آخرین نوشته‌ها

نمونه درخواست مسافر VIP

سیستم گابریل

دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور SSR SSR:CKIN IR HK/VIP ROHANI/HASSAN PRESIDENT OF THE ISLAMIC REP OF IRAN/P1 ارسال اطلاعات برای همکاران فرودگاهی OSI OSI:IR VIP ROHANI/HASSAN THE PRESIDENT  OF THE ISLAMIC REP OF IRAN اطلاع دهی بابت اینکه مسافر ویژه در پرواز وجود دارد   نمونه رزرو مسافر VIP …

ادامه مطلب »

نمونه درخواست تخت بیمار

سیستم گابریل

دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد SSR SSR:MEDA IR HK1 ESCORT ROODAKI/ALI COMPANION AGE 28 UNTRAINED/P1 اطلاعات همراه بیمار ابتدا بر روی پرواز مورد نظر برای بیمار و همراه بیمار با دستور ON جا درخواست می‎کنیم. SSR:MEDA IR 01 SADATI/NEDA FEMALE 40 /P1 نام و سن …

ادامه مطلب »

دستور مربوط به جدا کردن مسافرین یا مسافر در یک رزرو (SPLIT)

سیستم گابریل

دستور اصلی نمونه دستور توضیحات دستور توضیح کلی و عملکرد SP SP1 این دستور مسافر شماره یک را از بقیه جدا می‎کند بعد از دستور SP حتما باید EOT کنیم تا کد رزرو جدید به ما بدهد. SP1/3 این دستور مسافر شماره یک و سه را از بقیه جدا می‎کند

ادامه مطلب »