لیست OSI ها و REMARK ها

سیستم گابریل

کد شرح
ACK Acknowledge
ADC Additional collection
ASC Advice of schedule change
ADV Advise. (ed) , (ing)
ADAC Advise acceptance
ADAR Advise arrival
ADSP Advise disposition of space
ADB Advise if duplicate booking
ADNO Advise if not okay (correct)
ADTK Advise if ticketed
ADVN Advise names
ADOA Advise on arrival
ADVR Advise rate
AGT Travel Agent
ALTN Alternative
ARNK Arrival unknown
ARR Arrive (ed), (ing), arrival
ASAP As soon as possible
AUTH Authority, authorize , authorization
BRDD Boarded
BRDG Boarding
CHG Change
CHNT Change name to
CHD Child
CHTR Charter
CFY Clarify-your message not understood
COMM Commission rate
COND Conditional
CONX Connect , connecting , connection , connected
CTC Contact , (ed) , (ing)
CTCA Address (home or hotel)
CTCB Business phone
CTCH Home phone
CTCT Travel Agent phone
CTCP Phone nature not known
DEP Depart (s), (ed), (ure)
DIPL Diplomatic courier
DAPO Do all possible
EFF Effective
EMIG emigrant
EQR Endorsement request
EQFP Equivalent fare paid
ETA Estimated time of arraivel
ETD Estimated time of departure
XTN Extension (ed), (ing)
FCU Fare construction unit
FRAV First available
FLT Flight
ROE IATA Rate Of Exchange
IFUN If unable
INDA Inadmissible Passenger
INF Infant
INTL International
IRC International route charge
STPC Layover at airlines cost
LEGL Left leg cast used wih SSR MEDA
LEGR Right leg in cast used with SSR MEDA
LEGB Both legs in casts used with SSR MEDA
MATS Military air transport service (USA,CL)
MCO Miscellaneous charge order
MSCN Misconnect (ed), (ion)
NTBA Name to be advised
NOCN No connection
NOOP No operate(ion)
NOSH No show
NOTR No traffic rights
NRCF Not reconfirmed by passenger
NBR Number
NUC Neutral unit of construction
OW One way
ORIG Origin (al) , (ate) , (ated) , (ation) , (ating)
OXYG Oxygen needed during flight used with SSR MEDID
PSGR Passenger
PNR Passenger name record
PWCT Passenger will contact
PTA Prepaid ticket advise
PROT Protecting reservation
RLOC Record Locator
REML Reference my letter , (memo.,etc.)
REMT Reference my telegram, cable, wire
REYL Reference letter , (memo.,etc.)
REYT Reference your telegram , cable , wire
RFD Refund ,full
RLSE Release (d) ,(ing)
RPT Repeat (ed) (ing)
RDB Reply to doplicate booking inquiry
REQ Request
REQD Request if desired
RES Reservations
RT Round trip
SKED Schedule (ed) ,(ing)
STVR Stopover
X Telephon extention
TCP The complete Party is (TCP10)
THRU Through
TKNO Ticket number
TKT TOTL Ticket total
TKTD Ticketed
TOTL Total
TFC Traffic
UM08 Unaccompanied minor (follow by age)
VIP Very important passenger

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

نکات آموزشی گابریل

نکات آموزشی گابریل – درس‌نامه ۱۷

کوئیک نوت ۱۴۵: دستور FSN: با استفاده از این دستور توضیحات مربوط به دستورات نرخ گیری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *