آخرین نوشته‌ها

دستورات نمایش اطلاعات مالیات (عوارض)

سیستم گابریل

دستور نمونه دستور توضیحات عملکرد FXT FXT DE FXT دستور نمایش مالیات این دستور مالیات یا عوارض فرودگاهی کشور آلمان را نمایش می‎دهد. DE کد کشور FXT/FRA FXT دستور نمایش مالیات این دستور مالیات یا عوارض فرودگاه فرانکفورت را نمایش می‎دهد. FRA/ کد شهر FXT/LHR FXT دستور نمایش مالیات این …

ادامه مطلب »

دستورات TIMATIC

سیستم گابریل

دستور نمونه دستور عملکرد TI TIDFT/FRA/CS/BC مشاهده قوانین ارسال بار ترانزیتی به کشور مقصد-آلمان TIDFT/FRA/CS/PE مشاهده قوانین ورود حیوان زنده به کشور مقصد- آلمان TIFV  چک قوانین ویزاي ورود و ویزاي ترانزیت با تکمیل ماسک TI/SCHENGEN  لیست کشورهاي عضو شنگن TI/IRAN مشاهده قوانین کشور ایران TIDFT/LON/VI مشاهده قوانین ویزاي کشور …

ادامه مطلب »

دستور نمایش لیست‎ها

سیستم گابریل

دستور اصلی کد نمونه دستور توضیح دستور عملکرد ML ET MLET/IR721/14MAR ML دستور نمایش لیست این دستور لیست مسافرینی که در پرواز برای آنها بلیت الکترونیک صادر شده نمایش می‎دهد. ET منظور بلیت الکترونیک است IR721 کد ایرلاین بهمراه شماره پرواز ۱۴MAR تاریخ پرواز ML FC MLBK/FC,B,M,R/IR721/14MAR ML دستور نمایش …

ادامه مطلب »