آخرین نوشته‌ها

صندوق دریافت پیام (QUEUE)

سیستم آمادئوس

سس QT نمایش تعداد کل QUEUE های فعال به همراه عناوین و بازه زمانی آن‎ها (CATEGORY & DATE RANGES) QTQ نمایش تعداد کل QUEUE های فعال و غیر فعال بصورت خلاصه QS8C1D4 ورود به QUEUE شماره ۸،CATEGORY شماره ۱ و DATE RANG شماره ۴ QD ارسال PNR یا پیام جاری …

ادامه مطلب »

چاپ و ایمیل کردن PNR و ITINERARY

سیستم آمادئوس

سس WRA/RT چاپ کل PNR نمایش داده شده بر روی چاپگر تعریف شده WRA/RT1C2D3A چاپ یک PNR توسط کد رزرو WRA/RH چاپ کل سابقه PNR نمایش داده شده IBP چاپ ITINERARY بصورت جداگانه برای هر مسافر IEP چاپ ITINERARY با اطلاعات کامل بصورت جداگانه برای هر مسافر IEP/P1-3 چاپ ITINERARY …

ادامه مطلب »

تقسیم کردن PNR

سیستم آمادئوس

  SP3 جداکردن مسافر شماره ۳ با تمامی سرویس‎های مربوط یه آن SP1,3,5 جداکردن مسافر شماره ۱ و ۳ و ۵  با تمامی سرویس‎های مربوط یه آن SP3–6 جداکردن مسافرین شماره ۳  تا ۶ با تمامی سرویس‎های مربوط یه آن SP1,2,5–8 جداکردن مسافر شماره ۱ و ۲ و مسافرین شماره …

ادامه مطلب »