خانه / سیستم‎های رزرواسیون / آموزش آمادئوس / استرداد بلیط الکترونیک

استرداد بلیط الکترونیک

سیستم آمادئوس

استرداد بلیط الکترونیک قبل از شروع مسافرت

مرحله کد توضیح
۱ TRF235-2490000010/T-TK نمایش ماسک استرداد بلیط الکترونیک از طریق شماره بلیط ایرلاین مورد نظر
TRF/L6/T-TK نمایش ماسک استرداد بلیط ایرلاین مورد نظر از طریق شماره خط FA بر روی PNR
TRF /I-13/T-TK نمایش ماسک استرداد بلیط ایرلاین مورد نظر از طریق شماره ردیف گزارش فروش
۲ TRFU/CP500000A درج و بروز رسانی جریمه ابطال بلیط در ماسک استرداد
۳ TRFP استرداد بلیط

 

استرداد بلیط الکترونیک بعد از شروع مسافرت

مرحله کد توضیح
۱ TRF235-2490000010/T-TK نمایش ماسک استرداد بلیط الکترونیک از طریق شماره بلیط ایرلاین مورد نظر
TRF/L6/T-TK نمایش ماسک استرداد بلیط ایرلاین مورد نظر از طریق شماره خط FA بر روی PNR
TRF /I-13/T-TK نمایش ماسک استرداد بلیط ایرلاین مورد نظر از طریق شماره ردیف گزارش فروش
۲ TRFU/CP500000A درج و بروز رسانی جریمه ابطال بلیط در ماسک استرداد
۳ TRFU/U11000000 درج و بروز رسانی مبلغ استفاده شده بلیط در ماسک استرداد
۴ TRFT نمایش کلیه مالیات‎های قابل استرداد بلیط
۵ TRFU/TX2-3 حذف مالیات‎های شماره ۲ و ۳ از صفحه مالیات‎های قابل استرداد
۶ TRFU/TU1-742000 تغییر و بروز رسانی مبلغ مالیات شماره ۱ در صفحه مالیات‎های قابل استرداد
۷ TRF نمایش مجدد ماسک استرداد پس از بروز رسانی مقادیر آن
۸ TRFP استرداد بلیط

 

سایر گزینه های استرداد بلیط الکترونیک

کد توضیح
TRFU/I25JAN02 درج و بروز رسانی تاریخ صدور در ماسک استرداد
TRFU/F5000000 درج و بروز رسانی مبلغ پرداخت شده در ماسک استرداد
TRFU/FM9 درج و بروز رسانی مقدار درصد کمیسیون در ماسک استرداد
TRFU/FM100.00A درج و بروز رسانی مبلغ کمیسیون در ماسک استرداد
TRFU/CP50 درج و بروز رسانی مقدار درصد جریمه در ماسک استرداد
TRFU/TA10.00GB اضافه کردن مالیات مورد نظر به صفحه مالیات‎های قابل استرداد
TRFU/TC IT9LH2TOUR1 درج و بروز رسانی تور کد در ماسک استرداد
TRFU/FP1CASH/FP2 CCVI4000123456789010/1211 درج و بروز رسانی نحوه پرداخت مبلغ در ماسک استرداد
TRFU/FO1253700000007LHR… درج و بروز رسانی FO در ماسک استرداد
TRFU/RM FREEFLOW درج یادداشت در ماسک استرداد
TRFIG انصراف از تکمیل مراحل استرداد و برگشت به حالت اول بلیط (قبل از TRFP)

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

سیستم آمادئوس

محاسبه نرخ واقعی مسیر

FQPIKAAMSCDGAMSIKA محاسبه نرخ نهایی مسیر بدون در نظر گرفتن PNR FQPIKAAMSCDGAMSIKA/OKL محاسبه نرخ نهایی مسیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *