آخرین نوشته‌ها

برابری نرخ ارز یک کشور با سایر کشورها بر مبنای نرخ بانکی

سیستم آمادئوس

کد توضیح BSR (Bankers selling rates) نرخ فروش بانکی BBR (Bankers buying rates) نرخ خرید بانکی ICH (IATA Clearing house) نرخ خالص یاتا FQB*NO محاسبه BSR برای کشور مورد نظر که با کد دو حرفی مشخص شده است FQB NORWAY محاسبه BSR برای کشور مورد نظر FQB*OSL محاسبه BSR برای …

ادامه مطلب »

دستورات تبدیل

سیستم آمادئوس

در این جدول، دستورات تبدیل در سیستم آمادئوس از قبیل: دستورات اعمال ریاضیات مانند جمع، تفریق، تقسیم و ضرب، دستورات تبدیل متریک مانند تددیل واحدهای مسافت به یک‎دیگر و همچنین دستورات محاسبه زمان و تاریخ آورده شده است.

ادامه مطلب »

دستورات کدگذاری و کدگشایی (ENCODING-DECODING)

سیستم آمادئوس

با این دستورات می‎توان کدهای سه‎حرفی شهرها و یا کدهای قسمت‎های مختلف شهر از جمله فرودگاه‎ها، ایستگاه‎های اتوبوس، قطار، بالگرد و... را در سیستم آمادئوس بدست آورد. همچنین می‎توان با دستوری دیگر اسم اصلی شهرها و قسمت‎های ذکر شده را از کد‎های آن‎ها استخراج کرد.

ادامه مطلب »