خانه / قوانین و مقررات / قوانین ایرلاین‎ها / درصد جریمه ایرلاین‎ها برای کنسلی بلیط

درصد جریمه ایرلاین‎ها برای کنسلی بلیط

جریمه-ایرلاین-ها

ایرلاین   شناسه نرخی   (کلاس) تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز تا ۳ ساعت قبل از پرواز تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز از ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایر V Y C J ۲۰% ۴۰%
M Q O ۳۰% ۶۰%
L N ۱۰۰%
آسمان U W R X V M Q N Y S O ۲۰% ۴۰%
D I Z A ۱۵% ۳۰%
L H K B ۳۰% ۶۰%
ماهان S X T V Q P R Y B ۱۰% ۳۰% ۵۰%
L ۱۵% ۴۰% ۵۰%
I ۲۰% ۴۰% ۵۰%
N ۲۰% ۵۰% ۷۰%
C ۳۰% ۴۰% ۷۰%
U W ۹۰% ۹۵%
تابان V Z L Y E K ۲۰% ۳۰% ۴۰% ۵۰%
N J ۱۰% ۳۰% ۵۰%
U H B E ۱۰۰%
قشم ایر به غیر از N R K ۵% ۱۰% ۳۰% ۵۰%
N R K ۱۰۰%
کاسپین W WF WB N NF NB X S SF H HF

P PH PB R RF RB RH RD RE JD

H JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q
QF QB QH QD

۳۰% ۵۰%
M ۴۰% ۷۰%
K KF L LF LB LH ۵۰% ۸۰%
V A F U D IF IB IH IE I ۱۰۰%
نفت تمام کلاس‎ها ۳۰% ۵۰% ۶۵%
کیش ایر J C Y H V R D ۲۰% تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۴۰% از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
Q M N L O ۲۵% تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۵۰% از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
تفتان تمام کلاس‎ها ۱۵% ۲۵% ۴۰% ۵۵% ۶۰%
زاگرس C J F W (CIP) ۱۵% ۲۰% ۳۰% ۴۰%
B D E S I T U A (اکونومی) ۱۵% ۲۰% ۳۰% ۴۰%
M N R (اکونومی) ۲۵% ۳۰% ۴۰% ۵۰%
Q L (اکونومی) ۳۵% ۴۰% ۵۰% ۷۰%
H (اکونومی) ۴۵% ۵۰% ۶۰% ۸۰%
P V Y K (اکونومی) ۵۰% ۱۰۰%

 

ایرلاین شناسه نرخی تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز تا ۳ ساعت قبل از پرواز از ۳ ساعت بعد از پرواز
آتا همه ۲۰% ۴۰% ۵۰%

 

ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) از زمان صدور تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز از ۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
معراج B B1 ۴۰۰,۰۰۰ ریــال ۶۰۰,۰۰۰ ریــال
H H1 ۴۰۰,۰۰۰ ریــال ۵۰۰,۰۰۰ ریــال
Y Y1 ۵۵۰,۰۰۰ ریــال ۷۰۰,۰۰۰ ریــال
P (Promotion) ۱۰۰%

 

ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) از زمان صدور تا ۱۲ ظهر سه روز قبل از پرواز تا ۱۲ ظهر دو روز قبل از پرواز تا ۱۲ ظهر ظهر یک روز قبل از پرواز تا ۱۲ ظهر ظهر یک روز قبل از پرواز  به بعد

ایران ایر تور

 

 

 

UD, U, UP, VD, V, VP, WD, W, WP, YD, Y, YP ۳۰% ۳۰% ۴۰% ۵۰%
MD, M, MP, ND, N, NP, QD, Q, QP, RD, R, RP, SD, S, SP ۴۰% ۴۰% ۵۰% ۶۰%
HD, H, HP, KD, K, KP, LD, L, LP ۶۰% ۶۰% ۷۰% ۸۰%
BD, B, BP, ED, E, EP ۱۰۰

 

در هواپیمایی ماهان نرخ CHD (کودک) معادل ۷۵ درصد نرخ بزرگسال و در سایر ایرلاین ها معادل ۵۰ درصد می‎باشد.

در تمامی خطوط هوایی نرخ INF (نوزاد) معادل ۱۰ درصد نرخ بزرگسالان می‎باشد.

در هواپیمایی نفت ۲ ساعت قبل از پرواز به بعد معیار جریمه می‎باشد.

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *