دستورات تبدیل

سیستم آمادئوس

دستورات تبدیل ریاضی

DF 48.93;32.36 جمع دو عدد
DF 742.87*233 ضرب دو عدد
DF 4302.12/65 تقسیم دو عدد
DF 43.1425.98 تفریق دو عدد
DF 350P10 محاسبه ۱۰ درصد عدد ۳۵۰

دستورات تبدیل متریک

DKKM150 تبدیل ۱۵۰ کیلومتر (K) به مایل (M)
DKMK50 تبدیل ۵۰ مایل (M) به کیلومتر (K)
DKKP80 تبدیل ۸۰ کیلومتر (K) به پوند (P)
DKPK20 تبدیل ۲۰ پوند (P) به کیلومتر (K)

دستورات محاسبات تاریخ و زمان

DD نمایش روز و تاریخ و زمان جاری سیستم
DD MIL نمایش زمان جاری در شهر مورد نظر(MIL) و اختلاف زمان آن با شهر شما
DD FRA1400/KUL مقایسه زمان شهر KUL با زمان شهر FRA در ساعت ۱۴۰۰ به وقت FRA
DD AMS/LAX محاسبه اختلاف زمان بین دو شهر
DD ZZZ نمایش زمان جاری GMT(ZOLO TIME) و اختلاف آن با زمان محلی
DD 25APR/18 نمایش تاریخ در ۱۸ روز بعد از تاریخ ۲۵APR
DD 25APR/-18 نمایش تاریخ در ۱۸ روز قبل از تاریخ ۲۵APR
DD 25APR/-18/18 نمایش تاریخ در ۱۸ روز قبل و بعد از تاریخ ۲۵APR
DD 18SEP/12DEC نمایش تعداد روزها بین دو تاریخ مورد نظر
DD 10JAN نمایش روز هفته در تاریخ مورد نظر
DD 16OCT18 نمایش روز هفته در تاریخ و سال مورد نظر
DD PAR1345/LAX1720 مدت زمان پرواز بین دو شهر مورد نظر با در نظر گرفتن زمان خروج و ورود پرواز

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

سیستم آمادئوس

نرخ گیری از PNR

FXP TST همراه با تشكيل PNR نرخ گيري از FXX TST بدون تشكيل PNR نرخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *