خانه / سیستم‎های رزرواسیون / آموزش گابریل / لیست درخواست‎های ویژه (SSR)

لیست درخواست‎های ویژه (SSR)

سیستم گابریل

کد شرح عملکرد
ADTK Advise if ticketed اطلاع دادن شماره بلیت
AUTK Authorize OA to issue ticket
AVIH Animal in hold حمل حیوان زنده
AVML Asian vegetarin meal غذای گیاهی اسلامی
BBML Infant meal غذای کودک
BIKE Bicycle as baggage حمل دوچرخه در بار
BLML Bland meal میان وعده غذایی
BLND Blind passenger مسافر نابینا
BSCT Bassinet سبد نوزاد
BULK Bulky baggage چمدان بزرگ‎تر از استاندارد
CBBG Cabin baggage بار داخل کابین
CHML Child meal غذای کودک
CKIN Airport check in (no reply) چکین در فرودگاه
CLID Client ldentification کد شناسایی مشتری
COUR Courier درخواست پیک
CRUZ Cruise passenger مسافر کشتی تفریحی
DBML Diabetic meal غذای مسافر دیابتی
DEAF Deaf passenger مسافر ناشنوا
DEPA Deportee accompanied
DEPU Deportee unaccompanied
EXST Extra seat صندلی اضافه
FOID Form of ID for electronic tkt وارد کردن کد شناسایی برای بلیت‎های الکترونیک
FPML Fruit platter سینی میوه
FQTR Frequent traveler (award) جایزه مسافر کثیرالسفر
FQTS Freq. Trvlr u/g svc. Recognition
FQTU Freq. Traveler u/g w/accrual
FQTV Frequent traveler /flier مسافر کثیر السفر
FRAG Fragile baggage چمدان شکننده
FRAV First available (sked chg)
GFML Gluten free meal
GPST Group seat request درخواست صندلی برای گروه
GRPF Group fare data اطلاعات نرخ گروه
GRPK Group passive notification
GRPS Group booking
HFML High fiber meal وعده غذایی با فیبر بالا
HNML Hindu meal غذای هندوستانی
KSML Kosher meal غذای حلال
LANG Specify language spoken زبان گفتاری
LCML Low calorie meal غذا با کالری پایین
LFML Low fat/low cholesterol meal غذای کم چرب یا بدون کلسترول
LPML Low protein meal غذای کم پروتئین
LSML Low sodium meal غذا با سدیم کم
MAAS Meet and assist
MEDA Medical case/situation مورد پزشکی
MOML Moslem meal غذای اسلامی
NAME Name change تعویض نام
NLML Non lactose meal وعده غذایی بدون لاکتوز
NSSA No smoking aisle seat صندلی راهرو و سیگار کشیدن ممنوع است
NSSB No smoking bulkhead seat
NSST No smoking seat صندلی که در آن کشیدن سیگار ممنوع است
NSSW No smoking window seat صندلی کنار پنجره و سیگار کشیدن ممنوع است
ORML Oriental meal وعده غذایی شرقی
OTHS Other services (explanation required) سرویسهای دیگر که توضیح لازم دارد
PCTC Emergency contact for passenger تلفن اضطراری از مسافر
PETC Pet in cabin حیوان خانگی در کابین هواپیما
PRML Low purin meal (low uric acid) غذای کم چرب (با اسید اوریک پایین)
PSPT Passport number شماره پاسپورت
RLOC Record locator
RQST Request seat درخواست صندلی
RVML Raw vegetarian meal وعده غذایی گیاهی خام
SEAT Pre-reserved seat صندلی از پیش رزرو شده
SEMN Ships crew (seamen) خدمه کشتی
SFML Seafood meal غذای دریایی
SLPR Bed in cabin تختخواب در کابین
SMSA Smoking aisle seat صندلی راهرو و می‎توان سیگار کشبد
SMSB Smoking bulkhead seat
SMST Smoking seat صندلی که می‎توان در آن سیگار کشید
SMSW Smoking window seat صندلی کنار پنجره و می‎توان سیگار کشبد
SPEQ Sports equipment تجهیزات ورزشی
SPML Special meal غذای ویژه
STCR Stretcher passenger تخت بیمار
TKNA Ticket Number Electronic Ticketing شماره بلیت الکترونیک
TKNC Automatically generated TCNs
TKNE Ticket Number Electronic Ticketing شماره بلیت الکترونیک
TKNM Ticketing Manual شماره بلیت دستی
TKTL Ticket time limit محدودیت زمان بلیت
TWOV Transit without Visa ترانزیت بدون ویزا
UMNR Unaccompanied minor کودک بدون همراه
VGML Vegetarian meal غذای سبزیجات
VLML Vegetarian meal (lacto-ovo) غذای سبزیجات
WCBD Dry cell battery wheelchair باتری خشک ویلچر
WCBW Wet cell battery wheelchair
WCHC Wheelchair/cabin ویلچر کابین
WCHR wheelchair/ramp ویلچر رمپ
WCHS wheelchair/steps ویلچر تا بالای پلکان هواپیما
WCMP Manual power wheelchair ویلچر دستی
WCOB on-board wheelchair نصب صندلی چرخدار روی صندلی
XBAG Excess baggage بار اضافی

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

نکات آموزشی گابریل

نکات آموزشی گابریل – درس‌نامه ۱۷

کوئیک نوت ۱۴۵: دستور FSN: با استفاده از این دستور توضیحات مربوط به دستورات نرخ گیری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *