خانه / Tag Archives: ناحیه کاربری

Tag Archives: ناحیه کاربری

ناحیه کاربری (AREA)

سیستم گابریل

دستورات مربوط به ناحیه کاربری (AREA) دستور اصلی نمونه دستور خروجی دستور توضیح کلی و عملکرد DA DA A*      ۲۳    ۱۲۴۳         ۱۱    IR    THR020 ساین داده شده و در این ناحیه (AREA A) فعال است B        ۲۳    ۱۰۲۶         ۱۱    IR    THR020 ساین داده شده و در این ناحیه (AREA B) …

ادامه مطلب »