فروش سگمنت پرواز

سیستم آمادئوس

فروش کوتاه (SHORT SELL)
SS 1Y2 فروش ۱ صندلی بر روی کلاس Y  از خط پروازی ۲ صفحه AVAILABILITY
SS 2MQ3 فروش ۲ صندلی بر روی کلاس M سگمنت اول خط پروازی ۳ و ۲ صندلی بر روی کلاس Q سگمنت دوم خط پروازی ۳ از صفحه AVAILABILITY
SS 1F1*8 فروش رفت و برگشت ۱ صندلی بر روی کلاس F از خط پروازی ۱ صفحه اول AVAILABILITY و ۱ صندلی بر روی همان کلاس از خط پروازی ۸ صفحه دوم AVAILABILITY
SS 1C1*V10 فروش رفت و برگشت ۱ صندلی بر روی کلاس C از خط پروازی ۱ صفحه اول AVAILABILITY و ۱ صندلی بر روی کلاس V از خط پروازی ۱۰ صفحه دوم AVAILABILITY
SS 1T1/PE درخواست لیست انتظار برای فروش ۱ صندلی بر روی کلاس T از خط پروازی ۱ صفحه AVAILABILITY
فروش مستقیم (LONG SELL)
SS LH601 H 15JUL IKAFRA NN3
فروش ۳ صندلی بر روی کلاس H پرواز LH601 در مسیر IKAFRA به تاریخ ۱۵JUL بصورت مستقیم و بدون نیاز به AVAILABLE
SS کد ثابت دستور
LH601 شماره پرواز
H کلاس پروازی
۱۵JUL تاریخ شروع سفر
IKAFRA مبدا،مقصد
NN3 تعداد صندلی برای رزرو
SS LH601 H 15JUL IKAFRA PE2
درخواست لیست انتظار برای فروش ۲ صندلی بر روی کلاس H پرواز LH601 در مسیر IKAFRA به تاریخ ۱۵JUL بصورت مستقیم و بدون نیاز به AVAILABLE

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

سیستم آمادئوس

نرخ گیری از PNR

FXP TST همراه با تشكيل PNR نرخ گيري از FXX TST بدون تشكيل PNR نرخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *