خانه / Tag Archives: کاربردپذیری

Tag Archives: کاربردپذیری

چک لیست امتیازدهی برای افزایش کاربردپذیری سایت شما – بخش چهارم

تاکنون در کارگاه راهنمای جامع طراحی بر مبنای تجربه کاربری (UX) با کاربردپذیری و اهمیت آن، تست کاربردپذیری و راه‎کارهای تشخیص مشکلات کاربردپذیری آشنا شدید. همچنین در مقالات‎ قبلی با عناوین چک لیست امتیازدهی برای افزایش کاربردپذیری سایت شما  بخش‎های اول تا سوم، چک لیست قسمت‎های مختلفی از سایت ارائه …

ادامه مطلب »

چک لیست امتیازدهی برای افزایش کاربردپذیری سایت شما – بخش سوم

تاکنون در کارگاه راهنمای جامع طراحی بر مبنای تجربه کاربری (UX) با کاربردپذیری و اهمیت آن ، تست کاربردپذیری و راه‎کارهای تشخیص مشکلات کاربردپذیری آشنا شدید. همچنین در مقالات‎ قبلی با عناوین چک لیست امتیازدهی برای افزایش کاربردپذیری سایت شما – بخش اول و چک لیست امتیازدهی برای افزایش کاربردپذیری …

ادامه مطلب »

چک لیست امتیازدهی برای افزایش کاربردپذیری سایت شما – بخش اول

چک لیست امتیازدهی برای افزایش کاربردپذیری سایت شما

در جلسات گذشته با کاربردپذیری و اهمیت آن ، تست کاربردپذیری و راه‎کارهای تشخیص مشکلات کاربردپذیری آشنا شدید. در این مقاله و مقالات بعدی می‎خواهیم چک لیستی برای شما ارائه کنیم که کاربردپذیری سایت شما را تضمین دهد. با آکادمی فرانگر همراه باشید. چک لیست امتیاز دهی در اینجا چک …

ادامه مطلب »