آخرین نوشته‌ها

تغییر در ماسک FSP یا دستورات نرخی

سیستم گابریل

لازم به توضیح است که ما می‎توانیم بعد از اجرای دستورات نرخ گیری مانند FSP و FQT تغییراتی در ماسک نتیجه حاصله ایجاد کنیم که معادل دستورات FSP با FSI در جدول زیر آمده است. دستور FSP دستور FSI عملکرد FSP /FSI دستور پایه FSP#RCD FSICD دستور با تخفیف FSP#RCH …

ادامه مطلب »

دستور انتخاب خط پروازی

سیستم گابریل

دستور نمونه دستور توضیحات عملکرد SEL SEL:2/4 :SEL دستور انتخاب خط پروازی این دستور زمانی استفاده می‎شود که چندین خط پروازی داشته باشیم و بخواهیم چند خط را انتخاب کنیم و فقط نرخ آن چند خط را بگیریم. بعد از این دستور با استفاده از FQT نرخ را بدست می‎اوریم. …

ادامه مطلب »

دستورات نرخ گیری بر روی رزرو (PNR) و یا خط پروازی گرفته شده

سیستم گابریل

دستور نمونه دستور توضیحات عملکرد FQT :FQT با این دستور می‎توان نرخ یک PNR را بدست آورد قبل از استفاده از این دستور حتما باید رزرو مورد نظر را RT کنیم. FQT:CH :FQT با این دستور می‎توان نرخ یک PNR یا خط پروازی را بدست آورد این دستور نرخ را …

ادامه مطلب »