گزارش گیری از سیستم

سیستم آمادئوس

TJD/SOF/T-QR خلاصه گزارش فروش و استرداد روزانه ایرلاین QR برای روز جاری و کلیه ساین‎ها
TJD/SAS-1234AZ/T-QR خلاصه گزارش فروش و استرداد روزانه ایرلاین QR برای روز جاری و ساین مورد نظر
TJD/SOF/T-QR/D-01AUG خلاصه گزارش فروش و استرداد روزانه ایرلاین QR از تاریخ ۰۱AUG برای کلیه ساین‎ها
TJD/SOF/T-QR/D-01AUG15AUG خلاصه گزارش فروش و استرداد روزانه ایرلاین QR از تاریخ ۰۱AUG تا تاریخ ۱۵AUG برای کلیه ساین‎‎ها
TJQ/SOF/T-EK/D-01AUG15AUG/QTC-TKTT گزارش روزانه بلیط های فروخته شده ایرلاین EK از تاریخ ۰۱AUG تا تاریخ ۱۵AUG برای کلیه ساین‎ها
TJQ/SOF/T-EK/D-01AUG15AUG/QTC-CANX گزارش روزانه بلیط های باطل شده توسط کارمند (VOID) ایرلاین EK از تاریخ ۰۱AUG تا تاریخ ۱۵AUG برای کلیه ساین‎ها
TJQ/SOF/T-EK/D-01AUG15AUG/QTC-CANN گزارش روزانه بلیط های باطل شده توسط سیستم (VOID) ایرلاین EK از تاریخ ۰۱AUG تا تاریخ ۱۵AUG برای کلیه ساین‎ها
TJQ/SOF/T-EK/D-01AUG15AUG/QTX-REFD گزارش روزانه بلیط های استرداد شده ایرلاین EK از تاریخ ۰۱AUG تا تاریخ ۱۵AUG برای کلیه ساین‎ها
TJI/SOF/T-QR/H-1 یک گزارش بسته شده آخر ایرلاین QR برای کلیه ساین‎ها
TJI/SOF/T-QR/H-2 دو گزارش بسته شده آخر ایرلاین QR برای کلیه ساین۳ها
TJT/I-16/T-QR نمایش جزئیات گزارش ردیف ۱۶ TJQ برای ایرلاین QR
TJT/TK-2490012838/T-QR نمایش جزئیات گزارش شماره بلیط مورد نظر برای ایرلاین QR

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

سیستم آمادئوس

محاسبه نرخ واقعی مسیر

FQPIKAAMSCDGAMSIKA محاسبه نرخ نهایی مسیر بدون در نظر گرفتن PNR FQPIKAAMSCDGAMSIKA/OKL محاسبه نرخ نهایی مسیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *