۳۲۲۶۲۰۸۶ ۰۵۸-۳۲۲۶۱۵۶۳
۹۸ خراسان شمالی (بجنورد) سیر و سفر بجنورد- بلوار مدرس- م.دفاع مقدس- ترمینال بجنورد ۰۵۸-۳۲۲۵۱۲۵۸
۹۹ خراسان شمالی (بجنورد) سفر سیر آریا اسفراین- خ.انقلاب- پایانه مسافربری ۰۵۸-۳۷۲۲۷۰۸۱
۱۰۰ خراسان شمالی (بجنورد) سیر و سفر شیروان- م. عدل- پایانه مسافربری ۰۵۸-۳۶۲۴۲۲۳۱
۱۰۱ خوزستان (اهواز) آسیا سفر اهواز- سه راه خرمشهر- ترمینال سیاحت ۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۰۶ www.asiasafartape.ir
۱۰۲ خوزستان (اهواز) ایران پیما اهواز- سه راه خرمشهر- ترمینال سیاحت ۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۰۰
۰۶۱-۳۳۷۸۸۶۴۶
۱۰۳ خوزستان (اهواز) ایمن سفر ایرانیان اهواز- سه راه خرمشهر- ترمینال سیاحت ۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۰۹
۱۰۴ خوزستان (اهواز) ترابر بی تا اهواز- سه راه خرمشهر- ترمینال سیاحت ۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۵
۱۰۵ خوزستان (اهواز) جوان سیر ایثار اهواز- سه راه خرمشهر- بعد از شهرک میثمی ۰۶۱-۳۳۸۳۴۴۷۵
۱۰۶ خوزستان (اهواز) رویال سفر ایرانیان اهواز- سه راه خرمشهر- ترمینال سیاحت ۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۴
۱۰۷ خوزستان (اهواز) سیر و سفر اهواز- سه راه خرمشهر- ترمینال سیاحت ۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۷
۱۰۸ خوزستان (اهواز) عدل اهواز- سه راه خرمشهر- ترمینال سیاحت ۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۶
۰۶۱-۳۳۷۸۸۶۱۶
۱۰۹ خوزستان (اهواز) همسفر اهواز- سه راه خرمشهر- ترمینال سیاحت ۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۰۲
۱۱۰ خوزستان (اهواز) آسیا سفر آبادان- جاده اهواز- ترمینال ثامن ۰۶۱-۵۳۳۲۰۵۵۵
۰۶۱-۵۳۲۵۵۰۹۰
www.asiasafarabadan.com
۱۱۱ خوزستان (اهواز) ایران پیما دزفول- بلوار پانزده خرداد- م.امام حسین- نبش دادگستری ۰۶۱-۴۲۴۲۱۸۱۳
۱۱۲ خوزستان (اهواز) ایمن سفر ایرانیان ایذه- مسجد سلیمان ۰۶۱-۴۳۶۲۱۳۷۶
۰۶۱-۴۳۲۶۷۰۷۷
www.isiizeh.ir
۱۱۳ خوزستان (اهواز) پیک صبا ایذه- بندر امام خمینی- بندر ماهشهر- آبادان- خرمشهر ۰۶۱-۴۳۶۴۲۱۲۶
۰۶۱-۵۲۲۲۵۳۵۳
۰۶۱-۵۲۳۲۳۸۱۶
۰۶۱-۵۳۵۴۱۵۰۰ www.peykesabaizeh.ir
۱۱۴ خوزستان (اهواز) پیک صبا درخشش بهبهان- م.شیراز- روبروی اداره بسیج ۰۶۱-۵۲۷۲۴۴۱۴
۰۶۱-۵۲۷۲۳۴۶۴
www.derakhsheshbehbahan.ir
۱۱۵ خوزستان (اهواز) ترابر بی تا آبادان- بندر ماهشهر- ایذه ۰۶۱-۵۳۲۵۵۰۱۵
۰۶۱-۵۲۳۲۴۶۴۷
۰۶۱-۴۳۶۳۰۰۵۰
۱۱۶ خوزستان (اهواز) تک سفر ایرانیان اندیمشک- ترمینال بزرگ ۰۶۱-۴۲۶۲۳۳۰۱
۱۱۷ خوزستان (اهواز) رویال سفر ایرانیان آبادان- کیلومتر ۵ جاده اهواز- ترمینال مسافربری ثامن الائمه ۰۶۱-۵۳۲۵۵۴۴۶
۱۱۸ خوزستان (اهواز) سیر و سفر دزفول- خ.فجر- ترمینال مسافربری ۰۶۱-۴۲۴۲۰۸۳۱ www.seirosfar.ir
۱۱۹ خوزستان (اهواز) عدل مسجد سلیمان- شوشتر- شوش ۰۶۱-۴۳۲۲۴۱۸۲
۰۶۱-۳۶۲۲۷۶۷۳
۰۶۱-۴۲۸۲۱۴۰۰
www.adl7mis.com
۱۲۰ خوزستان (اهواز) همسفر بندر امام خمینی- آبادان- اندیمشک- بندر ماهشهر ۰۶۱-۵۲۲۲۴۶۲۲
۰۶۱-۵۳۳۳۱۲۱۲
۰۶۱-۴۲۶۲۳۲۰۸
۱۲۱ زنجان جوان سیر ایثار زنجان- خ.خرمشهر- م.شیلات- ترمینال زنجان ۰۲۴-۳۳۷۷۵۰۰۱
۱۲۲ زنجان لوان نور زنجان- خ.خرمشهر- م.شیلات- ترمینال زنجان ۰۲۴-۳۳۷۴۲۰۲۴
۰۲۴-۳۳۷۸۲۲۵۵
۱۲۳ زنجان همسفر زنجان- خ.خرمشهر- م.شیلات- ترمینال زنجان ۰۲۴-۳۳۷۷۸۸۸۸
۱۲۴ زنجان همسفر خدابنده- خ.شهرداری- م.پژوهش ۰۲۴-۳۴۲۲۵۸۱۱
۱۲۵ سمنان ایران پیما سمنان- ترمینال امام حسین- تعاونی شماره۱ ۰۲۳-۳۳۴۶۹۵۹۵ ۰۲۳-۳۳۴۶۹۵۵۵
۱۲۶ سمنان جوان سیر ایثار سمنان- ترمینال امام حسین ۰۲۳-۳۳۴۶۸۴۰۴ ۰۲۳-۳۳۳۲۹۲۲۵
۱۲۷ سمنان رویال سفر ایرانیان شاهرود- ترمینال مسافربری ۰۲۳-۳۲۲۲۵۰۶۴
۰۲۳-۳۲۳۹۲۳۱۱
۰۲۳-۳۲۲۲۴۸۰۷
۱۲۸ سیستان و بلوچستان(زاهدان) جوان سیر ایثار زاهدان- ترمینال انقلاب ۰۵۴-۳۳۴۳۵۴۱۷
۰۵۴-۳۳۴۳۵۴۱۸
۱۲۹ سیستان و بلوچستان(زاهدان) همسفر شمس زاهدان- ترمینال انقلاب ۰۵۴-۳۳۴۳۲۷۳۱
۱۳۰ سیستان و بلوچستان(زاهدان) همسفر شفیق چابهار- بلوار امام- جنب بانک صادرات ۰۵۴-۳۵۳۳۴۸۸۲
۱۳۱ فارس(شیراز) آسیا سفر شیراز- بعد از پلیس راه بوشهر- ترمینال امیرکبیر ۰۷۱-۳۸۳۳۶۲۸۰ www.asiasafarfars.ir
۱۳۲ فارس(شیراز) ایران پیما شیراز- خ.سفر- ترمینال کاراندیش ۰۷۱-۳۷۳۰۴۵۱۲ ۰۷۱-۳۷۳۲۶۰۳۳ iranpeymafars.ir
۱۳۳ فارس(شیراز) پیک صبا شیراز- خ.سفر- ترمینال کاراندیش ۰۷۱-۳۷۳۱۷۳۳۱
۱۳۴ فارس(شیراز) تک سفر ایرانیان شیراز- خ.سفر- ترمینال کاراندیش ۰۷۱-۳۷۳۰۳۷۷۴ www.taksafar.net
۱۳۵ فارس(شیراز) جهان گشت مهر شیراز- خ.سفر- ترمینال کاراندیش ۰۷۱-۳۷۳۰۳۰۵۷
۰۷۱-۳۷۳۱۷۰۰۰
www.jmt16.ir
۱۳۶ فارس(شیراز) رویال سفر ایرانیان شیراز- خ.سفر- ترمینال کاراندیش ۰۷۱-۳۷۳۱۱۰۲۵
۰۷۱-۳۷۳۱۱۰۲۶
۰۷۱-۳۷۳۱۱۰۲۷
۰۷۱-۳۷۳۰۴۵۱۰
۱۳۷ فارس(شیراز) سیر و سفر شیراز- خ.سفر- ترمینال کاراندیش ۰۷۱-۳۷۳۰۹۵۱۲
۱۳۸ فارس(شیراز) عدل شیراز- خ.سفر- ترمینال کاراندیش ۰۷۱-۳۷۳۰۱۰۲۹ www.shiraz-adlco.ir
۱۳۹ فارس(شیراز) کاراندیش شیراز- خ.سفر- ترمینال کاراندیش ۰۷۱-۳۷۳۰۳۳۰۷
۱۴۰ فارس(شیراز) کیان سفر پاسارگاد شیراز- خ.سفر- ترمینال کاراندیش ۰۷۱-۳۷۳۱۷۸۰۲
۱۴۱ فارس(شیراز) ماهان سفر شیراز- خ.سفر- ترمینال کاراندیش ۰۷۱-۳۷۳۰۴۶۵۰
۱۴۲ فارس(شیراز) ایران پیما آباده- خ.امام خمینی- جنب شهرداری ۰۷۱-۴۴۳۳۴۳۵۵ www.iranpeymaabadeh.ir
۱۴۳ فارس(شیراز) ترابر بی تا جهرم- بلوار نخلستان- ترمینال بهمن رحمانیان ۰۷۱-۵۴۳۳۱۷۱۷
۱۴۴ فارس(شیراز) جهان گشت مهر لار لار- شهر قدیم- خ.همت- جنب باغ ملی ۰۷۱-۵۲۳۴۶۰۹۹
۰۷۱-۵۲۳۳۶۰۹۹
۱۴۵ فارس(شیراز) خسروگستر نورآباد- بلوار عزت- جنب جهاد کشاورزی ۰۷۱-۴۲۵۲۳۴۸۷ www.khosrogostar.ir
۱۴۶ فارس(شیراز) رویال سفر ایرانیان جهرم- بلوار نخلستان- ترمینال بهمن رحمانیان ۰۷۱-۵۴۳۳۱۸۳۰
۱۴۷ فارس(شیراز) سیر و سفر کازرون- ترمینال شهر سبز ۰۷۱-۴۲۲۳۲۷۲۹
۱۴۸ فارس(شیراز) لوان نور داراب- بلوار امام- ترمینال امام حسن مجتبی ۰۷۱-۵۳۵۴۱۲۷۶
۱۴۹ قزوین جوان سیر ایثار قزوین- م.تهران قدیم- ترمینال مسافربری آزادگان ۰۲۸-۳۳۵۷۳۸۳۸
۰۲۸-۳۳۵۷۳۸۳۹
۰۲۸-۳۳۵۷۳۸۴۰
۱۵۰ قزوین سپهر آسیا قزوین- خ.سپه- پایانه مسافربری آزادگان ۰۲۸-۳۳۵۵۳۲۲۰
۰۲۸-۳۳۵۵۵۸۸۵
۱۵۱ قم جوان سیر ایثار قم- جاده قدیم تهران- ترمینال کوثر ۰۲۵-۳۶۶۴۱۱۷۲
۱۵۲ قم رویال سفر ایرانیان قم- جاده قدیم تهران- ترمینال کوثر ۰۲۵-۳۶۶۴۱۷۶۷
۱۵۳ کردستان(سنندج) ایران پیما سنندج- بلوار جانبازان- ترمینال بزرگ ۰۸۷-۳۳۵۲۰۳۴۱
۱۵۴ کردستان(سنندج) ایران پیمان سنندج- بلوار جانبازان- ترمینال بزرگ ۰۸۷-۳۳۵۲۰۳۶۳
۱۵۵ کردستان(سنندج) جوان سیر ایثار سنندج- بلوار جانبازان- جنب ترمینال تهران- مجتمع بروجردی ۰۸۷-۳۳۲۴۷۵۳۴
۱۵۶ کردستان(سنندج) رویال سفر ایرانیان سنندج- ترمینال تهران ۰۸۷-۳۳۵۲۱۷۰۰
۱۵۷ کردستان(سنندج) سیر و سفر سنندج- بلوار جانبازان- ترمینال بزرگ تهران ۰۸۷-۳۳۵۲۰۳۶۴
۱۵۸ کردستان(سنندج) کیان سفر پاسارگاد سنندج- بلوار جانبازان- ترمینال بزرگ تهران ۰۸۷-۳۳۵۲۰۳۵۰
۱۵۹ کردستان(سنندج) ایران پیما سقز- خ.۱۷ شهریور- تعاونی ۱ ۰۸۷-۳۶۲۴۴۷۷۷
۱۶۰ کردستان(سنندج) کیان سفر پاسارگاد بانه- جاده سقز- ترمینال مسافربری ۰۸۷-۳۴۲۲۰۳۷۶
۱۶۱ کردستان(سنندج) لوان نور سقز- بلوار هفت تیر- ترمینال سنندج ۰۸۷-۳۶۲۴۱۸۴۸
۱۶۲ کرمان ایران پیما کرمان- بلوار شاهد- ترمینال آدینه کریمان ۰۳۴-۳۲۱۵۲۶۷۴
۰۳۴-۳۲۱۵۲۶۷۵
۰۳۴-۳۲۱۵۲۶۷۶
www.iranpeymakerman.ir
۱۶۳ کرمان پیک صبا کرمان- بلوار شاهد- ترمینال آدینه کریمان ۰۳۴-۳۲۱۵۲۷۴۴
۰۳۴-۳۲۱۵۲۷۴۵
۰۳۴-۳۲۱۵۲۷۴۶
www.peyksabakerman.ir
۱۶۴ کرمان ترابر بی تا کرمان- بلوار شاهد- ترمینال آدینه کریمان ۰۳۴-۳۲۵۱۵۸۷۳
۱۶۵ کرمان سیر و سفر کرمان- بلوار شاهد- ترمینال آدینه کریمان ۰۳۴-۳۲۱۵۲۷۲۵
۰۳۴-۳۲۱۵۸۰۰۲
۰۳۴-۳۲۱۵۸۰۰۳
۱۶۶ کرمان عدل کرمان- بلوار شاهد- ترمینال آدینه کریمان ۰۳۴-۳۲۱۵۲۷۲۷
۰۳۴-۳۲۱۵۲۷۲۸
۰۳۴-۳۲۱۵۲۶۷۰ www.adlkerman.com
۱۶۷ کرمان میهن نور کرمان- بلوار شاهد- ترمینال آدینه کریمان ۰۳۴-۳۲۵۱۸۲۲۹
۰۳۴-۳۲۱۵۲۶۹۷
۰۳۴-۳۲۱۵۲۶۹۸
۱۶۸ کرمان ترابر بی تا شهر بابک- خ.سپاه- چهارراه کوثر ۰۳۴-۳۴۱۱۴۰۱۲
۱۶۹ کرمان عدل جیرفت- بلوار جماران- ترمینال سبزوار ۰۳۴-۴۳۳۵۰۱۱۰ ۰۳۴-۴۳۳۵۰۲۱۱ www.adljiroft.ir
۱۷۰ اردبیل آرتا سبلان اردبیل- دروازه آستارا- ترمینال بزرگ ۰۴۵-۳۳۸۱۳۷۸۰
۰۴۵-۳۳۸۱۳۷۸۱
۰۴۵-۳۳۸۱۳۷۸۲
۰۴۵-۳۳۸۲۱۳۰۵ Artasabalan-ardebil.ir
۱۷۱ اردبیل آسان سفر اردبیل- بزرگراه مقدس اردبیلی- ترمینال بزرگ مسافربری ۰۴۵-۳۳۸۱۳۲۳۳
۱۷۲ اردبیل ایران پیام نو اردبیل- م.جهاد- خ.مقدس اردبیلی- ترمینال بزرگ ۰۴۵-۳۳۸۱۱۹۳۳ ۰۴۵-۳۳۸۱۵۹۸۲
۱۷۳ اردبیل ایران پیمان اردبیل- بزرگراه مقدس اردبیلی- ترمینال بزرگ مسافربری ۰۴۵-۳۳۸۱۳۷۷۵
۱۷۴ اردبیل سیر و سفر اردبیل- م.جهاد- خ.مقدس اردبیلی- ترمینال بزرگ ۰۴۵-۳۳۸۱۳۱۳۵
۱۷۵ اردبیل لاله سیر جهان اردبیل- م.جهاد- خ.مقدس اردبیلی- ترمینال بزرگ ۰۴۵-۳۳۸۱۳۸۳۸
۱۷۶ اردبیل میهن نور آریا اردبیل- م.جهاد- خ.مقدس اردبیلی- ترمینال بزرگ ۰۴۵-۳۳۸۱۳۷۷۸
۱۷۷ اردبیل همسفر آرتا اردبیل- م.جهاد- خ.مقدس اردبیلی- ترمینال بزرگ ۰۴۵-۳۳۸۱۰۰۸۴
۱۷۸ اردبیل آسوده سفر پارس آباد- ترمینال مسافربری ۰۴۵-۳۲۷۹۱۲۱۲
۱۷۹ اردبیل آسیا سفر مشکین شهر- م.جانبازان ۰۴۵-۳۲۵۳۴۶۰۵
۱۸۰ اردبیل ایران پیمان کلور- خ.امام خمینی- پایانه مسافربری ۰۴۵-۳۲۴۶۳۳۳۲
۱۸۱ اردبیل پیک صبا پارس آباد- گرمی ۰۴۵-۳۲۷۸۲۳۴۳
۰۴۵-۳۲۶۴۰۰۲۴
www.t17-parsabad.ir
۱۸۲ اردبیل عدل هشتجین- خ.امام خمینی- روبروی فرمانداری انتظامی ۰۴۵-۳۲۴۸۲۷۰۰
۰۴۵-۳۲۴۸۳۰۷۶
۱۸۳ آذربایجان غربی ایران پیما ارومیه- بلوار هفت تیر- ترمینال کاملی ۰۴۴-۳۲۳۴۷۷۸۱
۱۸۴ آذربایجان غربی ترابر بی تا ارومیه- خ.هفت تیر- ترمینال کاظمی ۰۴۴-۳۲۳۶۲۰۴۰
۱۸۵ آذربایجان غربی جوان سیر ایثار ارومیه- بلوار هفت تیر- پایانه مرکزی ۰۴۴-۳۲۳۷۳۵۲۱
۰۴۴-۳۲۳۷۳۵۲۲
۰۴۴-۳۲۳۷۳۵۲۳
۱۸۶ آذربایجان غربی رویال سفر ایرانیان ارومیه- پایانه مسافربری کاملی ۰۴۴-۳۲۳۴۴۴۹۴ ۰۴۴-۳۲۳۷۶۱۱۱
۱۸۷ آذربایجان غربی سیر و سفر ارومیه- بلوار هفت تیر- ترمینال کاملی ۰۴۴-۳۲۳۳۲۶۳۱
۱۸۸ آذربایجان غربی عدل ارومیه- بلوار هفت تیر- ترمینال بزرگ ۰۴۴-۳۲۳۳۱۳۳۳
۰۴۴-۳۲۳۳۶۵۶۵
۰۴۴-۳۲۳۳۶۵۵۳
۰۴۴-۳۲۳۷۸۵۸۲ www.adlt7.ir
۱۸۹ آذربایجان غربی میهن پیما ارومیه- خ.امام- روبروی بازار بزرگ- ترمینال کاملی ۰۴۴-۳۲۳۵۳۳۳۳
۰۴۴-۳۲۲۲۴۸۶۶
۱۹۰ آذربایجان غربی میهن نور آریا ارومیه- خ.هفت تیر- ترمینال کاملی ۰۴۴-۳۲۳۳۱۷۳۵
۱۹۱ آذربایجان غربی نیل چشم گستر ارومیه- بلوار هفت تیر- ترمینال بزرگ ارومیه ۰۴۴-۳۲۳۳۳۳۳۷
۱۹۲ آذربایجان غربی همسفر ارومیه- بلوار هفت تیر- ترمینال بزرگ ۰۴۴-۳۲۳۳۲۲۲۳
۱۹۳ آذربایجان غربی آسیا سفر تکاب- شاهین دژ ۰۴۴-۴۵۵۲۲۵۴۳
۰۴۴-۴۶۳۲۲۹۲۲
۱۹۴ آذربایجان غربی ایران پیما سلماس- خ.فردوسی- ترمینال مسافربری تعاونی ۱ ۰۴۴-۳۵۲۴۲۳۷۷
۱۹۵ آذربایجان غربی ایران پیمان میاندوآب- سلماس ۰۴۴-۴۵۳۵۳۷۱۶
۰۴۴-۳۵۲۵۱۷۱۷
۱۹۶ آذربایجان غربی ترابر بی تا سلماس- نقده- مهاباد ۰۴۴-۳۵۲۴۲۳۸۸
۰۴۴-۳۵۶۲۲۲۰۰
۰۴۴-۴۲۴۴۵۷۴۱
۱۹۷ آذربایجان غربی سپهر آسیا پیران ترابر پیرانشهر- م.قرآن- ترمینال مسافربری ۰۴۴-۴۴۲۲۹۹۷۷ ۰۴۴-۴۴۲۳۷۹۱۶
۱۹۸ آذربایجان غربی عدل پیرانشهر- سلماس- مهاباد ۰۴۴-۴۴۲۲۲۲۴۷
۰۴۴-۳۵۲۴۲۰۹۴
۰۴۴-۴۲۴۴۴۴۰۷
۱۹۹ آذربایجان غربی لوان نور میاندوآب- جاده تبریز- ترمینال بزرگ ۰۴۴-۴۵۳۵۳۷۱۱
۲۰۰ آذربایجان شرقی آرام سفر تبریز- خ.سلیمان خاطر- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۵۵۶۰۵۹۷
۲۰۱ آذربایجان شرقی آسیا سفر تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۳۷۹۳۹۳۴ ۰۴۱-۳۴۷۶۱۱۱۳
۲۰۲ آذربایجان شرقی ارس پیما تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۴۷۲۵
۲۰۳ آذربایجان شرقی ایران پیما تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۳۰۶۰
۲۰۴ آذربایجان شرقی بهار افشان مولوی تبریز- م.آذربایجان- ترمینال شمالغرب ۰۴۱-۳۲۶۱۰۰۸۳
۰۴۱-۳۵۲۶۵۲۲۱
۲۰۵ آذربایجان شرقی پارسیان( تعاونی ۱۴) تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۸۳۸۸۸
۲۰۶ آذربایجان شرقی پیک صبا تبریز- خ.منظریه- خ.سلیمان خاطر- پایانه مرکزی تبریز ۰۴۱-۳۴۷۷۵۳۸۸
۰۴۱-۳۴۷۹۳۱۸۸
۲۰۷ آذربایجان شرقی ترابر بی تا تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۱۴۴۱
۲۰۸ آذربایجان شرقی تک سفر ایرانیان تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۸۵۶۱۶
۰۴۱-۳۴۷۷۹۵۹۵
۲۰۹ آذربایجان شرقی جهان گشت تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۷۷۳۸
۲۱۰ آذربایجان شرقی جوان سیر ایثار تبریز- خ.سلیمان خاطر- ترمینال تبریز ۰۴۱-۳۴۷۶۸۴۰۵
۲۱۱ آذربایجان شرقی خوش راه تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۸۴۵۷
۲۱۲ آذربایجان شرقی راستی تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۵۰۳۲۸
۲۱۳ آذربایجان شرقی رویال سفر ایرانیان تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۰۰۸۲
۰۴۱-۳۴۷۸۸۰۵۲
۲۱۴ آذربایجان شرقی سپهر آسیا تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۲۲۹۹
۲۱۵ آذربایجان شرقی سیر و سفر تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۷۱۰۱۱
۰۴۱-۳۴۷۹۷۷۷۶
۲۱۶ آذربایجان شرقی عدل غرب تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۱۹۱۱
۲۱۷ آذربایجان شرقی کجاوه تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۰۷۰۷
۰۴۱-۳۴۷۹۰۱۲۲
۲۱۸ آذربایجان شرقی کیان سفر پاسارگاد تبریز- خ.منظریه-ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۷۹۳۹
۲۱۹ آذربایجان شرقی لوان نور تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۳۳۳۹
۲۲۰ آذربایجان شرقی میهن پرستو تبریز- خ.سلیمان خاطر- ترمینال جدید ۰۴۱-۳۴۷۹۷۰۸۰
۲۲۱ آذربایجان شرقی میهن نور آریا تبریز- خ.منظریه- ترمینال بزرگ ۰۴۱-۳۴۷۹۲۱۳۱
۲۲۲ آذربایجان شرقی همسفر تبریز- م.آذربایجان- ترمینال شمالغرب ۰۴۱-۳۲۶۱۱۷۳۰
۰۴۱-۳۲۶۱۲۲۵۱
۰۴۱-۳۲۶۱۲۲۵۲
۲۲۳ آذربایجان شرقی همسفر مهرا تبریز- خ.سلیمان خاطر- ترمینال مرکزی ۰۴۱-۳۴۷۶۸۰۸۷
۲۲۴ آذربایجان شرقی آسان سفر سراب- خ.آزادی- ترمینال مسافربری ۰۴۱-۴۳۲۲۵۳۰۰
۲۲۵ آذربایجان شرقی امید پیمان شبستر- پایانه مسافربری فجر ۰۴۱-۴۲۴۲۳۶۳۶
۲۲۶ آذربایجان شرقی ترابر بی تا مرند- خ.طالقانی- ترمینال مسافربری ۰۴۱-۴۲۲۳۹۳۳۳
۲۲۷ آذربایجان شرقی رویال سفر ایرانیان شبستر- ترمینال فجر ۰۴۱-۴۲۴۲۲۲۱۲ ۰۴۱-۴۲۴۲۹۲۹۴
۲۲۸ آذربایجان شرقی سپهر آسیا شندآباد- شبستر ۰۴۱-۴۲۴۸۳۹۵۰
۰۴۱-۴۲۴۲۶۱۳۱
۲۲۹ آذربایجان شرقی سیر و سفر شبستر- ترمینال فجر ۰۴۱-۴۲۴۲۲۲۱۱
۰۴۱-۴۲۴۲۲۲۱۲
۲۳۰ اصفهان آسیا سفر اصفهان- خ.هزار جریب- ترمینال صفه ۰۳۱-۳۶۷۳۲۷۷۷
۰۳۱-۳۶۷۳۲۷۷۸
۰۳۱-۳۶۷۳۲۷۷۹
۲۳۱ اصفهان ایران پیما اصفهان- ترمینال کاوه ۰۳۱-۳۴۳۵۹۰۰۱
۰۳۱-۳۴۳۵۹۰۰۲
۰۳۱-۳۴۳۵۹۰۰۳
۰۳۱-۳۴۳۵۹۰۱۴ www.iranpeymaesfahan.com
۲۳۲ اصفهان ایمن سفر ایرانیان اصفهان- ترمینال صفه- ترمینال کاوه ۰۳۱-۳۶۷۳۲۸۲۰
۰۳۱-۳۶۷۳۲۸۲۱
۰۳۱-۳۶۷۳۲۸۲۲
www.imensafarsofe.com
۲۳۳ اصفهان پیک صبا اصفهان- ترمینال صفه- ترمینال کاوه ۰۳۱-۳۶۷۳۲۷۱۵
۰۳۱-۳۴۳۵۹۰۵۰
www.peykesabasofe.com
۲۳۴ اصفهان ترابر بی تا اصفهان- ترمینال صفه- ترمینال کاوه ۰۳۱-۳۴۳۵۹۲۹۱
۰۳۱-۳۴۳۵۹۲۹۲
۰۳۱-۳۴۳۵۹۲۹۳
www.btaisf.com
۲۳۵ اصفهان تک سفر ایرانیان اصفهان- خ.کاوه- پایانه مسافربری کاوه ۰۳۱-۳۴۳۵۹۲۰۰
۰۳۱-۳۴۳۵۹۲۰۱
۰۳۱-۳۴۳۵۹۲۰۲
www.taksafar.ir
۲۳۶ اصفهان جوان سیر ایثار اصفهان- خ.همدانیها- ترمینال جی ۰۳۱-۳۵۲۱۷۱۷۰
۲۳۷ اصفهان رویال سفر ایرانیان اصفهان- ترمینال صفه- ترمینال کاوه ۰۳۱-۳۶۷۳۲۷۷۱
۰۳۱-۳۴۴۱۲۸۳۷
۲۳۸ اصفهان سیر و سفر اصفهان- ترمینال صفه- ترمینال کاوه ۰۳۱-۳۶۷۳۲۷۲۲
۰۳۱-۳۴۳۵۸۸۱۱
۲۳۹ اصفهان عدل اصفهان- ترمینال صفه- ترمینال کاوه- ترمینال جی ۰۳۱-۳۵۲۳۴۰۳۰
۰۳۱-۳۶۷۳۲۸۰۵
www.adljey.com
۲۴۰ اصفهان میهن نور آریا اصفهان- خ.جی- ترمینال کاوه ۰۳۱-۳۴۳۵۹۰۷۰
۰۳۱-۳۴۳۵۹۰۷۳
۰۳۱-۳۴۳۵۹۰۷۲ www.mnour.ir
۲۴۱ اصفهان همسفر اصفهان- خ.هزار جریب- ترمینال صفه ۰۳۱-۳۶۷۳۲۷۲۷
۲۴۲ اصفهان ایران پیما مبارکه- سجادیه- ترمینال مسافربری ۰۳۱-۵۲۴۶۲۰۲۰
۰۳۱-۵۲۴۰۴۰۴۰
www.iranpeymamb.com
۲۴۳ اصفهان پارسیان سفر گلپا گلپایگان- خ.امام خمینی- جنب بانک ملی ۰۳۱-۵۷۴۲۲۳۸۱
۰۳۱-۵۷۴۳۷۷۷۲
www.persiangp.com
۲۴۴ اصفهان پیک صبا شاهین شهر- کاشان ۰۳۱-۴۵۲۲۱۷۲۰
۰۳۱-۵۵۴۵۵۰۰۰
www.peyksabash.com
۲۴۵ اصفهان ترابر بی تا خمینی شهر- م.قدس- بلوار بهشتی- جنب پایانه باربری ۰۳۱-۳۳۶۰۴۹۳۳ www.btakh.com
۲۴۶ اصفهان رویال سفر ایرانیان کاشان- ترمینال مسافربری ۰۳۱-۵۵۴۴۰۰۴۸
۲۴۷ اصفهان سیر و سفر شهرضا- زرین شهر- فولاد شهر- نائین ۰۳۱-۵۳۲۴۵۶۱۶
۰۳۱-۵۲۲۳۵۴۵۳
۰۳۱-۵۲۶۲۳۴۰۰
۲۴۸ اصفهان لوان نور کاشان- خ.کارگر- پایانه مسافربری ۰۳۱-۵۵۴۴۷۰۰۰
۰۳۱-۵۵۵۴۳۹۳۹
www.jahanmosafer.com
۲۴۹ اصفهان میهن نور آریا سمیرم- خ.قدس- بلوار دنا- کیلومتر ۱ جاده حناء ۰۳۱-۵۳۶۶۲۱۹۶ www.mihannouraria.ir
۲۵۰ اصفهان همسفر فلاورجان- نجف آباد- زرین شهر- شاهین شهر ۰۳۱-۳۷۴۲۴۴۴۲
۰۳۱-۴۲۶۶۳۱۹۱
۲۵۱ اصفهان همسفر وطن خمینی شهر- خ.طالقانی ۰۳۱-۳۳۶۳۱۹۱۵
۲۵۲ البرز ترابر بی تا کرج- ترمینال کلانتری ۰۲۶-۳۲۷۰۰۰۹۱
۲۵۳ البرز جوان سیر ایثار کرج- ترمینال کلانتری ۰۲۶-۳۲۷۵۴۵۹۱
۰۲۶-۳۲۷۵۴۵۹۲
۰۲۶-۳۲۷۵۴۵۹۰
۲۵۴ البرز رویال سفر ایرانیان کرج- ترمینال کلانتری ۰۲۶-۳۲۷۰۰۰۰۷
۲۵۵ البرز لوان نور کرج- ترمینال کلانتری ۰۲۶-۳۲۷۵۴۷۹۵
۲۵۶ البرز همسفر کرج- ترمینال کلانتری ۰۲۶-۳۲۷۱۸۵۰۰
۲۵۷ ایلام ترابر بی تا ایلام- بلوار چال سرا- ترمینال شهرداری ۰۸۴-۳۳۳۳۲۱۷۸
۰۸۴-۳۲۲۲۸۰۸۰
۲۵۸ ایلام جوان سیر ایثار ایلام- بلوار چال سرا- ترمینال شهرداری ۰۸۴-۳۲۲۲۱۰۵۶ ۰۸۴-۳۲۲۲۲۸۹۲
۲۵۹ ایلام عدل ایلام- بلوار چال سرا- ترمینال شهرداری ۰۸۴-۳۲۲۲۸۸۰۰
۲۶۰ ایلام میهن نور آریا ایلام- بلوار چال سرا- ترمینال شهرداری ۰۸۴-۳۲۲۲۹۵۱۴
۲۶۱ ایلام جوان سیر ایثار مهران- بلوار امام- فاز ۲- جنب اداره آموزش و پرورش ۰۸۴-۳۳۸۲۵۹۹۲
۲۶۲ ایلام سپهر آسیا ایوان- خ.امام- پایانه مسافربری ۰۸۴-۳۳۲۳۳۱۹۳
۰۸۴-۳۳۲۳۰۵۹۲
۲۶۳ بوشهر آسیا سفر عسلویه- ترمینال مسافربری ۰۷۷-۵۸۷۳۸۰۷۹
۲۶۴ بوشهر ایران پیما بوشهر- م.برج- ترمینال ۰۷۷-۳۳۳۲۴۵۲۵
۰۷۷-۳۳۵۷۰۰۲۰
۲۶۵ بوشهر تک سفر ایرانیان بوشهر- نرسیده به م.برج- ترمینال برج ۰۷۷-۳۳۵۷۰۰۶۰ www.taksafar.net
۲۶۶ بوشهر سیر و سفر بوشهر- م.آزادی- ترمینال مسافربری ۰۷۷-۳۳۵۷۰۰۲۴
۰۷۷-۳۳۵۷۰۰۲۵
۰۷۷-۳۳۵۷۰۰۲۶
www.seirosafar.ir
۲۶۷ بوشهر تک سفر ایرانیان عسلویه- کنگان ۰۷۷-۳۷۳۲۰۰۸۵
۰۷۷-۳۷۲۳۳۴۲۸
www.taksafar.net
۲۶۸ بوشهر سیر و سفر گناوه- بندر دیلم ۰۷۷-۳۳۱۲۰۳۰۰
۰۷۷-۳۳۲۴۲۰۳۲
۲۶۹ چهارمحال و بختیاری تک سفر ایرانیان شهرکرد- خ.عمان- ترمینال آزادی ۰۳۸-۳۲۲۷۹۲۳۷ www.taksafar.net
۲۷۰ چهارمحال و بختیاری جوان سیر ایثار شهرکرد- خ.فردوسی جنوبی- پایانه آزادی ۰۳۸-۳۲۲۷۴۴۷۱ ۰۳۸-۳۲۲۷۴۴۷۲
۲۷۱ چهارمحال و بختیاری سیر و سفر شهرکرد- ترمینال آزادی ۰۳۸-۳۲۲۷۵۴۹۰
۰۳۸-۳۲۲۷۵۴۹۱
۲۷۲ چهارمحال و بختیاری لوان نور شهرکرد- ترمینال آزادی ۰۳۸-۳۲۲۷۲۱۱۵
۲۷۳ چهارمحال و بختیاری همسفر بختیاری شهرکرد- ترمینال آزادی ۰۳۸-۳۲۲۷۶۴۰۰
۲۷۴ چهارمحال و بختیاری لوان نور بروجن- م.انقلاب- ترمینال مسافربری ۰۳۸-۳۴۲۲۴۷۵۷
۲۷۵ چهارمحال و بختیاری همسفر بروجن- بلوار ملت- پایانه مسافربری ۰۳۸-۳۴۲۲۵۰۲۵
۲۷۶ خراسان جنوبی (بیرجند) ایران پیما بیرجند- بلوار مسافر- ترمینال بیرجند ۰۵۶-۳۲۳۱۲۰۴۷
۲۷۷ خراسان جنوبی (بیرجند) جهان گشت مهر بیرجند- بلوار مسافر- ترمینال بیرجند ۰۵۶-۳۲۳۱۵۹۹۹
۰۵۶-۳۲۳۱۸۹۹۸
۰۵۶-۳۲۳۱۸۹۹۹
۲۷۸ خراسان جنوبی (بیرجند) جوان سیر ایثار بیرجند- بلوار مسافر- ترمینال بیرجند ۰۵۶-۳۲۳۱۶۴۱۱ ۰۵۶-۳۲۳۱۶۴۱۲
۲۷۹ خراسان جنوبی (بیرجند) سیر و سفر بیرجند- بلوار مسافر- پایانه مسافربری امام رضا ۰۵۶-۳۲۳۱۴۴۰۴
۲۸۰ خراسان جنوبی (بیرجند) لوان نور بیرجند- ترمینال مسافربری شرق ۰۵۶-۳۲۲۳۳۰۶۴
۰۵۶-۳۲۲۲۲۴۹۹
۰۵۶-۳۲۳۱۶۵۵۵ www.lavannoor.ir
۲۸۱ خراسان جنوبی (بیرجند) همسفر بیرجند- بلوار مسافر- ترمینال بیرجند ۰۵۶-۳۲۲۲۷۹۱۷
۰۵۶-۳۲۲۲۴۱۰۰
۰۵۶-۳۲۳۱۳۰۳۵
۲۸۲ خراسان جنوبی (بیرجند) گیتی نورد فردوس فردوس- بلوار امام رضا- پایانه مسافربری شهرداری ۰۵۶-۳۲۷۲۸۶۰۲
۲۸۳ خراسان رضوی(مشهد) ایران پیما مشهد- خ.امام رضا- پایانه مسافربری امام رضا ۰۵۱-۳۸۵۱۹۴۲۶
۰۵۱-۳۸۵۱۲۱۰۰
۰۵۱-۳۸۵۱۵۴۶۹
iranpeymamashhad.ir
۲۸۴ خراسان رضوی(مشهد) ایمن سفر مشهد- بلوار امام رضا- پایانه مسافربری امام رضا ۰۵۱-۳۸۵۱۵۴۶۳ www.imensafarmashhad.com
۲۸۵ خراسان رضوی(مشهد) ترابر بی تا مشهد- بلوار امام رضا- پایانه مسافربری امام رضا ۰۵۱-۳۸۵۱۵۵۱۱
۲۸۶ خراسان رضوی(مشهد) جوان سیر ایثار مشهد- بلوار امام رضا- پایانه مسافربری امام رضا ۰۵۱-۳۸۵۱۸۰۹۶
۰۵۱-۳۸۵۱۸۰۹۷
۰۵۱-۳۸۵۱۸۰۹۸
۲۸۷ خراسان رضوی(مشهد) رویال سفر ایرانیان مشهد- بلوار امام رضا- پایانه مسافربری امام رضا ۰۵۱-۳۸۵۱۹۴۸۸
۲۸۸ خراسان رضوی(مشهد) سیر و سفر مشهد- خ.امام رضا- پایانه مسافربری امام رضا ۰۵۱-۳۸۵۱۵۵۰۵
۲۸۹ خراسان رضوی(مشهد) لوان نور مشهد- خ.امام رضا- پایانه مسافربری امام رضا ۰۵۱-۳۸۵۱۴۱۰۸
۲۹۰ خراسان رضوی(مشهد) واحد سیر مشهد- بلوار امام رضا- پایانه مسافربری امام رضا ۰۵۱-۳۸۵۳۵۱۰۲
۰۵۱-۳۸۵۳۵۱۰۳
۰۵۱-۳۸۵۳۵۱۰۴
www.vahedseir.ir
۲۹۱ خراسان رضوی(مشهد) آسیا سفر کاشمر- پایانه مسافربری ۰۵۱-۵۵۲۲۲۰۲۰
۲۹۲ خراسان رضوی(مشهد) ایران پیما سبزوار- م.سربداران- ترمینال مسافربری- تعاونی۱ ۰۵۱-۴۴۴۴۶۰۱۷
۲۹۳ خراسان رضوی(مشهد) ترابر بی تا نیشابور- کاشمر- سبزوار ۰۵۱-۴۲۲۴۸۶۰۱
۰۵۱-۵۵۲۲۴۱۳۳
۰۵۱-۴۴۴۴۶۰۱۵
۲۹۴ خراسان رضوی(مشهد) سیر و سفر سبزوار- پایانه مسافربری ۰۵۱-۴۴۴۴۶۰۲۴
۲۹۵ خراسان رضوی(مشهد) لوان نور تربت حیدریه- فلکه ۲۲ بهمن- ترمینال مسافربری- تعاونی ش.۸ ۰۵۱-۵۲۲۲۶۵۶۵ ۰۵۱-۵۲۲۴۱۵۵۹ www.lavannoor.ir
۲۹۶ خراسان رضوی(مشهد) میهن نور آریا سبزوار- م.سربداران- ترمینال مسافربری ۰۵۱-۴۴۴۴۶۰۲۱

 

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

خدمات مسافرتی بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

در این قسمت اطلاعات تماس ‎مراکز ارائه دهنده بیمه مسافرتی در تهران مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل آژانس‎های مسافرتی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *