خانه / اطلاعات مهم / کتاب مرجع / خدمات مسافرتی / خدمات بار هوایی کارگو

خدمات بار هوایی کارگو

خدمات بار هوایی کارگو

تهران

ردیف نام موسسه آدرس تلفن فکس آدرس سایت
۱ آرامک بین الملل خ. ملاصدرا – بعد از چهارراه شیخ بهایی – پ.۲۲۴ ۸۹۷۲۰ www.aramex.com
۲ آران سرعت خ. عباسپور( توانیر) – خ.نظامی گنجوی – پ.۱۶ ۸۸۸۱۰۹۴۵
۸۸۱۹۲۵۴۴
۸۸۸۱۰۷۶۳ www.aranexpress.ir
۳ آریان آسمان ماردین بلوار کشاورز – پ . ۳۰۶ – ط. ۴ – واحد ۷ ۶۶۴۳۴۹۱۶ ۶۶۹۰۵۵۶۷ www.ariansky.com
۴ پیشگامان بلوار ماندلا (آفریقا) – خ.عاطفی غربی- پ.۱۰۶ – واحد ۱۱۳ ۲۶۲۱۵۲۰۳
۵ ارس ترابر خ.طالقانی شرقی – نرسیده به خ. شریعتی – پ.۱۷ – ط.۲ ۷۷۵۲۸۹۲۲
۷۷۵۲۸۹۲۳
۷۷۶۲۲۳۴۳
۷۷۵۳۵۱۰۹ www.arastarabar.com
۶ الیت آریا جم خ.بهشتی – خ. پاکستان – نبش ک. ۱۶ – پ.۵۶ ۸۸۵۱۶۸۷۵
۸۸۵۱۶۸۷۸
۸۸۵۱۶۸۷۹ www.elitearia.com
۷ امن آور تاک بلوار ماندلا (آفریقا) – خ.گلشهر – پ.۲۰ – ط.۱ – واحد ۴ ۲۲۰۴۰۱۵۰
۲۲۰۴۰۱۵۱
۸ بارآرا بلوار ارتش – جنب بزرگراه امام علی جنوب – ک.مژده غربی – پ.۲۰ – واحد ۲ ۲۴۵۲۳ www.barara.net
۹ بانی مهرگان آریا فرودگاه مهر آباد – ترمینال ۶ – پارکینگ ۳ ۴۴۶۹۸۰۲۰
۴۴۶۹۸۴۹۸
۴۴۶۹۸۵۷۰ banimehregan.com
۱۰ پادمیرا راه خ.سروردی شمالی – خ.میرزایی زینالی – پ.۱۴۴ – واحد ۱ ۸۸۵۰۱۲۷۸ ۸۸۵۰۱۲۸۸ www.padmiracargo.com
۱۱ پردیسان خ.کریمخان – خ.عضدی شمالی – خ. پزشک – پ.۱۲ – واحد ۶ ۸۸۹۴۰۸۱۳
۸۸۹۴۰۸۱۵
۸۸۹۱۹۷۵۸
۱۲ پرس خ. مطهری – بعد از خ. کوه نور – پ. ۲۲۵ ۸۲۹۱۱
۱۳ پرشین کارگو پارسیان فرودگاه امام خمینی – جنب گمرک حوزه ۲- پ.۱۰ ۵۱۰۰۵۲۰۸
۵۱۰۰۵۲۱۰
۵۱۰۰۵۲۰۹ www.persiancargo.org
۱۴ پگاسوس فرودگاه امام خمینی – ترمینال بار – دفتر ش.۱۶ ۵۵۶۷۸۱۲۵ ۵۵۶۷۸۲۹۸
۱۵ پی دی ای بزرگراه حقانی – نرسیده به چهارراه جهان کودک – پ. ۳۵ ۱۸۵۷ www.pdexp.com
۱۶ پیام خ.شریعتی – نرسیده به سید خندان – خ.توپچی – پ. ۳- ط.زیرهمکف ۸۸۷۶۳۰۴۵
۸۸۷۶۳۰۴۹
۸۸۴۶۸۰۱۸
۸۸۴۶۴۹۰۰ www.payamaviation.ir
۱۷ تهران ترابر خ.نجات الهی – خ. سپند مرکزی – پ.۲۰-واحد ۲ ۸۸۹۰۳۰۸۶
۸۸۹۰۳۰۹۰
۸۸۹۰۳۸۹۸ www.tehrantarabar.com
۱۸ تهران راوی خ.اسد آبادی (یوسف آباد) – خ.۳۷- پ.۳۶ – ط.۶ ۸۸۶۱۶۳۲۱
۸۸۶۱۶۳۲۲
۱۹ تهران ناوگان ترابر خ.دستگردی (ظفر) – بعد از خ. ولیعصر – پ.۳۴۶ ۸۲۴۴ www.tntiran.com
۲۰ تی.پی.جی خ.ملاصدرا – خ.شاد – بن بست باغ سرا – پ.۱۳ ۴۱۹۱۷ www.tpg.ir
۲۱ تیراس خ.مطهری – خ.فجر – نبش ک.گودرز – پ.۳۰ ۸۸۸۴۸۸۷۱
۸۸۸۴۸۸۷۳
۸۸۳۲۵۳۳۳
۸۸۸۴۸۸۳۸
۲۲ تین خ.کریمخان – خ. ایرانشهر – پ.۱۱۴ – ط.۴ ۸۸۸۴۷۰۷۱
۸۸۸۴۷۰۷۲
۲۳ جهان سیر فروغ خ.اسد آبادی(یوسف آباد) – خ.فتحی شقاقی- نبش خ.جهان مهر ۸۸۰۰۳۲۲۰
۸۸۰۰۳۷۳۱
۲۴ خاور گستر سپیدبال فرودگاه مهر آباد- پارکینگ ش.۳- جنب فروشگاه شاهد ۴۴۶۹۰۰۸۱
۴۴۶۹۰۰۸۲
www.gsbcargo.ir
۲۵ خط سبز جهان خ.احمد قصیر(بخارست)- ک.۴ – پ.۲۸ – ط. ۳- واحد ۹ ۸۶۰۳۰۳۰۸
۸۶۰۳۰۳۹۷
۸۸۵۲۳۱۸۰ www.wgl-co.com
۲۶ دنیا گرد جنب آباد – نبش ک.۳ غربی – پ.۶۶ – ط.۲- واحد ۷ ۴۴۴۶۵۳۰۰ ۴۴۴۶۴۸۱۸ www.donyagard.ir
۲۷ دی.اچ.ال خ. خالد اسلامبولی (وزرا) – نبش خ.۲۱- پ.۱۳۷ – ط.۳ ۸۴۰۸۹
۸۴۰۷۹
www.dhl.co.ir
۲۸ راحل بار سماء فرودگاه امام خمینی – جنب حوزه تجاری ۲- پ.۳۷ ۵۵۶۷۸۲۳۲ www.rahelbar.com
۲۹ راه آسمان آبی خ.آزادی- خ.اسکندری شمالی- پ.۱۴۴ ۶۶۴۲۵۵۴۶
۶۶۹۲۲۷۹۵
۶۶۵۶۵۸۷۴ www.cargobsw.com
۳۰ راه سان کالا بلوار کاشانی – بعد از خ. اباذر – ساختمان یاران – واحد ۱۰۰۲ ۴۴۹۵۳۳۱۷
۴۴۹۵۲۱۶۶
۴۴۹۵۲۱۶۷
rahsankala.co
۳۱ رز پرواز فرودگاه امام خمینی – حوزه ۲ تجاری – جنب گمرک – بخش کارگو- پ .۳۳ ۵۵۶۷۸۱۰۷
۳۲ رهاورد بلوار کشاورز- خ.۱۶ آذر – پ.۲۷ ۸۸۹۸۶۷۰۶
۸۸۹۸۶۴۹۲
۸۸۹۶۲۰۰۵
www.dhl-ir.com
۳۳ زنجیره خ.مطهری – روبروی خ. سلیمان خاطر – پ .۱۴۱ ۸۸۷۷۴۷۰۰ ۸۸۷۵۸۵۹۴
۳۴ سپید تهران خ.مطهری – خ. کوه نور – ک.۶- پ.۳-ط.۱ ۸۸۷۳۳۹۱۹ ۸۸۵۴۱۹۴۳
۳۵ سفیران خ.قایم مقام – نرسیده به م.شعاع – پ.۱۱۴- ط.۲- واحد ۱۰ ۸۸۸۳۰۲۱۵
۸۸۸۳۰۲۱۷
www.safiranacs.com
۳۶ عصر هدی شهرک اکباتان – فاز ۱- روبروی مخابرات – برج آبی – واحد۲ ۴۴۶۶۳۹۴۸
۴۴۶۶۳۹۴۹
۴۴۶۶۳۹۵۰ www.asrehoda.ir
۳۷ فرابری پارسیان خ.ولیعصر – بعد از بزرگراه نیایش – ک. عاطفی غربی – پ.۹۷ ۲۲۰۵۷۲۲۴
۳۸ فراز رانان جهان خ.فلسطین جنوبی – ک. سعیدی – پ.۱۱ ۸۸۹۸۰۱۱۲
۸۸۹۹۶۴۷۷
۸۸۹۹۶۴۷۸
www.frj-trans.com
۳۹ کاراپست خ.بهشتی – خ.سرافراز – ک.۱۱ – پ.۲ ۸۹۳۲۲ www.karapost.com
۴۰ کالا تجارت اسکان خ.جمهوری – بعد از خ. باستان – ساختمان مروارید – ط.۵ – واحد ۲۴ ۶۶۹۲۱۸۸۳
۶۶۹۲۱۶۸۳
۶۶۹۲۱۷۹۷
۶۶۵۷۱۲۲۲ www.ktscargo.com
۴۱ کالا رسانان چاپار بزرگراه لشکری (مخصوص) – خ.سپاه اسلام – پ.۵۱ ۴۴۹۰۳۱۳۱
۴۴۹۰۳۱۳۲
۴۴۹۰۵۶۱۹ www.chaparnet.com
۴۲ کالا ناوگان شرق خ. ولیعصر – بعد از بزرگراه نیایش – خ. عاطفی غربی – پ.۱۰۶ – ط.۵ ۲۲۰۱۲۲۰۱ ۲۲۰۱۲۱۹۸ www.ibrakom.com
۴۳ ماتیا خ.بهشتی – خ.سرافراز – ک.۱۱- پ.۵ – واحد ۳ ۸۸۷۳۹۱۸۵
۸۸۷۳۹۱۸۶
۸۸۷۳۴۹۹۵
www.matyaco.ir
۴۴ نارین شرق کالا خ . احمد قیصر (بخارست) – ک.۱۷ -پ.۱۷ – ط.۳ ۸۸۷۷۶۵۸۶
۴۵ ناوگان بار خ.خرمشهر – خ. عربعلی – ک. ۶ ۸۸۷۳۲۴۸۵ ۸۸۷۴۱۴۳۸
۴۶ نفیس ترابر فرودگاه مهر آباد- پارکینگ شماره ۳۶ – دفتر نفیس ترابر ۴۴۶۵۶۸۱۵ ۴۴۶۵۶۷۲۱ www.nafistarabar.com
۴۷ هما اکسپرس م. ونک – خ. ملاصدرا – پ.۵۳ – ط. ۲ ۸۹۴۴۴ www.homaexpress.com
۴۸ هماور خ. کریمخان – خ. حافظ – پ. ۵۳۹-واحد ۲ و ۳ و ۵ ۷۷۱۴۱۴۳۳
۴۹ همای بلن آسمان خ. خرمشهر- خ.فرهاد – ساختمان بلاد – ط.۳- واحد ۹ ۸۸۷۶۵۹۶۶ www.hbacargo.com
۵۰ هوا کالای توشه بران بزرگراه آل احمد – نرسیده به پل آزمایش – پ.۱۳۳ – ط.۵ – واحد ۸ ۸۸۲۵۲۷۵۷
۵۱ ویس هوا دریا خ.ملاصدرا – نرسیده به خ.شیخ بهایی – پ.۱۳۷ – واحد ۱ ۸۸۶۲۹۷۲۶
۸۸۶۲۴۳۱۲
www.wayscargo.com
۵۲ ویسمان خ.بهشتی – بعد از خ.پاکستان – پ.۲۳۷- ط.۲ ۸۸۵۰۵۳۹۰
۸۸۵۰۵۳۹۲
۸۸۵۰۵۳۸۹ www.wiseman-cargo.org
۵۳ یاسمن خ.خالد اسلامبولی (وزرا) – نبش ک.۳- پ.۲۷- ط.۵- واحد ۸ ۸۸۵۵۶۱۱۴
۸۸۵۵۶۱۱۵
۸۸۱۰۹۹۵۰ www.jasminlogistic.com

 

سایر شهرها

ردیف شهر نام موسسه آدرس تلفن فکس آدرس سایت
۱ یزد یزدان سیر اردکان- بلوار بهشتی- نرسیده به ک. ثبت احوال ۰۳۵-۳۲۲۳۷۱۶۴
۲ جزبره کیش مهرگان کیش- جاده فرودگاه- شهرک ۳ صنعتی- پ.۱۱۶ ۰۷۶-۴۴۴۳۲۹۱۵
۰۷۶-۴۴۴۳۲۹۱۶
www.mehregankish.com
۳ بوشهر چاپار مهر جنوب بوشهر- فرودگاه- جنب ترمینال داخلی- محوطه بار ۰۷۷-۳۳۵۴۱۸۴۱
۰۷۷-۳۳۵۴۳۰۶۴
۰۷۷-۳۳۵۴۱۸۴۱ cmgcargo@yahoo.com
۴ خراسان رضوی(مشهد) زنجیره طلایی ایرمان مشهد- بلوار سجاد- خ.بزرگمهر۸- پ.۹ ۰۵۱-۳۷۶۶۶۱۹۹
۰۵۱-۳۷۶۷۰۱۰۷
www.agc-air.com
۵ خراسان رضوی(مشهد) سپید بال امید مشهد- م. احمدآباد- نبش خ.احمد آباد ۱۹ ۰۵۱-۳۸۴۶۱۰۰۱ ۰۵۱-۳۸۴۱۴۳۳۴ www.sepidbal.com

درباره مهدی حبیب زاده

بیشتر بخوانید

خدمات مسافرتی شرکت قطار

شرکت قطار

در این قسمت اطلاعات تماس ‎شرکت‎های قطار در تهران مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل آژانس‎های مسافرتی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *